Prensipal >> Info Dwòg >> Èske pitit ou yo ta dwe pran yon ti repo pandan ete nan medikaman ADHD?

Èske pitit ou yo ta dwe pran yon ti repo pandan ete nan medikaman ADHD?

Èske pitit ou yo ta dwe pran yon ti repo pandan ete nan medikaman ADHD?Info dwòg

Plis pase 6 milyon timoun yo te dyagnostike ak defisi atansyon / twoub ipèaktivite (ADHD), selon la Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) . Ak yon etid 2016 revele ke 62% nan timoun ki gen ADHD te pran medikaman pou jere sentòm yo.

Medikaman estimilan, tankou Adderall ak Ritalin , ede timoun ki gen ADHD yo konsantre-espesyalman nan lekòl la. San yo pa preskripsyon sa yo, timoun ki gen ADHD ta ka gen pwoblèm pou peye atansyon sou leson yo, rete nan plas yo, oswa ranpli devwa yo. Gen kèk paran ki konsidere sispann medikaman lè timoun yo pa nan lekòl la, pafwa refere yo kòm yon jou ferye dwòg ADHD, anba enpresyon ke nivo a menm nan konsantre pa nesesè.Ki sa ki se yon jou ferye dwòg?

Yon jou ferye dwòg ADHD se pratik la nan sispann medikaman ADHD pou yon peryòd de tan, anjeneral, pandan yon vakans soti nan travay oswa lekòl, lè li nan konnen ke konsantre ak konsantrasyon yo pa obligatwa. Gen kèk nan medikaman yo estimilan itilize nan trete ADHD mete byen vit, kite sistèm lan nan kèk èdtan. Gen kèk timoun ki fè eksperyans yon fize nan sentòm kòm medikaman chire koupe, refere yo kòm detant .Poukisa konsidere yon jou ferye dwòg ADHD?

Gen anpil rezon ke paran yo konsidere sispann medikaman ADHD. Pami pi komen yo se efè segondè ak evalyasyon si medikaman toujou nesesè .

kisa yon sik nan san nòmal ta dwe ye

Enkyetid devlopman fizik yo se rezon prensipal paran yo vle pitit yo jwenn yon ti repo nan med yo, di Sara A. Spencer, Pharm.D., Enstriktè klinik nan pratik famasi nan la Binghamton Inivèsite Lekòl Famasi ak Syans famasetik nan Binghamton, New York. Pèt apeti se yon efè segondè komen nan medikaman estimilan, sa ki ka lakòz kèk timoun pèdi pwa. Gen kèk etid ki montre ke timoun ki gen medikaman eksitan ADHD yo gen tandans lag nan wotè ak pwa konpare ak kamarad klas yo, Dr Spenser di. Sepandan, lòt rechèch pa la Akademi Ameriken pou Pedyatri kenbe ke medikaman ADHD pa siprime kwasans alontèm timoun yo. Enkyetid sou wotè ak pwa ka mennen anpil paran yo sispann medikaman nan repo lekòl la.remèd lakay pou enfeksyon ledven nan ti bebe

Epitou nan jwe se debaz ADHD jesyon, Dr Spencer eksplike. Paran yo vle wè si gen nan toujou yon bezwen pou medikaman, ak yon ti repo pandan ete a se tan ki pi bon yo tcheke-an. Men, sa pa vle di ke yon vakans medikaman ki bon pou tout moun.

RELATED: 6 ADHD mit ak move konsepsyon

Risk yon jou fèt dwòg ADHD

Anpil timoun ki gen ADHD ap toujou bezwen kontwole sentòm yo avèk medikaman, menm andeyò lekòl la. ADHD ka afekte anpil lòt aspè nan lavi yon timoun, di Dr Richard Silver, direktè a Pwospere Sant nan Columbia, Maryland. Èske timoun nan ka kontwole enpilsyon yo nan sitiyasyon sosyal? Èske yo ka jere emosyon yo? Timoun nan ka gen travay pou konplete ki pa akademik, tankou kèk travay nan kay la oswa travay nan kan an. Medikaman estimilan ka ede ak sa yo tou.ADHD ki asosye avèk yon gwo ogmantasyon nan lanmò, sitou nan aksidan, men swisid ak surdozaj dwòg yo tou pi komen nan tou de timoun ak granmoun ki gen ADHD. Pwoblèm sa a ta dwe diskite tou lè w ap konsidere yon jou fèt tretman.

Doktè Silver kontinye pou l di ke paran yo ta dwe konsidere rezilta final medikaman pitit yo, pa sèlman sou pèfòmans lekòl la, men sou fonksyònman nan lavi a. Medikaman sa yo souvan ede timoun nan fè pi byen epi santi pi bon nan anviwònman anpil. Se poutèt sa, ou ta dwe sèlman konsidere yon jou ferye dwòg si pitit ou a ap itilize medikaman an estrikteman pou konsantre nan lekòl la. Ak pi wo a tout moun, ou pa ta dwe pran desizyon sa a pou kont li.

Doktè Spencer di, si li sispann nenpòt medikaman, menm tanporèman, garanti yon diskisyon ant founisè a ak pasyan / moun kap bay swen an. Paran yo ak timoun yo ta dwe konnen ke sispann medikaman ADHD ka mennen nan sentòm retrè, diminye enèji, oswa depresyon.ki nivo sik mwayèn nan yon moun

RELATED: ADHD tretman ak medikaman

Liy anba la se, pa gen yon sèl bon repons ki pral anfòm chak timoun ki gen ADHD. Si ou panse pitit ou a ka benefisye de yon vakans medikaman ADHD ete sa a, pale ak doktè ou.