Prensipal >> Info Dwòg >> Pi bon medikaman pou tous

Pi bon medikaman pou tous

Pi bon medikaman pou tousInfo dwòg

cougTouse yo se youn nan la rezon ki pi komen moun wè founisè swen sante prensipal yo. Depi pifò tous yo koze pa rim sèvo oswa faktè anviwònman an, medikaman pou vann san preskripsyon (OTC) ak remèd lakay ou anjeneral ranje pwoblèm nan. Sepandan, li enpòtan pou vizite doktè premye swen ou pou chèche konsèy medikal - e menm preskripsyon medikaman pou tous - si yon tous lakòz lafyèv oswa dire pi lontan pase twa semèn.

Kòz yon tous

Pandan ke yon tous okazyonèl se nòmal, yon tous ki toujou ka yon siy nan yon kondisyon medikal kache. Touse se yon refleks defansiv ki vize efase sekresyon twòp ak kò etranje nan pasaj lè yo. Sepandan, touse grav ak souvan ka gen anpil enpak sou kalite lavi ou.Sa yo se rezon prensipal pou yon tous: • Fwad komen: Fwad la komen se yon enfeksyon viral nan nen an ak nan gòj (anwo aparèy respiratwa). Li anjeneral inofansif, byenke li pa ta ka santi konsa. Pifò moun retabli de yon frèt komen nan sèt a 10 jou.
 • Viral enfeksyon nan aparèy respiratwa anwo: Sa a se yon lòt non pou frèt la komen. Li pi souvan rive lè yon viris antre nan kò a nan bouch la oswa nen an. Bay sentòm yo, li pi souvan transmèt nan manyen, etènye, oswa touse.
 • Grip: Grip se yon enfeksyon viral ki atake sistèm respiratwa ou. Grip se souvan yo rele grip la, men li pa menm ak viris grip nan vant ki lakòz dyare ak vomisman. Menm si vaksen kont grip anyèl la pa 100% efikas, li toujou pi bon defans ou kont grip la.
 • Bwonchit: Bwonchit se yon enflamasyon nan pawa tib bwonch ou yo, ki se pasaj prensipal kò ou itilize pou pote lè pou ale ak poumon ou. Moun ki gen bwonchit souvan touse epè larim, ki kapab tou dekolore. Bwonchit ka egi oswa kwonik. Li anjeneral ki te koze pa yon viris-souvan viris yo menm ki lakòz frèt la komen oswa grip-men nan kèk ka chwazi, li ka ki te koze pa bakteri.

Kalite medikaman pou tous

Medikaman divès ka itilize pou trete tous ak sentòm frèt, men se sèlman kèk nan yo ki ka byen vit trete sentòm yo. Isit la yo se kalite prensipal yo:

 • Touse suppressants (yo rele tou antitussif ) bloke refleks la tous, sa ki fè tous mwens chans. Dextromethorphan (DM) se engredyan ki pi komen aktif nan suppressants tous. Siprèm tous pa ta dwe itilize si tous la ki te koze pa fimen, anfizèm, opresyon, nemoni, oswa bwonchit kwonik. Antihistamin oswa dekonjestan kapab tou sèk gòj la, ki fè larim la pi epè ak pi difisil pou avanse pou pi, sa ki lakòz yon tous pi grav.
 • Ekspèktoran dekole oswa mens larim nan pwatrin lan, sa ki fè li pi fasil pou touse li. Yon egzanp popilè se guaifenesin. Bwè likid anplis ka ede tou.
 • Medikaman konbinezon gen yon konbinezon de èkspèktoran, suppresè tous, ak lòt engredyan aktif. Yo ka gen ladan antihistamin, kalman, ak dekonjestan nan trete sentòm miltip nan yon fwa. Pou trete yon tous soti nan yon frèt komen, yon bon chwa se yon medikaman frèt ki gen tou de yon antihistamin ak yon dekonjestan, kòm yon antihistamine sou pwòp li yo ka efikas.

Ki sa ki pi bon medikaman yo san preskripsyon tous?

Pifò ka frèt komen yo ka trete san yo pa ale nan yon founisè swen sante, gen anpil medikaman san preskripsyon tous ou ka ranmase nan famasi lokal ou a san yon preskripsyon. Gen kèk nan OTC ki pi popilè, tretman vit pou yon tous gen ladan yo: • Pseudoephedrine: Yon medikaman OTC ki soulaje konjesyon nan nen. Mak ki pi popilè a se Sudafed(Koupon Sudafed | Ki sa ki Sudafed?). Paske li ka ogmante tansyon, Sudafed yo ta dwe kontwole nan moun ki gen tansyon wo oswa lòt pwoblèm kè. Efè segondè gen ladan chimerik, jitteriness, ak ipèaktivite. Remak: Gen yon koup nan eta ki mande pou yon preskripsyon pou sa a ak tout eta kenbe l 'dèyè kontwa an famasi. Ou dwe montre ID achte.
 • Guaifenesin: Souvan li te ye nan non mak li yo Mucinex(Koupon Mucinex | Ki sa ki Mucinex?), guaifenesin se sèl èkspèktoran OTC ki disponib pou ede soulaje sentòm refwadisman yo. Li travay soulaje konjesyon nan pwatrin epi li souvan konbine avèk pseudoephedrine soulaje sentòm miltip. Guaifenesin sipoze ede larim mens, sa ki fè li pi fasil pou touse larim oswa flèm, menm si rapò yo varye sou jan li efikas. Bwè anpil likid lè ou malad ak yon tous akòz yon enfeksyon ka itil menm jan.
 • Dextromethorphan : Yon suppressant tous ki afekte siyal yo nan sèvo a ki deklanche refleks tous. Dextromethorphan yo itilize pou trete yon tous epi li disponib sou kontwa an nan siwo, kapsil, espre, grenn, ak fòm lozanj. Li prezan tou nan anpil medikaman medikaman san preskripsyon ak preskripsyon. Non mak ki pi komen yo enkli Robafen tous (Robitussin) ak Vicks Dayquil tous. Li pa rekòmande pou jèn timoun ki poko gen katran. Yon dòz granmoun varye selon si fòmilasyon an se imedya- oswa pwolonje-lage. Dòz la maksimòm se 120 ml nan 24 èdtan.
 • Doulè soulaje: Tylenol (asetaminofèn)(Koupon Tylenol | Ki sa ki Tylenol?)ak Advil (ibipwofèn)(Koupon Advil | Ki sa ki Advil?)ka tou de ede fasilite sentòm frèt ak grip, tankou diminye lafyèv ak doulè nan kò.

RELATED : Sudafed vs Mucinex

Si ou jwenn ke medikaman tous OTC yo pa travay pou ou, epi sentòm ou yo vin pi grav oswa pèsiste, doktè ou ka preskri medikaman pou ede. Lè ou konsidere ke kòz ki pi komen nan tous yo se anwo maladi respiratwa, ak sa yo pi souvan ki te koze pa viris, li fasil GP ou ap preskri nenpòt antibyotik kòm yon tretman tous. Antibyotik yo sèlman itilize pou enfeksyon bakteri, tankou gòj strep.

Si ou gen yon tous ke ou jis pa ka souke epi li dire plis pase twa semèn, wè doktè ou ak eksplore posibilite pou yon kondisyon kache ki ka bezwen trete avèk medikaman sou preskripsyon.Ki pi bon medikaman pou preskripsyon pou tous?

Malgre ke, gen anpil medikaman sou preskripsyon tous sou mache a isit la gen kèk founisè swen sante ou ka preskri pou tous vit ak soulajman doulè:

Pi bon medikaman pou preskripsyon tous medikaman
Non dwòg Rekòmande pou fanm ansent? Apwouve pou timoun yo? Ki jan li fonksyone
Codeine Non. Ti bebe ka vin depann sou opioid, epi dwòg la ka pase nan lèt tete. Non. Kòm nan 2018, kodeyin kontr nan timoun ki gen mwens pase 18 pou chak FDA . Sipresan tous opioid.
Tessalon bèl grenn pèl (benzonat) N / A – FDA Gwosès Kategori C (enkoni si li ka fè mal yon fetis oswa si li kontamine lèt tete). Non, pa bay timoun ki poko gen 10 zan san konsèy medikal. Li ka fatal pou timoun yo. Li angoudi zòn nan poumon yo ak nan gòj, nan vire diminye refleks tous.
Tussionex PennKinetic (hydrocodone-chlorpheniramine) N / A – FDA Gwosès Kategori C (enkoni si li mal fetis la oswa si li pase nan lèt tete). Tibebe ka vin depann sou dwòg la. Pale ak doktè ou. Non Pa dwe itilize pa moun ki poko gen 18 an. Hydrocodone se yon suppressant tous ki diminye siyal refleks tous nan sèvo a. Chlorpheniramine se yon antihistamin ki diminye efè histamin nan kò a.
Promethegan (promètazin) N / A – FDA Gwosès Kategori C (enkoni si mal ka rive fetis la oswa si li kontamine lèt tete). Wi. Li ka dòz avèk prekosyon nan timoun ki gen plis pase 2 zan. Touse suppressant ak antihistamin.
Hydromet (idrokodòn-homatropin) Non. Ti bebe ka vin depann sou opioid, epi medikaman ka transmèt nan lèt tete. Non Pa dwe itilize pa moun ki poko gen 18 an. Touse opioid suppressant ak antihistamin.
Phenergan ak Codeine (prometazin-kodin) Non. Ti bebe ka vin depann sou opioid, epi medikaman ka transmèt nan lèt tete. Non Pa dwe itilize pa moun ki poko gen 18 an. Touse opioid suppressant ak antihistamin.
Hydrocodone-asetaminofèn Non. Ti bebe ka vin depann sou opioid, epi medikaman ka transmèt nan lèt tete. Wi. Li ka dòz avèk prekosyon nan timoun ki gen plis pase 2 zan. Sipresan tous opioid ak soulajman doulè.

Jwenn yon koupon preskripsyon

Nou rekòmande ou pale ak doktè ou anvan ou pran nenpòt medikaman pandan ou ansent oswa bay tete, oswa anvan ou bay nenpòt medikaman timoun ki poko gen 12 zan .Kouman pou pran medikaman pou tous

Medikaman pou tous disponib nan yon varyete fòm, ki gen ladan siro, poud, grenn, kapsil, ak espre nan nen. Souvan fòm ki pi bon pou ou se jis preferans pèsonèl. Pou egzanp, anpil timoun ap lite vale tablèt, espesyalman lè yo gen yon gòj fè mal, se konsa yon siwo ka opsyon ki pi bon.

 • Siwo tous: Bon pou granmoun ak timoun ki vle soulajman pi vit pase grenn, pou moun ki soufri soti nan yon gòj ekstrèmman fè mal, ak pou timoun ki gen pwoblèm vale grenn.
 • Poud: Menm jan ak siwo. Li ede medikaman travay pi vit epi li pi fasil pou timoun yo pran oral.
 • Grenn: Bon pou granmoun ki bezwen soulajman soutni pandan tout jounen an
 • Flite nan nen: Pou granmoun oswa timoun ki gen gòj fè mal ki anpeche yo enjere grenn oswa lòt fòm oral fasil.
 • Gout tous: Ede ak repwesyon tous. Anpil gout tous diminye malèz nan gòj fè mal ak engredyan ajoute tankou mentol oswa siwo myèl.

Ki pi bon remèd lakay pou yon tous?

Pandan ke gen anpil medikaman ki disponib pou ede fasilite tous ou, genyen tou yon kantite bagay ou ka fè lakay ou ki pa bezwen medikaman epi ki ka trè efikas. Remèd tous enkli: • Likid: Likid ede mens larim nan gòj ou. Likid cho-tankou bouyon, te, oswa ji-ka kalme gòj ou.
 • Gout tous: Yo ka fasilite yon tous sèk ak kalme yon gòj irite. Gen anpil varyete natirèl ki disponib, ak mentol, sitwon, zenk, vitamin C, ak siwo myèl.
 • Cheri: Yon ti kiyè siwo myèl ka ede dekole yon tous. Add li nan kèk dlo tyèd ak sitwon pou yon efè siplemantè kalme.
 • Vaporizateur oswa imidite: Ajoute imidite nan lè a fè li pi fasil pou ou respire. Ou gen yon koup nan opsyon pou fè sa. Nan denmen maten, ou ka kreye chanm vapè pwòp ou a pa fèmen pòt la nan twalèt ou ak dlo cho kouri nan douch la pou plizyè minit jiskaske bwouya yo miwa. Vapè a ka ede debouche nen ou ak pwatrin ou. Nan aswè, ou ka kouri yon vaporizer oswa imidite nan chanm ou pou fè pou evite yon lannwit koupe tout touse.
 • Gout salin ki pa medikaman: Flite anndan nen ou ak gout salin ki pa medikaman ka efase larim lan epi soulaje yon nen bouche. Sa anpeche degoute nan nen ki ka mennen nan tous.
 • Dlo sale: Gargling dlo sale ka diminye flèm la ak larim nan gòj ou a ki lakòz refleks la tous.
 • Jenjanm: Li te ye pou efè anti-enflamatwa li yo, jenjanm se te panse fasilite yon tous. Eseye ajoute kèk tranch mens nan dlo tyèd pou fè jenjanm te.

Pifò nan tan an san preskripsyon ak remèd lakay ou pral efektivman konbat yon tous enèvan men si tous la toujou oswa vin pi mal ou ta dwe pran yon randevou ak founisè swen sante ou. Epi li toujou yon bon lide yo konsilte founisè swen sante ou lè w ap pran nenpòt medikaman, si yo se OTC oswa preskripsyon, espesyalman anvan ou bay yo bay timoun yo.