Prensipal >> Info Dwòg >> Efè segondè Eliquis ak kouman pou fè pou evite yo

Efè segondè Eliquis ak kouman pou fè pou evite yo

Efè segondè Eliquis ak kouman pou fè pou evite yoInfo dwòg

Efè segondè Eliquis | Minè vs senyen grav | Fatig | Reyaksyon alèjik | Avètisman | Entèraksyon | Ki jan pou fè pou evite efè segondè yo | Lè yo wè yon doktè | Sispann Eliquis | Xarelto vs. Eliquis

Eliquis ( apixaban ) se yon mak san mak ki diminye risk pou yon konjesyon serebral oswa boul nan moun ki gen yon kondisyon li te ye tankou fibrilasyon atriyal (yon kalite batman kè iregilye). Li ede tou diminye boul nan san nan moun ki te dènyèman te operasyon anch oswa jenou ranplasman. Founisè swen sante ou ka preskri Eliquis pou trete oswa anpeche anbolis poumon (PE), ki se boul nan san nan poumon yo, oswa tronbozi venn gwo twou san fon (DVT) - boul nan san ki pi souvan nan pye yo. Kòm yon mens san, Eliquis ki asosye avèk kèk efè segondè grav. Founisè swen sante ou ap detèmine si li bon pou ou, men isit la gen kèk efè segondè Eliquis yo dwe okouran de.RELATED: Ki sa ki Eliquis? | Ekonomize sou Eliquis rechargesEfè segondè komen nan Eliquis

Eliquis se yon FDA apwouve medikaman sou preskripsyon, men kèk efè segondè ka rive. Efè segondè komen yo tipikman twò grav epi rezoud byen vit. Sepandan, ou ta dwe pale ak doktè ou si efè segondè sa yo pa ale:

 • Blese fasil
 • Senyen ki pèsistan (nan ka senyen oswa koupe minè ak grafonyen)
 • Kè plen
 • Anemi, sa ki lakòz ou santi ou fatige ak fèb

Efè segondè grav nan Eliquis

Sa ki anba la yo se efè segondè grav ki mande pou atansyon medikal, selon la manifakti nan Eliquis , Bristol-Myers Squibb: • Maltèt grav
 • Toudisman
 • Feblès nan misk
 • Doulè nan jwenti
 • Senyen grav, san kontwòl, oswa dwòl (senyen jansiv, senyen souvan, pi lou pase nòmal règ senyen)
 • Nivo plakèt ki ba (thrombocytopenia)
 • Touse san
 • Vomisman san oswa vomi ki sanble ak kafe
 • Wouj oswa nwa poupou tar
 • Woz, wouj, oswa mawon pipi
 • Reyaksyon ipèrsansibilite
 • Tansyon ba
 • Endispoze
 • Boul epinyè oswa epidural (ematom)
 • Ogmantasyon risk pou boul nan san oswa konjesyon serebral si Eliquis sispann sibitman

Minè vs senyen grav

Paske Eliquis pa pèmèt san ou kaye nòmalman, li abityèl pou pasyan yo senyen plis. Minè senyen souvan inofansif epi yo pa mande pou atansyon medikal ijans. Si ou gen yon koupe ki nan senyen pèsistans, ou ka aplike yon moso twal pwòp sou blesi a pou 10 a 15 minit. Pou yon nen, eseye kanpe dwat pandan w ap pense nen ou epi apiye pou pi devan.

Malgre ke boul yo inofansif, yo pa vizyèlman fè apèl kont; ou ka fè yo mwens aparan lè ou aplike yon pake glas sou zòn ki afekte a.

Youn nan efè segondè ki pi danjere Eliquis se senyen twòp, espesyalman si senyen an andedan kò a. Sa a ka prezante kòm san pipi woz / wouj / mawon, san wouj / nwa poupou, vomi san oswa vomi ki sanble lak kafe, touse san, senyen pwolonje (pi long pase 10 minit), ak tèt fè mal grav. Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo apre ou fin pran Eliquis, kontakte doktè ou imedyatman.Risk ou nan senyen se menm pi wo si ou pran sèten medikaman ak Eliquis, tankou nonsteroidal dwòg anti-enflamatwa (AINS). Sa gen ladan soulaje doulè komen san preskripsyon tankou ibipwofèn, aspirin, ak napwoksèn.

Jeneral fatig

Malgre ke fatig pa te yon efè segondè rapòte pandan esè klinik yo, plizyè pasyan rapòte yon mank aparan nan enèji apre yo fin pran dwòg la. Kozalite a gen anpil chans akòz lòt efè segondè posib nan pran Eliquis, tankou anemi, pèt san, oswa kè plen / vomisman.

Reyaksyon alèjik

Tankou pifò medikaman, yon ti kantite pasyan ka fè eksperyans yon reyaksyon alèjik a Eliquis. Sepandan, sa a se jeneralman mwens pase 1% ki te preskri medikaman sa a. Gen kèk sentòm yon reyaksyon alèjik nan Eliquis yo se: • Po grate oswa irite
 • Kliyot cho
 • Itikè / gratèl po
 • Sibit doulè nan pwatrin / sere
 • Anfle sibit nan figi oswa lang
 • Santi tèt vire oswa endispoze
 • Sibilasyon
 • Pwoblèm pou respire

Reyaksyon alèjik ki menase lavi yo raman men rive. Reyaksyon alèjik grav mande pou swen medikal ijan.

Eliquis avètisman

Malgre ke Eliquis trè efikas, li pa apwopriye pou tout moun. Dwòg la rekòmande sèlman pou granmoun ki gen plis pase 18 an. Anvan ou pran Eliquis, pale ak founisè swen sante ou si ou: • Précédemment te gen yon reyaksyon alèjik nan Eliquis oswa lòt medikaman menm jan an nan tan lontan an
 • Fè yon valv kè atifisyèl
 • Èske ansent oswa ap eseye vin ansent yon timoun depi Eliquis se danjere a ti bebe
 • Èske bay tete oswa plan pou bay tete depi li nan enkoni si Eliquis pase nan lèt tete
 • Èske yo te dyagnostike ak pwoblèm fwa
 • Èske rekipere li de operasyon oswa yon aksidan mwal epinyè
 • Fè yon blesi louvri oswa yon aksidan ki nan kounye a senyen anpil
 • Sèvi ak lòt medikaman pou anpeche san kayo
 • Fè sendwòm antifosfolipid oswa nenpòt lòt kondisyon ki lakòz boul nan san

Èske Eliquis an sekirite?

Eliquis konsidere kòm yon medikaman wo-alèt , ki vle di ke li an sekirite osi lontan ke li pran kòrèkteman. Si yo maltrete li, sa ka lakòz anpil risk pou sante grav, tankou konjesyon serebral ak senyen grav. Se poutèt sa, moun yo bezwen trè pridan lè y ap pran Eliquis.

Eliquis ak kèk lòt medikaman se yon pati nan yon seri de dirèk antikoagulan oral (DOACs). DOACs yo vle di ke yo dwe yon pi bon altènativ a lòt medikaman san-eklèsi, tankou Coumadin ( warfarin ) depi yo pa mande pou restriksyon rejim alimantè anpil oswa siveyans.Sepandan, nan kèk anviwònman, Eliquis, ak pifò DOAC ka lakòz senyen pi grav pase warfarin. Pa te gen ase etid klinik yo montre chans pou efè segondè grav pou moun ki gen sèten kondisyon, tankou emodyaliz.

Èske Eliquis difisil sou ren yo?

Depi sèlman sou 25% nan Eliquis se dekonpoze pa ren yo , plizyè doktè kè tèt reklamasyon li nan yon pi bon altènativ a lòt antikoagulan san. Pandan ke sa a ta ka bon nouvèl pou pasyan ki pi gran ki gen pwoblèm ren, FDA a toujou ap chèche nan Eliquis detèmine tout efè yo li gen sou tou de fwa a ak ren. Gade nan FDA pou plis enfòmasyon dwòg.Eliquis entèraksyon

Entèraksyon dwòg ka anpeche efikasite medikaman ou epi ogmante chans pou efè segondè grav. Lis ki anba a sèlman gen kèk entèraksyon dwòg-dwòg ki pi grav ak Eliquis. Se konsa, si w ap pran nenpòt medikaman oswa sipleman ki pa nan lis anba a, pote yo bay doktè ou pou yo ka bay yon rekòmandasyon apwofondi.

Gwo entèraksyon

Medikaman sa yo ka lakòz efè segondè danjere lè yo pran avèk Eliquis. Pale ak doktè ou pou plis enfòmasyon si w ap pran:

 • Tipranavir
 • Betrixaban
 • Inotersen
 • Nonsteroidal dwòg anti-enflamatwa
 • Trombolitik - dwòg ki anpeche oswa trete san kayo

Entèraksyon egi

Medikaman sa yo pa janm dwe pran avèk Eliquis. Pale ak doktè ou pou plis enfòmasyon si w ap pran:

 • Mifepristone
 • Alipogene Tiparvovec

Antiplakèt ak Eliquis

Dwòg antiplakèt lakòz ti konpoze nan san ou ki rele plakèt yo vin mwens kolan. Malgre ke tou de dwòg travay yo anpeche boul nan san, enteryè-fonksyonman yo se anpil diferan. Se poutèt sa, pasyan ki pran Eliquis ansanm ak antiplakèt ta ka fè eksperyans senyen pi grav.

Kèk dwòg antiplakèt komen yo se:

 • Aspirin
 • Prasugrel (Efikas)
 • Ticagrelor (Brilinta)

Sipleman èrbal ak Eliquis

Sèten sipleman èrbal yo li te ye diminye efè yo nan Eliquis. Plan St John a ka diminye kantite Eliquis nan sistèm ou an, finalman fè dwòg la mwens efikas. Se poutèt sa, pifò doktè yo pral rekòmande ou sispann pran plan St Jan an pandan w ap pran Eliquis.

Yon lòt zèb komen ki ta ka anpeche rezilta yo soti nan Eliquis se timerik. Timerik se yon sipleman komen èrbal paske nan pwopriyete anti-enflamatwa li yo. Depi plizyè medikaman anti-enflamatwa kominike negatif ak Eliquis, doktè jeneralman konseye pasyan yo pa pran yo pandan y ap itilize dwòg la.

Alkòl ak Eliquis

Bwè alkòl (espesyalman bwè repa egzajere) se ekstrèmman danjere pandan w ap pran Eliquis. Alkòl la ka anplifye efè segondè yo, tankou senyen twòp, ak mennen nan pwoblèm sante grav. Bwè modere (yon sèl bwè pou chak jou) pa pral gen anpil chans lakòz nenpòt pwoblèm. Sepandan, li rekòmande ke ou pa bwè pandan w ap pran medikaman sa a.

Eliquis ak entèraksyon manje

Chadèk: Sèlman manje ki sanble gen yon entèraksyon negatif ak Eliquis se chadèk. Etid yo montre ke si ou konsome chadèk oswa ji chadèk pandan w ap pran Eliquis, ou gen yon chans ki pi wo pou fè eksperyans ematom oswa senyen.

Mank apeti: Yon korelasyon enpòtan ant Eliquis ak manje se ki jan li ka byen redwi apeti ou. Mank nan grangou se nòmalman yon rezilta nan yon vant fache, dyare, oswa gonfleman. Si ou remake yon mank toudenkou nan apeti oswa pèdi pwa apre ou fin pran Eliquis, konsilte avèk doktè ou pou plis enfòmasyon.

Ki jan pou fè pou evite efè segondè Eliquis

 1. Li pi bon pou w pran Eliquis selon yon orè ki tabli pa founisè swen sante ou. Nan pifò ka yo, Eliquis pran de fwa chak jou, avèk oswa san manje.
 2. Pasyan yo rekòmande fòtman pa chanje dòz yo san yo pa otreman ke yo te di pa doktè yo. Chanjman sibit nan dòz ka mennen nan efè segondè grav epi pètèt ki menase lavi. Rele founisè swen sante ou oswa al gade gid medikaman an si ou rate yon dòz Eliquis pou chèche konnen ki lè pou pran pwochen dòz ou an.
 3. Enfòme famasyen ou ak founisè swen sante ou sou alèji, kondisyon medikal anvan yo, oswa operasyon resan anvan ou pran medikaman sa a. Founisè swen sante ou ka enfòme ou sou tout bagay pou evite pandan w ap pran medikaman sa a ak ki siy avètisman pou w gade si kò ou gen yon reyaksyon negatif sou dwòg la.

Lè yo wè yon doktè pou efè segondè Eliquis

Pandan ke Eliquis se yon medikaman efikas, sèten efè segondè yo pral mande pou atansyon medikal imedyat. Rele doktè ou touswit si ou gen:

 • Gwo senyen ki pap sispann
 • Senyen renouvlab ki dire pi lontan pase 10 minit
 • San pipi woz, wouj, oswa mawon
 • Poupou sanglan oswa nwa
 • Nòmal senyen nan vajen
 • Vomi san oswa kafe tankou tè
 • Maltèt ki pisan
 • Vètij oswa endispoze
 • Touse san
 • Difikilte pou respire

Fè eksperyans nenpòt nan efè segondè ki anwo yo ou dwe kontakte doktè ou imedyatman epi li ta ka tou yon bon endikatè ke li lè yo sispann pran Eliquis epi konsidere medikaman altènatif, tankou warfarin oswa eparin.

Èske ou ka janm desann Eliquis?

Eliquis fèt pou diminye risk pou konjesyon serebral pa anpeche boul nan san. Si ou rete konsa sispann pran li, ou se nan yon pi gwo risk pou fè eksperyans yon konjesyon serebral oswa boul nan san. Se poutèt sa, ou ta dwe toujou konsilte avèk doktè ou anvan ou sispann pran Eliquis. Doktè ou pral tipikman preskri yon lòt medikaman pou anpeche boul nan san.

Kèk sitiyasyon, tankou yon operasyon kap vini oswa pwosedi dantè, ta ka mande pou ou sispann pran Eliquis. Nan ka sa a, doktè ou ka detèmine ki pi bon solisyon tanporè a.

Ki pi an sekirite: Xarelto oswa Eliquis?

Xarelto ak Eliquis yo tou de opsyon tretman rapid ak efikas pou moun ki nan risk pou kayo san. Sepandan, depi yo vit-aji, yo menm tou yo mete nan byen vit, sa ki lakòz konplikasyon ki kapab grav. Xarelto sèlman mande pou yon sèl dòz chak jou, kote Eliquis mande pou de, ogmante chans pou yon dòz rate.

Tou de medikaman pataje efè segondè menm jan an. Resanblans ki pi komen se sibit ematom ak senyen. Sepandan, Eliquis sanble gen yon risk ki pi ba nan senyen pase Xarelto. Depi tou de medikaman yo se antikoagulan, yo pataje anpil nan entèraksyon yo menm ak lòt dwòg. Se poutèt sa, pasyan yo ta dwe pridan lè y ap pran lòt medikaman ak tou de Eliquis ak Xarelto.

Pou detèmine ki youn ki pi an sekirite, ou ta bezwen pale ak yon pwofesyonèl swen sante. Sèlman yo ka bay bon konsèy medikal pou kondisyon ou.