Prensipal >> Edikasyon Sante >> Trete alèji sezonye nan timoun ak timoun piti

Trete alèji sezonye nan timoun ak timoun piti

Trete alèji sezonye nan timoun ak timoun pitiEdikasyon Sante

Kòm nenpòt paran oswa pwofesè lekòl elemantè ap di ou, timoun yo vin malad ... anpil. Li ka sanble tankou yo toujou touse, etènye, oswa siye yon nen k ap koule. Li fasil yo ekri sentòm sa yo kòm dènye viris la ale nan gadri oswa nan klas la. Sepandan, pafwa yo se yon siy nan yon pwoblèm plis omniprésente. Alèji sezonye nan timoun ak timoun piti souvan sanble ak frèt la komen, men yo pa pral ale san tretman. Jis asire w ke ou pran konsiderasyon espesyal sa yo an kont.

Ki sa ki alèji sezon an?

Alèji sezonye, ​​pafwa yo rele lafyèv zèb oswa rinit alèjik sezon an, se sentòm ki rive nan menm moman nan ane a chak ane, anjeneral an repons a alèrjèn anviwònman an. Lè ou gen yon alèji ak espò oswa polèn ki te pibliye pa plant yo, kò ou degaje bagay tankou histamin an repons a alèrjèn sa yo. Sa lakòz demanjezon, tous, ak konjesyon ki asosye avèk alèji sezon an. Si ou menm oswa pitit ou fè eksperyans sentòm sa yo, ou pa poukont ou: lafyèv zèb afekte apeprè 7.7% nan granmoun nan peyi Etazini an ak 7.2% nan timoun yoSentòm alèji sezonye nan timoun piti ak timoun yo

Sentòm alèji sezonye nan timoun ka gen ladan nenpòt konbinezon de bagay sa yo: • Gòj grate
 • Touse
 • Etènye
 • Nen k ap koule oswa grate
 • Wouj, je irite
 • Sibilasyon oswa pwoblèm pou respire (mwens komen)

Si pitit ou a gen difikilte pou li pran yon souf konplè, devlope yon gratèl, anflamasyon, oswa lafyèv, chèche èd medikal imedyatman. Sa yo ta ka siy yon reyaksyon alèjik grav.

Sentòm alèji sezon ka afekte divès kalite sistèm ògàn, eksplike Salma Elfaki, MD, pedyat sètifye nan Komisyon Konsèy la. Lake Nona Pedyat Sant . Gen kèk timoun ki ka gen yon nen k ap koule, tous, nen grate. Kèk pasyan kapab devlope tou demanjezon ak woujè ak dlo egzeyat nan je yo.Sa yo se sentòm san patipri komen nan alèji, men gen kèk timoun ki pral gen yon reyaksyon pi egi. Alèji ki pi grav ka lakòz souf anlè ak vin pi grav nan opresyon, Dr Elfaki di. Gen kèk timoun ki ka devlope tou reyaksyon sou po tankou ekzema oswa pete nan itikè (urtikè) ki ka twò grav oswa grav anpil.

Jwenn kat rabè famasi a

Dyagnostik alèji sezon an nan timoun yo

Ki jan ou fè konnen si pitit ou a gen alèji sezonye? Li pi bon pou vizite pedyat pitit ou a olye ke li fè pwòp tèt ou dyagnostik ak riske trete pitit ou a avèk la move medikaman . Lè dyagnostik alèji, founisè swen sante pitit ou a pral pran plizyè faktè an konsiderasyon: • Laj
 • Gravite ak frekans nan sentòm yo
 • Enpak sentòm yo sou fonksyònman chak jou
 • Istwa familyal
 • Istwa medikal sot pase yo
 • Tretman anvan an

Pedyat pitit ou a ka sijere tès alèji si pitit ou fè eksperyans sentòm sa yo regilyèman nan sèten moman nan ane a. Tès alèji anjeneral fèt lè ou aplike alèrjèn sou po a oswa lè ou fè tès san.

RELATED: Lè pou fè tès alèji pitit ou a

Sekou alèji sezonye: Tretman ak remèd

Gen tretman ki disponib ki ka ede timoun yo santi yo pi byen, di Kathleen Dass, MD , doktè ak CEO nan Michigan alèji, Opresyon, ak Iminoloji Sant.Gen twa kalite prensipal tretman alèji san preskripsyon pou timoun yo:

 1. Antihistamin oral , tankou Allegra Timoun yo (fexofenadine), Claritin pou Timoun yo ( loratadine ), ak Zyrtec pou Timoun yo ( cetirizine )
 2. Steroid espre nan nen , tankou Flonase Timoun yo (fluticasone) ak Nasacort Timoun yo
 3. Decongestants , tankou Timoun yo Sudafed (pseudoephedrine)

Tibebe, timoun piti, ak timoun ki pi piti yo gen yon tan difisil tolere yon espre nan nen kidonk li se pi bon yo sèvi ak antihistamin oral, tankou Allegra, Zyrtec, [oswa] Claritin (ki vini nan fòm moulen ak likid), Dr Dass di.Lè timoun yo fin vye granmoun ase, yon esteroyid entranazal se estanda nan swen ede trete ak anpeche alèji sezon an, eksplike Dr Dass.

Jis asire w ke w ap itilize vèsyon an formul pou timoun yo, ak dòz ki apwopriye a pou laj pitit ou a. Pandan ke sèten medikaman alèji ka melanje san danje ak medikaman pou opresyon, tankou Singulair , li danjere pou double sou antihistamin si youn nan premye ou eseye pa soulaje sentòm yo. Ou ta dwe toujou konsilte avèk yon pedyat anvan ou itilize medikaman OTC pou pitit ou a.RELATED: Melanje medikaman alèji

Pou alèji grav, vaksen alèji yo itil epi yo ka ede w depasse alèji yo, eksplike Dr Dass. Anjeneral nou pa kòmanse vaksen alèji jiskaske timoun nan gen omwen 5 oswa 6 zan pou ede anpeche alèji. Pli lwen, lè ou kontwole alèji, ou ka potansyèlman ede ekzema pitit ou a epi ede anpeche opresyon devlope.Tablo dòz sa a baze sou enstriksyon fabrikan an:

Timoun ki poko gen 2 an Timoun 2-6 Timoun 6-12
Allegra Timoun yo (30 mg / 5 ml) Mande yon doktè 5 mL chak 12 èdtan; pa plis pase 10 mL nan 24 èdtan 5 mL chak 12 èdtan; pa plis pase 10 mL nan 24 èdtan
Claritin pou Timoun yo (5 mg / 5 ml) Mande yon doktè 5 mL; pa plis pase 5 mL nan 24 èdtan 10 mL; pa plis pase 10 mL nan 24 èdtan
Zyrtec pou Timoun yo (5 mg / 5 ml) Mande yon doktè 2.5 mL chak 12 èdtan; pa plis pase 5 mL nan 24 èdtan 5-10 mL; pa plis pase 10 mL nan 24 èdtan
Nasacort Timoun yo Pa itilize 1 espre pou chak twou nen chak jou 1-2 espre pou chak twou nen chak jou
Timoun yo Sudafed

(15 mg / 5 mL)

Pa itilize Timoun ki poko gen 4 an pa ta dwe itilize. Timoun 4-5 ka pran 5 mL chak 4 èdtan; pa plis ke 4 fwa pa jou 10 mL chak 4 èdtan; pa plis ke 4 fwa pa jou

Pi bon fason pou sispann alèji sezonye nan timoun yo se anpeche sentòm yo anvan yo kòmanse. Lè polèn pitit ou a reyaji yo wo, asire w ke ou fèmen fenèt yo epi kenbe timoun yo andedan kay la lè sa posib. Yon filtè HEPA ka ede diminye alèrjèn nan kay ou a, ak remèd natirèl tankou yon po neti oswa konpresyon frèt ka fè sentòm yo pi sipòte.

Si pitit ou a soufri de alèji sezon an, li enpòtan pou kominike avèk doktè ou pou detèmine pi bon kou tretman an. Avèk medikaman an dwa ak mezi prevantif, ou timoun yo ka pase plis tan jwe, ak mwens tan kole andedan.