Prensipal >> Info Dwòg >> Ki jan Viagra travay?

Ki jan Viagra travay?

Ki jan Viagra travay?Info dwòg

Lè w ap pran Viagra pou premye fwa souvan etensèl yon seri de kesyon. Ki jan Viagra travay? Kisa mwen ka espere? Konbyen tan Viagra dènye? Ki kalite efè segondè ki nòmal? Ki efè segondè ki bezwen atansyon medikal? Men repons pou kèk kesyon yo poze souvan sou ti grenn ble a.

Ki sa ki Viagra?

Viagra (sildenafil) se yon medikaman sou preskripsyon ki itilize pou trete malfonksyònman erectile (ED) nan gason. Viagra pa ka geri ED oswa ogmante dezi seksyèl. Olye de sa, li detann misk ak ogmante sikilasyon san lakòz yon batiman.lè yo pran probiotik pandan y ap sou antibyotik

Manifaktire pa Pfizer, Viagra se yon non mak pou medikaman jenerik sitrat sildenafil la. Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (FDA) apwouve Viagra pou trete fèblès seksyèl. Sildenafil ka trete tou tansyon wo poumon. Viagra se yon vazodilatatè ki disponib sèlman sou preskripsyon.Ou pa ka achte Viagra sou kontwa an nan peyi Etazini an.

Ki jan Viagra travay?

Viagra (plis enfòmasyon sou Viagra) travay nan misk ap detann nan mi veso sangen pou ede ogmante sikilasyon san nan pati gason an, sa ki fè li pi fasil pou jwenn ak kenbe yon batiman. Viagra sèlman efikas si gen eksitasyon seksyèl, tankou sa ki rive pandan rapò seksyèl. Lè eksitasyon premye rive, Viagra ede ogmante sikilasyon san nan pati gason an ak Lè sa a, travay ede kenbe yon batiman.Dapre la Boston Inivèsite Lekòl Medsin seksyèl , malfonksyònman erectile afekte jiska 52% nan gason ki gen laj ant 40-70, anpil nan yo vire medikaman malfonksyònman erectile ede ak sentòm yo. Viagra se yon kalite dwòg malfonksyònman erectile ki rele yon inibitè fosfodiesteraz 5. Inibitè PDE5 kenbe yon anzim patikilye ki rele fosfodiesteraz tip-5 (PDE5) nan aji twò vit. Si PDE5 aji pi dousman, Lè sa a, yon sibstans ki nan responsab pou misk ap detann ak elaji veso sangen ka fè travay li yo.

Viagra pa pral efikas pou moun ki gen sèten kondisyon. Ou ka pa jwenn tout benefis Viagra si ou malad, fatige, oswa entoksike. Alkòl ka vin pi mal efè segondè yo nan viagra ak potansyèlman fè malfonksyònman erectile vin pi mal.

Ou ta dwe pran Viagra sou yon lestomak vid apeprè inèdtan anvan sèks. Li kòmanse travay nan 30 a 60 minit, men yon batiman mande pou eksitasyon seksyèl.Gen kèk pasyan ki gen eksperyans nan Viagra nan 20 a 30 minit apre yo fin pran medikaman an, di Amber Williams, Pharm.D., Yon famasyen konpoze nan Famasi Famasi nan Sarasota. Sepandan, si dòz la pran avèk yon repa ki gen anpil grès, repons pik la ka retade pou jiska 60 minit. Nan pifò pasyan, efè Viagra ap dire jiska de zè de tan. Yon dire de zè de tan oswa mwens endike ke yo te pran yon dòz apwopriye. Si dire a pi gran pase kat èdtan, yo ta dwe chèche atansyon medikal imedyatman pou evite efè domaj sou tisi yo.

Vle pri a pi byen sou Viagra?

Enskri pou alèt pri Viagra epi chèche konnen lè pri a chanje!

Jwenn alèt priKonbyen tan Viagra dènye?

Kantite tan ki Viagra pral dire depann sou anpil faktè. Dòz, laj, ak sante jeneral yo se sèlman kèk nan faktè sa yo ki ka gen enpak sou ki jan Viagra byen travay ak dire pou yon moun. Yon dòz ki pi piti nan Viagra (rekòmande pou granmoun ki pi gran) vle di ke dwòg la pa pral dire osi lontan.

Dòz an mwayèn nan Viagra se 25-100 mg, pran 30 a 60 minit, oswa jiska kat èdtan anvan aktivite seksyèl. Pou granmoun ki gen plis pase 65 an, la rekòmande dòz se 25 mg. Anpil granmoun ki pi gran gen metabolis pi dousman, ki vle di ke yon dòz pi ba ka dire pi lontan pou yo an konparezon ak yon moun ki pi piti pran yon ti dòz.Pran Viagra anvan aktivite seksyèl, menm jan li pran tan pou Viagra yo absòbe nan san an. Li fasil ke Viagra ap ede ou dire pi lontan pandan kouche seksyèl. Sepandan, kèk gason-depann sou metabolis yo-ka fè eksperyans batiman miltip pandan y ap Viagra se nan sistèm yo. Yon fwa li kòmanse travay, Viagra tipikman dire jiska kat oswa senk èdtan. Si ou fè eksperyans yon batiman ki dire pi lontan pase sa a (priapism) oswa ki fè mal, li ka tan pou chèche konsèy medikal.

Viagra pa pral nesesèman ede ou refè pi vit apre orgasme. Tan rekiperasyon (yo rele peryòd la REFRACTORY) varye pou chak moun. Konsome alkòl pandan w ap pran Viagra ka fè medikaman an mwens efikas pa diminye sikilasyon san nan pati gason an.Pou moun ki gen sèten kondisyon medikal, Viagra pa ta ka dire osi lontan. Santiman enkyetid, depresyon, oswa nève souvan lakòz Viagra pa dire osi lontan oswa yo dwe efikas. Èske w gen yon pwoblèm kè, maladi kè, dyabèt, oswa lòt pwoblèm sistèm nève ka lakòz Viagra pa dire osi lontan.

Sèten medikaman ka kominike negatif ak Viagra ak entèfere ak efikasite li yo. Dwòg ki pi ba san presyon ka kominike avèk Viagra lakòz danjrezman san presyon. Pa pran Viagra ak nenpòt medikaman ki gen nitrat, ki gen ladan dwòg nan lari yo rele poppers tankou nitrat amil ak nitrat butil. Medikaman antifonjik ak antiviral ka ogmante kantite Viagra nan sikilasyon san an, sa ki ka lakòz toksisite. Pale ak founisè swen sante ou se pi bon fason pou detèmine si Viagra ap lakòz nenpòt entèraksyon dwòg.Rabè sou preskripsyon SingleCare

Ki jan ou fè konnen si ou bezwen Viagra?

Lè ou konnen lè pou pale ak yon doktè sou trape Viagra ka difisil. Èske w gen pwoblèm pou jwenn yon batiman pa nesesèman vle di ke ou bezwen pran Viagra. Viagra pa pral geri malfonksyònman erectile. Se poutèt sa, li esansyèl fè yon gade nan potansyèl kòz ki kache nan fèblès.

Gen kèk gason ki pa ta kapab jwenn oswa kenbe yon batiman pou rezon sikolojik. Si ou pa gen yon dezi fè sèks ak patnè ou, sa a ta ka sa ki lakòz ED ou. Pale ak yon konseye endividyèlman oswa wè yon terapis ak patnè seksyèl ou a rezoud kache pwoblèm sikolojik.

Pi bon fason pou konnen si ou pral benefisye de pran yon medikaman malfonksyònman erectile tankou Viagra se konsilte founisè swen sante ou. Yo ka fè yon egzamen fizik ak règ soti kondisyon medikal ki ka sa ki lakòz ED. Kèk nan kondisyon sante sa yo gen ladan dyabèt, kolestewòl, oswa tansyon wo.

Si ou pa gen okenn pwoblèm kache sikolojik oswa sante epi ou gen pwoblèm pou jwenn ak kenbe yon batiman ki difisil ase pou fè sèks, ou ka benefisye de pran Viagra.

Yon fwa ou te pale ak yon founisè swen sante, li ka ba ou yon preskripsyon pou Viagra.

Si ou pa ka jwenn doktè ou, gen lòt opsyon ki disponib. Sildenafil ki disponib sou entènèt nan sit telemedcin valide ki konekte ou nan doktè ki gen lisans, di Dr. Williams. Doktè sa yo ap fè yon vizit sou entènèt epi revize sitiyasyon sante ou ye kounye a pou detèmine si sildenafil se yon opsyon pou ou. Si ou se yon bon kandida, preskripsyon ou ka anbake ba ou fasilman.

Men, pran prekosyon ak ki kote ou achte li: Menm si Viagra ki disponib sou entènèt, li nan youn nan dwòg ki pi kontrefè nan mond lan. Kèk grenn kontrefè gen lank enprimant, antibyotik, e menm amfetamin. Jwenn yon preskripsyon valab epi achte Viagra ki sòti nan yon famasi ki baze nan peyi Etazini ki akredite pa sit verifye entènèt pratik famasi pou evite fo Viagra.

Gen lòt medikaman sou preskripsyon san konte Viagra ki trete malfonksyònman erectile. Si ou pa ap resevwa rezilta yo ou vle, li ka tan pou pale ak founisè swen sante ou sou lòt opsyon tretman.

Syali (tadalafil) ak Levitra (vardenafil) trete ED tou. Engredyan aktif ki nan jenerik Viagra, sildenafil sitrat, se tou nan medikaman an Revatio . Revatio (sildenafil) trete tansyon wo atè poumon (PAH), yon kondisyon kote san presyon nan poumon yo twò wo.

RELATED: detay syali | Tadalafil detay | Levitra detay | Detay Vardenafil

Ki efè segondè Viagra?

Menm jan ak nenpòt medikaman, toujou gen potansyèl pou efè segondè. Lis efè segondè sa yo pa konplè. Pale avèk yon founisè swen sante pou detèmine si Viagra se bon medikaman pou ou. Isit la nan yon lis kèk nan efè segondè yo Viagra ki pi komen ke ou ka fè eksperyans:

  • Flushing
  • Toudisman
  • Maltèt
  • Do fè mal
  • Yon nen k ap koule oswa bouche
  • Endijesyon

Malgre ke li ra, Viagra ka pafwa lakòz efè segondè grav. Si ou gen efè sa yo, sispann pran Viagra epi kontakte founisè swen sante ou imedyatman.

  • Yon pèt sibit nan vizyon oswa tande
  • Yon batiman ki douloure e ki dire plis pase kat èdtan
  • Doulè nan pwatrin apre ou fin pran Viagra nan aparisyon nan aktivite seksyèl

Nan ka ekstrèm, Viagra te lakòz atak kè nan moun ki gen kondisyon kè anvan.

Bwè kantite twòp alkòl pandan w ap pran Viagra ka siyifikativman ogmante risk pou yo fè eksperyans nenpòt nan efè segondè ki endike anwo a. Pale ak yon founisè swen sante pou yon lis konplè sou efè segondè Viagra ak aprann plis sou si wi ou non pran Viagra ki bon pou ou.