Prensipal >> Edikasyon Sante >> Kisa pouw atann nan premye randevou ou pou telehealth

Kisa pouw atann nan premye randevou ou pou telehealth

Kisa pouw atann nan premye randevou ou pou telehealthEdikasyon Sante

Pa gen moun ki renmen ale nan biwo medikal. Ki sa ki gen renmen sou chita nan yon chanm ap tann antoure pa moun ki malad? Ak ki moun ki vle jwenn nan machin nan, oswa vin pi mal - transpò piblik, epi kite kay la lè yo santi yo malad? Sa a se laverite espesyalman lè maladi a oswa kondisyon ta ka fasil pou dyagnostike ak trete pa gen yon konvèsasyon avèk yon founisè swen sante.

Georgine Nanos, MD, MPH, yon doktè ak CEO nan di ke omwen 80%, si se pa plis, nan sa nou fè kòm doktè swen prensipal se koute, obsève, epi poze kesyon. Gwoup Sante kalite nan Kalifòni. Sa a se ki jan nou rive nan pifò dyagnostik.Li pa etone ke telehealth ap pran popilarite nan Etazini yo. Li pratik, li pri-efikas, epi li kenbe pasyan yo san danje lwen youn ak lòt-yon bagay ki enpòtan espesyalman pou pwoteje sante piblik pandan koronaviris la. trapan .Ki sa ki se telehealth?

Telehealth se yon metòd pou bay sèvis sante nan klinik bay pasyan nan yon distans lè l sèvi avèk entèaktif odyo ak videyo telekominikasyon, eksplike James R. Powell, MD, CEO / CMO nan Long Island Chwazi Swen Sante . Telehealth ka itilize bay jis sou nenpòt ki kalite sèvis ki pa mande pou doktè a pran sant oswa manyen pasyan an. An jeneral, telehealth ede moun jwenn aksè nan swen yo bezwen nan simonte baryè yo nan distans, tan, karantèn, stigma, ak / oswa pwòp mank pasyan an nan mobilite.

Telehealth ka itilize nan yon varyete anviwònman: • Nan kay la, pa moun ki konekte ak founisè swen sante yo
 • Nan lekòl yo, konekte ak yon founisè swen sante pou konsèy sou swen pou yon elèv malad oswa blese
 • Nan lopital, pou konsilte avèk espesyalis nan yon lòt vil
 • Nan rezidans granmoun aje yo ak enstalasyon swen, patikilyèman sa yo fèmen akòz yon epidemi tankou COVID-19, pou medikaman, swivi, evalyasyon, ak sesyon terapi
 • Pou siveyans pasyan aleka (RPM), ki voye lekti nan aparèy ki itilize pa pasyan an nan kay la (tankou yon monitè san presyon, yon oksimèt batman kè, oswa yon monitè glikoz) nan ekip medikal la pou siveyans. Sa pèmèt founisè yo voye mesaj tounen bay pasyan an oswa konekte via apèl videyo. Twous COVID-19, ki gen ladan estetoskop dijital, yo aktyèlman ap devlope pou RPM.

Gen kèk founisè swen sante ki pral bay konsiltasyon pa telefòn-patikilyèman pandan epidemi an koronavirus-men kominikasyon videyo se pi komen.

Sèvis telehealth

Telehealth ka bay yon kantite sèvis. Nan klinik Dr Nanos yo, yo adrese pwoblèm tankou:

 • Suivi maladi kwonik
 • Doulè kwonik swivi
 • Alèji
 • Tous ak frèt
 • Jesyon dyabèt
 • Diskite sou rezilta tès yo
 • Enfeksyon nan je
 • Swiv vizit
 • Kesyon jeneral pou doktè a
 • Tansyon wo swivi
 • Sante mantal swivi tankou enkyetid ak depresyon
 • Kesyon medikaman, ajisteman, ak renouvèlman medikaman
 • Nouvo lafyèv
 • Fimen sispann
 • Gratèl
 • Referans espesyalis
 • Pwoblèm sinis
 • Pwoblèm dòmi
 • Konsèy sou abi sibstans
 • Vomisman ak dyare
 • Pèdi pwa ak byennèt

Telehealth vs telemedsin: Ki diferans ki genyen?

Pandan ke tèm yo souvan itilize interchangeable, yo refere a pratik diferan.Telehealth se yon tèm laj pou sèvis sante rann adistans lè l sèvi avèk teknoloji kominikasyon, pa sa sèlman konsiltasyon medikal.

Telemedsin se yon gwoup nan sante ki satisfè kondisyon ki nan sèvis nan klinik (pratik la nan medikaman ant yon pasyan ak yon founisè swen sante). Esansyèlman, telemedsin se tankou yon vizit nan yon founisè swen sante, men nòmalman, anjeneral atravè konferans videyo.

Founisè telemedsin yo oblije swiv menm responsablite Asirans Sante ak Portabilite (HIPAA) pou swen vityèl menm jan yo pou swen pasyan an pèsòn.Poukisa telehealth enpòtan pandan yon pandemi tankou COVID-19?

Telehealth sipòte pran distans ak moun pa kite moun ki an sante, oswa moun ki gen kondisyon ki pa koronavirus, resevwa swen prensipal ak ijan san yo pa kite kay la, di Dr Powell. Sa a se kritik ak kabann lopital anpil ak bè chanm ijans ki nesesè pou pasyan koronavirus.

konbyen tan vyvanse dènye 20 mg

Telehealth kapab itilize tou kòm yon fòm triyaj. Si yon pasyan pa sèten si yon maladi oswa aksidan mande pou yon vwayaj nan yon founisè swen sante nan-moun, oswa menm yon sal dijans, yon konsiltasyon telehealth ka detèmine gravite epi si plis swen nesesè. Si yo konsidere yon vizit an pèsòn oswa vwayaj nan sal ijans nesesè, pratikan telehealth la ka rele davans nan anbilans, lopital, oswa founisè swen an pèsòn avèk evalyasyon ak enfòmasyon prensipal yo. Anplis de sa nan amelyore swen nan pasyan an, sa a se itil espesyalman pandan yon epidemi tankou koronavirus nan prepare anplwaye medikal yo pou yon pasyan potansyèlman enfektye.RELATED: Kisa w dwe fè si ou panse ou gen koronavirus

Èske asirans kouvri teleasante?

Anpil founisè asirans ofri pwoteksyon telehealth, ak kantite sèvis ki kouvri yo ap ogmante. Prèske tout eta gen omwen kèk sèvis telehealth Medicaid ki kouvri nan pwogram nan, e Medicaid ak Medicare dènyèman te etabli règleman pou ankouraje itilizasyon telehealth pandan ijans sante piblik koronaviris la.Blue Cross ak Blue Shield te elaji pwoteksyon telehealth yo an repons a pandemi COVID-19, menm jan ak anpil konpayi asirans komèsyal yo.

Mande biwo doktè ou a si wi ou non yo ap bay telehealth kòm yon altènativ a yon vizit nan-klinik, epi si li pral kouvri, di Dr Powell. Rele konpayi asirans ou an pou mande enfòmasyon sou pwoteksyon telehealth oswa ale sou entènèt pou wè benefis garanti ou yo. Yo ka mete sit entènèt yo ajou pou reflete repons kesyon ou yo.Kisa pouw atann nan randevou telehealth ou

Anpil tankou yon vizit nan biwo, doktè a pral revize tablo medikal la ak istwa, ak Lè sa a, pale ak pasyan an dirèkteman nan evalye yo, di Nishant Rao, ND, Ofisye an Chèf Medikal nan DocTalkGo nan Kalifòni. Doktè a ap poze kesyon medikal epi li ka mande dosye anvan oswa pou fè tès laboratwa adisyonèl. Doktè a ka ekri yon preskripsyon, ki Lè sa a, voye dirèkteman nan yon famasi lòd pa lapòs pou livrezon lakay ou oswa yon famasi lokal pou pasyan an vin chèche.

Kèk egzijans teknoloji telehealth pou konsidere genyen ladan yo:

 • Yon aparèy serye tankou yon smartphone, grenn, oswa laptop ki pèmèt odyo / videyo
 • Yon pwogram, app, oswa sit entènèt pou konekte ak founisè swen an
 • Yon bon koneksyon entènèt branche oswa fò wifi
 • Ekoutè (pa esansyèl, men yo ka itil ak vi prive ak bloke soti bri)

Kouman yon pasyan ka prepare pou yon randevou telehealth?

Anvan randevou a, jwenn yon espas prive, trankil ak bon ekleraj. Dr Nanos sijere antre nan pwogram lan 15 minit anvan randevou a. Pasyan yo ta dwe tou asire yo konnen ki sa yo dwe fè si yo vin dekonekte soti nan founisè swen an pandan randevou a. Founisè swen an ka rele pasyan an si sa rive, kidonk li enpòtan pou asire founisè a gen enfòmasyon kontak kòrèk pou pasyan an.

Èske gen nenpòt enfòmasyon founisè swen an ka bezwen sou la men, tankou rezilta laboratwa ki sot pase yo, imaj ki te fèt, elatriye.

Bagay ke pasyan yo ka fè pou prepare yo pou yon vizit telemedsin yo espesifik nan kalite pwoblèm ke yo te adrese, di Fernando Ferro, MD, direktè medikal nan Mizèrikòd Doktè Pèsonèl nan Overlea nan Maryland. Si yon pasyan te malad ak yon enfeksyon, li itil si yo te tcheke epi anrejistre tanperati yo. Yo ta dwe gen medikaman yo sou la men yo verifye ke yo ap pran medikaman yo ke nou te ki nan lis nan tablo yo. Si pasyan an gen tansyon wo, li itil si yo te kontwole tansyon yo lakay yo avèk yon monitè lakay yo epi anrejistre lekti yo.

Pasyan yo ta dwe gen yon lis kesyon ak enkyetid pare yo epi yo dwe prepare yo montre founisè swen an anyen ki bezwen yo dwe evalye vizyèlman, tankou yon gratèl.

Kisa k ap pase si yo pa ka fè yon dyagnostik via telehealth?

Pwofesyonèl swen sante ki ap fè vizit telehealth ap detèmine si plis konsiltasyon, tès , oswa tretman ki nesesè. Sa ka gen ladan voye pasyan an pou yon konsiltasyon an pèsòn ak yon founisè swen sante, konseye yon pasyan yo rele 911 oswa pou yo ale nan lopital la pou swen ijans, oswa kòmann-nan tès laboratwa oswa D '.

Èske yo ka preskri medikaman atravè telehealth?

Wi! Nan pifò ka yo, preskripsyon nouvo ak renouvèlman ka preskri via telehealth, menm si sa a se premye randevou pasyan an ak founisè swen an. Dr Powell ajoute ke an repons a kriz la COVID-19, Administrasyon an Ranfòsman Dwòg (DEA) gen dispozisyon dekontrakte konsènan preskri sibstans ki sou kontwòl via telesante oswa pa telefòn.

Founisè preskripsyon an voye preskripsyon an bay yon sèvis livrezon lakay ou oswa nan yon famasi. Preskripsyon ranpli yo Lè sa a, depoze nan rezidans pasyan an, poste, oswa ki disponib pou ranmase nan famasi a, tou depann de ki opsyon pasyan an chwazi.

RELATED: Kouman mwen ka jwenn preskripsyon mwen yo delivre?

Ki kèk nan benefis ki genyen nan telehealth?

 • Aksè. Anpil pasyan fè fas a baryè lè li rive vizit nan-moun swen sante. Kit se akòz andikap, distans fizik / k ap viv nan yon zòn riral, oswa difikilte transpò, anpil pasyan yo kapab resevwa konsiltasyon medikal atravè telehealth yo ka otreman te rate.
 • Pri efikasite. Pasyan ekonomize nan depans transpò ak tan vwayaj, ansanm ak depans swen sante an jeneral gras a pi bon aksè a tretman an.
 • Disponibilite pi rapid nan fwa randevou. Swen ki disponib chak fwa yon pasyan gen tan, ak yon doktè gen yon plas. Gen plis opsyon lè ou pa limite pa kote yo ye.
 • Fleksibilite. Pasyan yo ak founisè yo pa bezwen kominike an tan reyèl. Foto kondisyon vizib tankou gratèl, done tankou lekti san presyon, oswa kesyon pasyan ka voye bay founisè a nenpòt ki lè. Founisè a ka revize enfòmasyon sou sante sa a, voye kesyon oswa lòt materyèl bay pasyan an, oswa voye enstriksyon anvan lè randevou a pwograme.
 • Bese ekspoze a enfeksyon. Pasyan an pa ekspoze a lòt moun ki ka kontajye, tankou yo ta nan yon klinik, ak founisè swen sante yo pa ekspoze a pasyan potansyèlman enfektye.

Ki kèk nan limit telehealth yo ye?

Gen plizyè pwoblèm tankou chòk, swen blesi, souf kout, ak senyen aktif ki pa ka jere sou yon vizit telemedsin, di Dr Nanos.

Tès tankou travay san ak radyografi ta mande tou pou yo fè yon randevou an pèsòn, menm si yo ka bay lòd nan telehealth.

Ki avni telehealth?

Doktè Ferro di pandemi aktyèl la anpil ogmante itilizasyon telemedsin, e mwen kwè ke li pral pi lajman itilize apre pandemi an pase jan sa te ye deja.

Organizationsganizasyon sante tankou Asosyasyon Lopital Ameriken (AHA) ap defann pou agrandisman pratik telehealth yo ak pou plis sèvis telehealth yo dwe kouvri pa asirans.

ki pi bon pou enkyetid xanax oswa ativan

Menm anvan kriz la COVID-19, itilize nan telehealth te sou ogmantasyon an. Kòm sistèm swen sante a ap kontinye entegre vityèl chèk-ins ak teknoloji telekominikasyon, pasyan yo ka gade pou pi devan pou plis sèvis swen sante soti nan konfò nan pwòp kay yo.

Resous ki asosye pou teleasante