Prensipal >> Peze >> Rapò: Ki sa ou kapab espere sezon alèji sa a ak konsèy sou kòman yo pi byen pwoteje tèt ou

Rapò: Ki sa ou kapab espere sezon alèji sa a ak konsèy sou kòman yo pi byen pwoteje tèt ou

Rapò: Ki sa ou kapab espere sezon alèji sa a ak konsèy sou kòman yo pi byen pwoteje tèt ouPeze

Plis pase 50 milyon Ameriken fè eksperyans alèji sezon, ak ane sa a, la Alèji ak Opresyon Rezo predi ke sezon prentan pral yon sezon alèji gwo risk akòz move tan pi cho ak pi sèk, espesyalman nan mwa yo nan mwa avril ak me ak nan zòn santral ak nòdès nan peyi Etazini an Sa a ki kalite move tan mete moun ki ap lite ak alèji sou alèt kòm polèn pyebwa (ki lakòz la pi alèji prentan ) rete ayeryèn pou peryòd tan ki pi long ak pèmèt van an pote polèn ak jwenn wout li nan sinis, poumon ak je. Avèk sezon an alèji gwo risk devan yo, moun ki gen alèji sezon yo ta dwe pare pou yon ogmantasyon siyifikatif nan sentòm yo.

SingleCare vle ede moun ki prepare pou sezon alèji ak Sur sou medikaman alèji, ki jan yo ede distenge alèji soti nan COVID-19, ak konsèy nan jere alèji ou soti nan ekspè sante nou yo ak chèf famasi ofisye, Ramzi Yacoub, Pharm.D.Èske mwen gen alèji sezonye oswa èske se COVID-19?

Avèk yon sezon alèji pi wo pase mwayèn, anpil ta ka konfonn sentòm alèji ak sentòm COVID-19 jan yo ka pataje yon resanblans kèk. Dr Yacoub peze sou kòman yo detèmine si ou gen alèji oswa si li ta ka COVID-19, epi si ou ta dwe pran medikaman alèji anvan ou pran vaksen COVID-19 ou an.Sentòm Coronavirus ka souvan sanble ak alèji sezon pandan yo tou de pataje kèk sentòm menm jan an ki ka varye ant twò grav ak grav. Li tipik ak alèji sezonye pou moun fè eksperyans yon tous sèk, gòj fè mal oswa grate, konjesyon nan nen, ak pòs-nen degoute. Pandan ke COVID-19 ka pataje pi fò nan sentòm sa yo, yon distenksyon enpòtan se ke alèji sezon an tipikman pa lakòz lafyèv, pèt nan gou oswa pran sant, souf kout, oswa fatig oswa kò doulè, ki se sentòm komen nan koronaviris la.

Si ou gen nenpòt sentòm ki gen rapò ak COVID-19 oswa dènyèman te ekspoze a yon moun ki teste pozitif pou COVID-19, li enpòtan pou rele founisè swen sante ou imedyatman pou pran yon randevou pou fè tès ak swiv tout direktiv CDC yo.Èske mwen ta dwe pran yon antihistamin anvan vaksen COVID-19 mwen an?

Depi 30 Mas, 16% nan popilasyon total Ameriken an te pran vaksen COVID-19 la. Pandan ke eta yo kontinye fè nouvo gwoup ki kalifye pou randevou, anpil te mande si li nan oke yo pran yon antihistamin anvan yo resevwa vaksen yo nan lòd yo anpeche yon reyaksyon alèjik.

Selon sa CDC fè konnen, moun ki ap resevwa vaksen COVID-19 la pa ta dwe pran antihistamin kòm yon mezi prevantif menm jan yo pa pwoteje kont anafilaksi, Dr Yacoub di. Lè w fè sa, li ka pi difisil pou fè dyagnostik si ou gen yon reyaksyon alèjik nan vaksen an. Si ou gen yon istwa de reyaksyon alèjik nan vaksen, ou ta dwe pale ak founisè swen sante ou pou plis enfòmasyon.

Cetirizine (jenerik Zyrtec) se medikaman alèji ki pi popilè sou SingleCare

An 2007, FDA apwouve Zyrtec kòm yon medikaman san preskripsyon ak 13 ane pita, li rete youn nan medikaman ki pi popilè pou soulaje sentòm alèji yo. Selon done SingleCare, cetirizine (jenerik Zyrtec) ogmante 11% nan preskripsyon ranpli nan 2020 lè yo konpare ak ane anvan an ak matirite pou prèske yon tyè nan tout medikaman alèji plen ane sa a.Lòt medikaman sou preskripsyon ki te wè yon siyifikatif ane-sou-ane ogmantasyon nan ranpli sou SingleCare gen ladan yo fekofenadin (jenerik Allegra), ki te wè yon ogmantasyon 23%, ak fluticasone propionate (jenerik Flonase), ki te wè yon ogmantasyon 17%.

sa ki ta dwe nivo sik nan san mwen an

Top 10 US lavil yo ak eta ki pi difisil pou moun ki gen alèji

Selon Alèji ak Opresyon Rezo a, rejyon Nòdès ak Gran Lakes yo espere wè pousantaj patikilyèman wo nan konte alèrjèn ane sa a. SingleCare analize medikaman alèji li yo plen nan chak vil yo ak eta yo wè ki te wè ogmantasyon pousantaj ki pi wo nan ranpli per capita nan 2020 konpare ak 2019.

Top 10 Etazini pou medikaman alèji nan 2020 Top 10 Vil pou medikaman alèji nan 2020
1. Arizona 1. Brownsville, Texas
2. Lwizyana 2. Philadelphia, Pennsylvania
3. Nevada 3. Brooklyn, New York
4. Oklahoma 4. Memphis, Tennessee
5. Nebraska 5. Las Vegas, Nevada
6. New York 6. Houston, Texas
7. Texas 7. New York, New York
8. Missouri 8. Los Angeles, Kalifòni
9. North Carolina 9. Dallas, Texas
10. Georgia 10. Charlotte, North Carolina

Konsèy pou jere ak soulaje sentòm alèji ou yo nan 2021, dapre chèf famasi ofisye Ramzi Yacoub, Pharm.D.

  1. Pran medikaman alèji ou anvan, pa apre ou fin santi efè yo. Lè ou pran medikaman alèji ou anvan sentòm ou yo kòmanse, ou ka soulaje nenpòt deklannche ki lakòz malèz. Asire ou ke ou kontinye sèvi ak medikaman alèji ou epi pale ak doktè ou si ou santi ou bezwen pi fò terapi.
  2. Konte polèn yo pi wo nan maten ak apremidi kidonk li pi bon pou evite rete deyò nan jou van. Sepandan, si ou dwe deyò pandan moman sa yo, eseye itilize yon mask oswa yon echap pou kouvri nen ou ak bouch ou, epi mete linèt pou kenbe polèn lan lwen je ou. Anvan ou mete tèt deyò pou jounen an, gade resous yo, tankou pollen.com , yo wè kat la alèji ak pwevwa pou zòn ou an.
  3. Anpeche alèrjèn antre lakay ou nan fèmen fenèt ou yo ak lè l sèvi avèk yon èkondisyone ak filtè efikasite segondè. Ou ka ede tou elimine alèrjèn pa aspiratè ak filtè ki gen anpil efikasite lè (HEPA). Filtè sa yo pyèj polyan elimine alèrjèn ak pote ou soulajman.
  4. Si ou te deyò, wete soulye ou, douch, lave cheve ou, epi chanje rad ou lè ou rive lakay ou. Lè w fè sa, sa ap ede anpeche polèn ak lòt alèrjèn gaye andedan kay ou.
  5. Evite fimen oswa yo te alantou lafimen kòm lafimen agrave sentòm alèji.

Metodoloji

Done analize yo enkli medikaman sou preskripsyon ki ranpli pa konsomatè SingleCare pandan 2019 ak 2020. Done yo te revize ak analize pa ekip SingleCare la nan dat 25 Mas 2021.