Prensipal >> Info Dwòg >> Èske li san danje pou pran Trulicity ak metformin ansanm?

Èske li san danje pou pran Trulicity ak metformin ansanm?

Èske li san danje pou pran Trulicity ak metformin ansanm?Info dwòg

Moun ki ap viv avèk dyabèt konnen ki jan li ka afekte kalite lavi yon moun. De kalite dyabèt yo, Kalite 1 ak Kalite 2 , ka tou de fè lavi chak jou pi estrès. Bon nouvèl la se ke tretman pou dyabèt larjeman amelyore sou deseni yo. Medikaman yo se youn nan pi bon opsyon tretman pou moun ki gen dyabèt paske yo ka ede kontwole nivo sik nan san epi kenbe kò a an sante. De nan medikaman dyabèt ki pi popilè yo se Trulicity ak metformin. Tou de trete dyabèt tip 2, epi pafwa, yo ap pran ansanm.

Èske Trulicity ak metformin menm bagay la?

Metforminse yon medikaman jenerik anti-dyabetik ki trete Kalite 2 dyabèt pa ede kontwole sansiblite kò a ensilin. Li vle di ke yo dwe yon pati nan yon plan tretman pi gwo pou dyabèt tip 2 ki gen ladan rejim alimantè ak fè egzèsis. Li se yon medikaman tretman premye liy pou dyabèt tip 2 epi li ka konbine tou avèk lòt medikaman ke yo itilize pou trete dyabèt tip 2.Trulisitese yon medikaman mak-non ki itilize nan trete dyabèt tip 2 an konbinezon ak yon rejim alimantè ki an sante ak egzèsis fizik. Trulicity ede diminye nivo sik nan san nan amelyore sekresyon ensilin. Li ka itilize poukont li oswa avèk lòt medikaman ki trete dyabèt tip 2 tou. Li te tou redwi risk pou yo gwo evènman kadyovaskilè tankou atak kè ak kou pou dyabetik tip 2 ak faktè risk kadyovaskilè.Pafwa Trulicity ka pran an menm tan ak metformin, ki san danje pou fè nan bon sikonstans yo. Ann pran yon gade pi pwofondè nan Trulicity ak metformin pou pi byen konprann lè li an sekirite pou pran yo ansanm.

Èske Trulicity oswa metformin pi bon?

Asosiyasyon Dyabetik Ameriken an rekòmande metformin kòm tretman inisyal pou dyabèt tip 2. Nan 2014 , Trulicity te prezante nan peyi Etazini an kòm yon piki ki ka ede amelyore kontwòl glisemi nan adilt ki gen dyabèt tip 2. Menm apre Trulicity te mete sou mache a, metformin toujou kenbe pozisyon li kòm premye medikaman chwa pou dyabèt tip 2 paske li te pwouve ke li trè efikas e li pa chè. Metformin ka lage nivo HbA1C (emoglobin) pa otan ke 1.5%, selon Johns Hopkins Medsin . FDA a toujou pa rekòmande Trulicity pou tretman inisyal la nan dyabèt tip 2, men li se efikas nan trete kondisyon an e li te montre gout nivo HbA1C pa otan ke 0.5% a 1.5% nan esè klinik yo.Klas dwòg

Metformin fè pati yon gwoup medikaman ki rele biguanid ki diminye kantite glikoz ki absòbe nan manje e ke fwa a fèt. Metformin ka itilize pou kont li oswa konbine avèk lòt medikaman, ki gen ladan ensilin.

Trulicity se non mak medikaman jenerik ki rele dulaglutid, ki fè pati yon gwoup medikaman ki rele agonist reseptè GLP-1. Kalite medikaman sa yo trete dyabèt tip 2 pa enteresan pwodiksyon natirèl ensilin kò a epi pa diminye kapasite fwa a pou fè glikoz. Trulicity se yon ki pa ensilin injectable ki nan gwo pou kontwole nivo glikoz nan san ak yon risk ki ba nan ipoglisemi. Li pa yon ranplasan pou ensilin epi yo pa ka trete Kalite 1 dyabèt mellitus. An konparezon ak lòt agonist reseptè GLP-1 tankouBydureon (exenatide) ak Victoza (liraglutide), Trulicity se jis efikas nan bese nivo Hgb-A1c.

RELATED: Konpare Trulicity vs VictozaDòz estanda

Metformin ki disponib kòm yon grenn oral nan fòs dòz nan 500 mg, 850 mg, ak 1000 mg. Li disponib tou kòm yon grenn pwolonje-lage nan fòs dòz nan 500 mg, 750 mg, 1000 mg, ak kòm yon solisyon oral ak menm opsyon yo fòs dòz. La estanda dòz metformin pou dyabèt tip 2 se 500 mg pran de fwa pa jou oswa 850 mg pran yon fwa chak jou avèk manje. Kantite metformin ou pral bezwen pran ap varye ki baze sou sentòm inik ou ak istwa medikal, kidonk li toujou yon bon lide pou pale ak yon pwofesyonèl swen sante sou ki fòs dòz metformin ki bon pou ou.

Trulicity se sèlman ki disponib kòm yon piki, men yo ka bay nan fòs nan0.75 mg / 0.5 mL, 1.5 mg / 0.5 mL, 3 mg / 0.5 mL, oswa 4.5 mg / 0.5 mL pou chak plim dòz sèl. Rekòmande dòz inisyal la nan Trulicity pou trete tip 2 dyabèt mellitus se 0.75 mg bay kòm yon piki lar yon fwa chak semèn. Yon founisè swen sante ka ogmante dòz Trulicity sou tan pou plis kontwòl glisemi, men pi wo dòz Trulicity ka lakòz plis efè segondè, espesyalman kè plen. Pale ak yon pwofesyonèl medikal se pi bon fason pou aprann plis sou ki fòs dòz Trulicity ki bon pou ou.

Pri

Metformin se yon medikaman relativman bon mache ki chenn nan pri ki soti nan apeprè $ 8 a potansyèlman plis pase $ 150 san asirans. Jis tankou ak nenpòt medikaman, pri a ap monte oswa desann depann sou kantite tablèt achte. Yon bon fason pou konsève pou lajan sou metformin se lè l sèvi avèk yon koupon metformin ki ta ka lage kantite lajan ou peye a $ 4.Trulicity se yon dwòg trè chè, espesyalman pou moun ki pa gen asirans sante. San yo pa asirans sante, li koute jis plis pase $ 1,440 pou yon sèl piki nan Trulicity. Kèk plan asirans sante ka ede kouvri pri a wo nan Trulicity, ak koupon sou entènèt tankou SingleCare a Koupon Trulicity te kapab lage pri a $ 771,34 pou chak piki. Manifakti a nan Trulicity, Eli Lilly ak Konpayi, ofri tou rabè sou plim Trulicity pou pasyan ki kalifye yo.

Efè segondè

Metformin ka lakòz sèten efè segondè ki bon yo dwe okouran de. Men kèk nan efè segondè ki pi komen nan metformin: • Kè plen
 • Gaz
 • Gonfleman
 • Brûlures
 • Konstipasyon
 • Pèdi pwa
 • Dyare
 • Feblès
 • Frison

Isit la yo se efè segondè ki pi komen nan Trulicity ke gen moun ki fè eksperyans:

ou ka melanje kontwòl nesans ak alkòl
 • Doulè nan vant
 • Diminye apeti
 • Kè plen
 • Vomisman
 • Dyare
 • Piki-sit reyaksyon tankou anflamasyon, doulè, oswa demanjezon

Nausea se youn nan efè segondè ki pi komen nan Trulicity; sou 8% a 29% nan moun ki pran rapò medikaman an santi yo anvi vomi de a twa jou apre yo fin resevwa yon dòz. Sa a ale lwen pou pifò moun apre dezyèm semèn yo nan tretman, men pou moun ki toujou fè eksperyans kèk kè plen apre sa, isit la gen kèk fason yo ede l ale: Manje pi piti manje, manje manje blander, epi sispann manje lè ou santi ou plen.Malgre ke li ra, tou de Trulicity ak metformin ka lakòz efè segondè ki pi grav. Si w ap pran swa medikaman epi kòmanse fè eksperyans difikilte pou respire, anflamasyon nan figi an oswa nan gòj, oswa itikè, Lè sa a, ou ta dwe chèche konsèy medikal touswit. Sa yo se siy yon reyaksyon alèjik, ki ka menase lavi san tretman rapid.

Efè segondè sa yo nan metformin ak Trulicity yo pa konplè. Yon pwofesyonèl medikal ka ba ou yon lis konplè sou efè segondè ke ou ta ka fè eksperyans si ou pran swa medikaman.Risk ak restriksyon yo

Menm si metformin trè efikas nan trete dyabèt tip 2, li pa ta dwe pran pa tout moun. Metformin pa ka bon medikaman pou moun ki gen:

 • Andikap grav nan ren
 • Ketoakidoz metabolik egi oswa kwonik
 • Malfonksyon ren oswa fwa
 • Kè echèk

Metformin vini ak yon avètisman nan bwat pou yon risk ogmante nan ap resevwa asidoz laktik, ki se yon kondisyon kote depase asid laktik akimile nan san an ak lakòz feblès, doulè nan vant, dyare, ak iregilye pou l respire. Ou ta dwe chèche atansyon medikal imedyat si w ap pran metformin epi ou gen nenpòt sentòm asidoz laktik.

Gen done limite konsènan si metformin san danje pou fanm ansent ak bay tete. Etid yo pa montre yon asosyasyon ase klè ant itilizasyon metformin pandan gwosès ak domaj nesans oswa foskouch. Etid klinik yo montre ke metformin prezante tèt li nan lèt tete, men pa gen ase done pou detèmine kijan li afekte tibebe ki bay tete.

Trulicity pa pouvwa ap medikaman an dwa pou moun ki gen:

 • Yon istwa pèsonèl oswa fanmi ki gen kansè tiwoyid medulèr
 • Plizyè sendwòm neoplasi andokrin tip 2 (Gason 2)
 • Ketoakidoz dyabetik
 • Pwoblèm pankreyas tankou pankreatit

Trulicity pa apwouve pou pasyan ki gen mwens pase 18 an.

Li tou te gen yon avètisman bwat, men pou yon risk ogmante pou trape timid C-selil tiwoyid.GLP-1 agonist reseptè tankou Trulicity te pwovoke timè tiwoyid nan sourit ak rat nan ekspozisyon klinik ki enpòtan, men li pa konnen si wi ou non Trulicity ap lakòz menm tiwoyid C-selil timè nan imen. Se poutèt sa, moun ki gen kansè tiwoyid pa ta dwe pran Trulicity.

Moun ki pran Trulicity ka genyen tou yon risk ogmante nan pankreatit, ipoglisemi, aksidan ren egi, maladi gastwoentestinal, ak pwoblèm nan vant grav.Gen done limite sou ki jan Trulicity afekte fanm ansent ak bay tete, men ki baze sou etid sou bèt, ka gen risk pou fetis ekspoze a dwòg la pandan gwosès la.

Fanm ansent yo ta dwe sèlman pran Trulicity si benefis potansyèl li yo depasse potansyèl efè negatif li yo, dapre enstriksyon fabrikan an.Founisè swen sante ou ka ba ou plis enfòmasyon sou si wi ou non oswa Trulicity ki bon pou ou ki baze sou istwa medikal ou.

Konpare Trulicity vs metformin

Trulisite Metformin
Klas dwòg Glucagon ki tankou peptide-1 agonist Biguanide
Estanda dòz ak fòm 0.75 mg sou fòm piki subkutan yon fwa chak semèn nan vant, kwis, oswa bra anwo 500 mg pran de fwa pa jou oswa 850 mg pran yon fwa chak jou avèk manje
Risk / restriksyon yo konsidere
 • Se pa pou moun ki gen kansè tiwoyid medulèr
 • Pa pou moun ki gen multiple sendwòm neoplasi andokrin tip 2
 • Ogmante risk pou trape pankreatit, ipoglisemi, ak aksidan ren egi
 • Potansyèl pou asidoz laktik
 • Pa pou moun ki gen pwoblèm fwa oswa ren
 • Pa pou moun ki gen andikap ren
Efè segondè
 • Kè plen
 • Dyare
 • Doulè nan vant
 • Kè plen
 • Dyare
 • Gaz
Mwayèn pri san asirans $ 1,440+ pou chak piki $ 100 + chak mwa
Aprann plis Plis detay Trulicity Plis detay metformin

Lè w ap pran Trulicity ak metformin ansanm

Gen kèk moun ki gen dyabèt tip 2 ka bezwen Trulicity ak metformin yo rive jwenn objektif sik nan san yo. Sa a san danje fè ak apwobasyon yon doktè. Pafwa pasyan yo preskri tou de Trulicity ak metformin paske yo ka gen yon kalite efè sinèrjetik, di Ben Tanner , PA, fondatè fastingwell.com . Trulisite ogmante sasyete, ralanti vid lestomak, ak ogmante pwodiksyon ensilin kò ou la. Metformin jeneralman ede modile ak lis soti nivo sik nan san ou (pa diminye pwodiksyon glikoz nan fwa a, pami lòt bagay).

Lè w ap pran tou de dwòg an menm tan an ap gen chans pou vle di pran yon dòz chak jou nan metformin ak yon dòz chak semèn nan Trulicity. Founisè swen sante ou ka chanje dòz ou nan chak medikaman ki baze sou objektif sik nan san ou, sentòm, ak istwa medikal. Swiv direktiv doktè ou ak enstriksyon fabrikan an pou pran medikaman yo, tankou pran metformin ak manje, pou asire sekirite ak efikasite.

Gen kèk etid, tankou la PRIM-10 Etid , yo te montre ke lè Trulicity konbine avèk metformin ak yon inibitè SGLT-2, ke li kapab yon medikaman efikas ak byen tolere pou moun ki gen dyabèt tip 2.

chèr famasi yo ranpli preskripsyon ak asirans

Li enpòtan yo dwe okouran de efè segondè potansyèl anvan ou pran Trulicity ak metformin an menm tan an.Li posib pou gen efè segondè nan pran tou de an menm tan an, tankou yon ti kras sik nan san. Pou rezon sa a, li la pwobableman pi bon yo sèvi ak yon ba-dòz an premye si w ap pran tou de peyi yo ansanm. Lè sa a, ou ka ajiste piti piti, tou depann de ki jan kò ou reyaji, di Tanner.

Pale ak founisè swen sante ou yo aprann plis sou pran Trulicity ak metformin an menm tan an. Li oswa li kapab di w tou si gen nan nenpòt rezon ki fè ou pa ta dwe pran de medikaman yo ansanm.