Prensipal >> Info Dwòg >> Ki sa ki Zoloft ak pou ki sa li itilize?

Ki sa ki Zoloft ak pou ki sa li itilize?

Ki sa ki Zoloft ak pou ki sa li itilize?Info dwòg

Ki sa ki Zoloft? | Ki jan li fonksyone | Dòz | Enfòmasyon sou sekirite | Altènativ

Lè moun devlope depresyon oswa fè eksperyans atak panik, founisè swen sante yo ka preskri medikaman pou fasilite sentòm dezagreyab yo epi retabli yon sans kalm. Zoloft trete depresyon, enkyetid, twoub obsession-konpulsif (OCD), ak premenstruèl maladi disforik (PMDD). Sèvi ak gid nou yo aprann plis sou Zoloft, ki jan li fonksyone, ak kouman yo pran li san danje.RELATED: Zoloft detay | Koupon ZoloftKi sa ki Zoloft ak pou ki sa li itilize?

La Administrasyon Manje ak Dwòg (FDA) apwouve Zoloft kòm yon depresè an 1991. Li vini nan yon fòm mak-non, Zoloft, ak yon fòm jenerik, sertralin .

Zoloft se souvan preskri pou granmoun ki gen maladi sikyatrik tankou pi gwo maladi depresyon (MDD), twoub panik (PD), twoub estrès pòs-twomatik (PTSD), twoub enkyetid sosyal (SAD), ak premenstruèl twoub disforik (PMDD). Timoun ki pi piti pase 18 ki te dyagnostike ak twoub obsession-konpulsif (OCD) ka resevwa tou yon preskripsyon pou Zoloft.Ki jan Zoloft travay?

Kòm yon inibitè selektif serotonin reuptake (SSRI), Zoloft travay pa bloke reuptake nan serotonin -Yon nerotransmeteur esansyèl ki ede kontwole atitid. Li souvan ki asosye ak santiman nan kontantman ak plezi. Se poutèt sa, moun ki pa pwodwi oswa trete ase serotonin ka kòmanse fè eksperyans santiman depresyon oswa enkyetid.

Serotonin enpòtan anpil pou kominikasyon entèlelilè nan mitan selil nè yo. Lè gen twò piti serotonin ale toutotou, mesaj ant selil nè pèdi. Nan sèvo a ka lite kòrèkteman entèprete siyal fèk ap rantre, sa ki lakòz koyisyon paresseux ak yon santiman jeneral nan fatig ak depresyon.

Zoloft travay pa kenbe kòm anpil serotonin ap koule tankou dlo ant selil nè ke posib. Aksyon sa a ka ede selil yo kominike pi efektivman, konsa diminye sentòm dezagreyab ak vle.Ki jan yo pran Zoloft

Zoloft ki disponib nan de fòm dòz: yon grenn oral ak yon solisyon oral konsantre. Moun yo dwe delye solisyon oral konsantre nan dlo, jenjanm ale, limonad, soda sitwon / lacho, oswa ji zoranj. Fòm likid la ka fòm pi rapid-aji nan sertralin.

Yon kantite dòz estanda pou Zoloft se 50 mg chak jou. Dòz maksimòm chak jou a se 200 mg. Founisè swen sante anjeneral kòmanse pasyan yo ak ti dòz 50 mg oswa mwens. Apre plizyè semèn, yo pral reevalye kondisyon pasyan an pou siy amelyorasyon.

Si pasyan an pa montre anpil siy amelyorasyon, founisè swen sante a ka ogmante dòz la. Toujou, Zoloft ka pran plizyè semèn pou konstwi anndan kò a nan nivo ase wo pou pwodwi rezilta aparan.Remak: Pasyan yo ta dwe sèlman konsome yon sèl dòz Zoloft chak jou.

Menm jan an tou, moun ki vle sispann pran Zoloft ap bezwen pase plizyè semèn sevraj nan dòz yo, tou dousman diminye kantite sertralin nan kò a. Pwosè sa a pran plizyè semèn pou kèk mwa.Pou lavi etajè optimal, fòmilasyon Zoloft yo dwe estoke nan yon zòn nwa, sèk kenbe nan tanperati chanm (68 ° F a 77 ° F). Zoloft ka rete solid nan kondisyon yon ti kras andeyò ranje sa a, men li ka kòmanse deteryore rapidman lè yo kenbe li nan tanperati 59 ° F oswa pi ba ak 86 ° F ak pi wo.

Revize gid medikaman an pou plis enfòmasyon sou fason pou pran ak estoke Zoloft.Kesyon yo poze souvan sou dòz Zoloft

Èske mwen ta dwe pran Zoloft ak manje?

Zoloft ka pran avèk oswa san manje. Moun ki gen sistèm dijestif sansib ka jwenn li pi fasil pou konsome avèk manje oswa yon vè lèt. Sepandan, yon konsantre oral nan sertralin dwe dilye nan yon solisyon bwè anvan pasyan yo bwè li.

Ki lè nan jounen an mwen ta dwe pran Zoloft?

Pa gen vrèman yon pi bon moman nan jounen yo pran Zoloft. Se paske dwòg sa a afekte moun nan diferan fason. Gen kèk pasyan ki ka santi yo dòmi lè yo pran dòz chak jou yo. Lòt moun pa ka remake okenn diferans nan nivo enèji.Founisè swen sante tipikman rekòmande yon vizit chèk-nan nan kèk semèn pou yo te preskri medikaman an. Sa pèmèt yo mezire reyaksyon pasyan yo epi rekòmande orè efikas.

Èske li an sekirite pou pran Zoloft chak jou?

Anpil founisè swen sante preskri rejim Zoloft chak jou bay pasyan yo santi yo ka benefisye de woutin sa a. Li travay pi byen lè yon kantite lajan ki konsistan nan li prezan nan kò a. Lè w ap pran li chak jou ka pi bon fason pou ogmante efikasite dwòg la.

Kisa k ap pase si mwen rate yon dòz Zoloft?

Si yon moun aksidantèlman manke yon dòz, yo ta dwe imedyatman konsome dòz rate yo. Sèl eksepsyon nan règ sa a se si pwochen tan pwograme dòz endividyèl la pi pre.

Pou egzanp, si yon pasyan pran 100 mg nan sertralin nan midi chak jou, men bliye dòz yo, yo ta dwe sèlman konsome montan an reta pi vit ke posib si yo remake anvan minwi. Sinon, sertralin ki soti nan dòz yo bliye yo ka melanje ak sertralin ki soti nan dòz jou kap vini an.

Sa a twòp nan sertralin nan tout kò a ka lakòz efè segondè vle oswa entèraksyon. Kontinwe, moun ap bezwen konsome Zoloft regilyèman ak selon enstriksyon founisè swen sante yo.

Èske ou ka surdozaj sou Zoloft?

Li posib pou Gwo ​​Dòz sou Zoloft. Yon surdozaj nan sertralin ka lakòz sentòm dezagreyab tankou kè plen oswa vomisman. Sepandan, pa janm te gen yon ka anrejistre nan sertralin-pwovoke lanmò ki soti nan yon surdozaj. Konsomasyon ekstrèm ka lakòz entène lopital.

Si mwen sispann pran Zoloft, èske mwen pral fè eksperyans retrè?

Anpil moun fè eksperyans kèk sentòm retrè apre yo fin sispann konsomasyon Zoloft yo. Sentòm sa yo ka dire nenpòt kote nan kèk jou a plizyè semèn. Longè retrè yon moun depann de chimi inik kò yo ak rejim alimantè yo.

Moun ki gen sentòm retrè ka rapòte tèt fè mal, vètij, kè plen, ak yon santiman jeneral nan malèz. Ale nan retrè Zoloft te souvan konpare ak gen yon frèt komen oswa grip la.

Enfòmasyon sekirite Zoloft

Restriksyon yo

Tipikman, adolesan ki gen mwens pase 18 ak pi gwo maladi depresyon (MDD) yo pa preskri Zoloft. Sepandan, pasyan ki pi piti pase 18 yo ka preskri Zoloft pou trete maladi obsession-konpulsif (OCD).

Zoloft pa ta dwe pran pa yon moun ki gen yon dyagnostik oswa yon istwa fanmi nan twoub bipolè, mani, oswa ipomani.

Moun ki pran Zoloft ta dwe evite alkòl, dwòg ilegal, ak konsomasyon kafeyin depase. Yo ta dwe konfere ak founisè swen sante yo anvan yo entwodwi nenpòt vitamin, medikaman san preskripsyon, oswa dwòg preskripsyon adisyonèl nan woutin yo.

Fanm ki ansent, k ap bay tete, oswa ki planifye pou vin ansent ka konsome san danje Zoloft. SSRI tankou sertralin pa sanble yo lakòz andikap konjenital, menm si yo ka ogmante risk pou nesans twò bonè nan twazyèm trimès la oswa pran pwa depase pandan gwosès la. Mande founisè swen sante ou pou konsèy sou si ou ta dwe kontinye pran Zoloft pandan ou ansent.

Pasyan ki pi gran yo ka konsome san danje tou sertralin. Gen ti kras prèv ki montre SSRI lakòz laj-espesifik mal nan granmoun aje yo. Natirèlman, yon founisè swen sante yo pral kapab fè detèminasyon final yo konsènan sekirite.

Avètisman

Gen kèk prèv ki sipòte lide ke Zoloft ka vin yon sibstans depandans ak mennen nan maladi abi sibstans nan mitan moun ki regilyèman pran li. Gen kèk moun ki ka fè eksperyans sentòm retrè apre yo fin sispann konsomasyon sertralin yo, kontribye nan itilizasyon pwolonje.

Avèk bon aplikasyon ak entèvansyon medikal, moun yo ta dwe fè eksperyans sentòm minimòm ki gen rapò ak abi sibstans. Konsèy, terapi, ak asistans nan men yon founisè swen sante ka kontribye nan yon rekiperasyon siksè epi ede moun jere nenpòt sendwòm sispann ki ka leve.

Medikaman kont depresyon tankou Zoloft ka ogmante risk pou panse komèt swisid, sitou nan jèn adilt yo. Li enpòtan yo dwe inicio ak founisè swen sante ou sou vin pi grav sentòm pandan w ap pran Zoloft asire yo ke yo jwenn medikaman an dwa ak dòz pou kondisyon medikal ou.

Efè segondè

Zoloft ka eksprime tèt li nan yon varyete de efè mantal ak fizik. Anjeneral, moun ki rapòte santi yo kalm, ki gen plis enterè nan pastan, epi jwi pi wo-bon jan kalite dòmi. Sepandan, sa pa vle di ke Zoloft se san efè segondè.

Sentòm sa yo ki pi souvan rapòte efè segondè yo nan Zoloft:

 • Kè plen
 • Diminye apeti
 • Toudisman
 • Bouch sèch
 • Somnolans
 • Dyare
 • Lensomni
 • Pran pwa

Efè segondè grav ki bezwen èd medikal ka gen ladan panse komisid ak konpòtman, sendwòm serotonin, glokòm, mani, senyen, ak kriz.

Tipikman, moun ki gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo poko jwenn dòz ideyal yo. Founisè swen sante ka kòmanse pasyan ki gen ti dòz Zoloft anvan tou dousman ogmante yo nan yon maksimòm de 200 mg chak jou.

Efè segondè ki asosye ak konsomasyon Zoloft yo gen tandans yo dwe kout-viv. Anpil moun rapòte sentòm enkonfòtab ki dire apeprè de a kat semèn.

Entèraksyon

Entèraksyon dwòg

Gen dè santèn de entèraksyon dwòg potansyèl ak Zoloft. Pifò nan entèraksyon sa yo swa modere oswa minè, men gen yon ti ponyen nan entèraksyon enpòtan.

Anjeneral, moun k ap pran sertralin ap bezwen pou fè pou evite dwòg anti-enflamatwa ki pa esteroyid (AINS) tankou napwoksèn, aspirin, ibipwofèn; antikoagulan san; ak lòt medikaman ki ogmante nivo serotonin. Twòp serotonin ka lakòz sendwòm serotonin . Konfere ak yon founisè swen sante anvan ou konsome nenpòt sipleman adisyonèl, vitamin, oswa preskripsyon yo anpeche entèraksyon dwòg danjere.

Men kèk egzanp dwòg pou evite lè w ap pran Zoloft:

 • Isokarboksazid
 • Linezolid
 • Lityòm
 • Piki ble metilèn
 • Phenelzine
 • Pimozide
 • Selegiline
 • Plan St John a
 • Tranylcypromine
 • Triptofan
 • Venlafaxine
 • Warfarin

Entèraksyon Manje

Gen plizyè manje ke moun ta dwe evite lè yo pran sertralin. Gen kèk nan manje ki pi komen ak bwason yo rete lwen oswa limite genyen ladan yo:

 • Manje ki rich ak tiramin: Anpil medikaman diferan, ki gen ladan inibitè monoamin oksidaz (MAOIs) ak SSRI, ka kominike negatif ak manje tyramin ki rich ak bwason. Tyramine se yon pwodwi asid amine. Li jwenn nan anpil kalite manje diferan, ki gen ladan letye, vyann, manje fèrmante, fwi sèk, ak kèk kalite pwa.
 • Alkòl: Konsome bwason ki gen alkòl pandan w ap pran Zoloft ka lakòz santiman depresyon oswa enkyetid ogmante.
 • Kafeyin: Moun ki pran Zoloft yo ta dwe tou pridan lè yo konsome manje oswa bwason ki gen kafeyin. Kafe, te, chokola, ak lòt atik ka natirèlman oswa atifisyèlman gen anpil kantite kafeyin. Risk prensipal la nan konsomasyon kafeyin entansifye se ke li ta ka lakòz pasyan yo santi tèt vire, bouke anpil, oswa kè plen.

Founisè swen sante yo ka bay plis konsèy medikal konsènan manje ak manje ki san danje pou konsome pandan y ap pran Zoloft.

Zoloft altènativ

Gen plizyè altènativ potansyèl Zoloft. Lè w ap chèche tretman pou maladi sante mantal, li enpòtan pou vin abitye ak tout opsyon tretman posib. Isit la yo se kat nan altènativ yo ki pi komen nan Zoloft ak pwodwi sertralin jenerik.

Non dwòg Klas dwòg Itilizasyon Konparezon Detay Koupon
Trintellix (vortioxetine) SSRI Gwo maladi depresyon Trintellix vs Zoloft Aprann plis Jwenn koupon
Prozac (fluoksetin) SSRI Gwo maladi depresyon Prozac vs Zoloft Aprann plis Jwenn koupon
Paxil (paroksetin) SSRI Gwo maladi depresyon, twoub panik, twoub enkyetid sosyal, twoub obsession-konpulsif Paxil vs Zoloft Aprann plis Jwenn koupon
Xanax (alprazolam) Benzodyazepin Twoub panik, twoub enkyetid Xanax vs Zoloft Aprann plis Jwenn koupon