Prensipal >> Konpayi >> Isit la yo se opsyon ki pi bon asirans sante pou yon travayè endepandan

Isit la yo se opsyon ki pi bon asirans sante pou yon travayè endepandan

Men pi bon opsyon asirans sante pou travayè endepandan yoKonpayi

Ou te fose Amerik rèstriktirasyon ak deside yo dwe pwòp bòs nan travay ou. Konpliman! Ou se yon pati nan yon lame k ap grandi nan travayè endepandan.

Dapre la Sèvis Revni Entèn , yon moun ki nan biznis pou li / tèt li epi ki kontra sèvis li soti nan lòt biznis yo konsidere kòm yon travayè endepandan. Ou ka tande tou yon endepandan ki endike kòm yon endependan oswa kontraktè endepandan.Apeprè 9.6 milyon travayè yo nan Etazini yo se travayè endepandan rapò Biwo Estatistik Travay, ajans gouvènman an ki swiv bagay sa yo. Ak nimewo yo sèlman espere monte, ak yon estime 103 milyon Ameriken konte tèt yo kòm yon travayè endepandan pa 2026. Sa se yon ogmantasyon 7.9 pousan.Travay endepandan vle di ke avantaj konpayi an, tankou asirans sante, yo pa apwovizyone pa yon patwon. Chwazi pi bon sous asirans altènatif la ka vin yon ti jan konplike.

Ki pi bon opsyon asirans sante endepandan?

Benefis yo ak avantaj ou ka te jwi ak yon travay konpayi yo pa bay ou nan yon kontra pake lè w ap travay endepandan. Ou menm ak manm fanmi ou ap gen débouyé pou tèt ou jwenn asirans sante. Konsidere laopsyon sa yo lè n ap deside ki pwoteksyon swen sante ki pi bon pou ou:Opsyon komen asirans sante

Eta oswa mache federal

Ou ka elijib pou enskri nan yon plan asirans nan Mache Asirans Sante (yo rele tou Lwa sou Swen Abòdab oswa Obamacare) si ou se yon kontraktè endepandan, konsiltan, endependan, oswa lòt kalite travayè endepandan. Gen plizyè kategori pwoteksyon asirans sante yo chwazi nan, kèk ak plan ki gen prim ki ba. Enskripsyon ouvè se 1 novanm jiska 15 desanm; sepandan, ou ka jwenn asirans andeyò dat sa yo si ou gen yon sikonstans espesyal-pou egzanp, ou pèdi travay ou. Ou ka vizite www.healthcare.gov pou aprann plis sou opsyon ou yo atravè mache federal la.

Medicaid

Dè milyon de Ameriken yo bay pwoteksyon ki ba oswa gratis nan Medicaid. Ou ka travay poukont ou epi ou ka kalifye pou Medicaid si kay ou tonbe anba yon sèten nivo revni (ki varye yon ti jan selon eta a, menm si gouvènman federal la etabli estanda minimòm), epi si ou satisfè sèten lòt kritè kalifikasyon. Pa gen okenn peryòd enskripsyon ouvè pou Medicaid, kidonk, ou ka aplike a nenpòt ki lè. Vizite depatman sèvis sosyal lokal oswa leta ou pou aprann plis sou pwoteksyon anba Medicaid, epi pou wè si ou kalifye.

Medicare

Si ou gen 65 an oswa plis, ou ka kalifye pou benefis Medicare. Ou menm tou ou ka satisfè kritè pou Medicare si ou te sou Enfimite Sekirite Sosyal (SSD) pou de ane, oswa si ou gen ALS (Maladi Lou Gehrig a) oswa ou gen End State renal Maladi (ESRD).Plan anplwayè atravè yon manm fanmi an

Si se mari oswa madanm ou oswa patnè anplwaye, tcheke sa li ka koute pou jwenn sou plan asirans sante konpayi sa a. Menm si ou pa legalman marye, ou ka kalifye. Gen kèk anplwayè ki ofri sa yo rele pwoteksyon patenarya domestik sante bay moun ki nan yon patenarya domestik. Si ou menm ak patnè ou (ki gen ladan koup menm sèks) pataje yon kay ak ap viv yon lavi domestik ansanm, ou ka elijib, osi lontan ke ni nan ou yo marye ak nenpòt lòt moun. Ou dwe konnen, menm si, si patwon patnè ou a peye yon pati nan prim asirans sante ou, ou ka oblije peye taks sou li. Anplis de sa, kèk konpayi yo ap elimine sa a kalite pwoteksyon. Ou pral gen siksè ki pi si patnè ou ap travay pou yon gwo konpayi. Dapre la Fondasyon Entènasyonal nan Plan Benefis Anplwaye yo , Plis pase 75% nan konpayi ki gen 10,000 oswa plis anplwaye gen plis chans yo kontinye ofri benefis swen sante nan menm- ak opoze-sèks patnè domestik.

Anplis de sa, si ou gen mwens pase 26, ou ta ka kouvri anba plan asirans sante paran ou yo dapre Lwa sou Swen Abòdab.

Asirans prive

Ou ka chwazi tou yon plan asirans sante endividyèl atravè yon konpayi asirans prive. Ou ka, sepandan, peye pi wo prim chak mwa pase si ou te gen yon plan gwoup. Asirans yo ofri nan Lwa sou Swen Abòdab, pou egzanp, anjeneral yo pral pi plis pri efikas pase asirans sante prive, pandan y ap bay benefis menm jan an. Si ou gen yon kontra asirans ak yon franchiz ki pi wo, konsidere louvri yon kont epay sante (HSA), kote ou ka depoze lajan, gratis taks, pou itilize pou depans medikal.Asosyasyon plan sante

Si ou se yon travayè endepandan ki gen tou yon ti kantite anplwaye yo, gade nan yon asosyasyon plan sante . Gen kèk asosyasyon (tankou Guild ekriven nan Amerik West ak sendependan Inyon an) ofri manm plan swen sante nan pousantaj gwoup. Asosyasyon yo jwenn pousantaj gwoup sa yo plis abòdab paske yo bann ak lòt moun nan menm komès la oswa endistri yo fòme gwo gwoup. Men, gen enkonvenyan. Gen kèk nan asosyasyon yo ki mande pou ou montre deklarasyon taks ak lòt dokiman pou pwouve ke ou touche yon sèten kantite (ke yo detèmine) kòm yon travayè endepandan. Ou ka oblije peye kotizasyon manm yo tou. Kèk plan sante asosyasyon pa ka bay pwoteksyon konplè tankou lòt plan, e te gen enkyetid sou solvabilite nan sèten plan sante asosyasyon, kite yo kapab peye reklamasyon manm yo. Nan 2018, administrasyon Trump la te entwodwi mezi ki pèmèt plis moun jwenn aksè nan AHPs (pa egzanp, moun ki travay endepandan epi ki pa gen anplwaye), men refòm yo te te tire nan tribinal la epi yo te fè apèl. Pale ak yon koutye asirans oswa tcheke a Depatman Travay sit entènèt pou dènye enfòmasyon yo.

Sante pataje plan yo

Plan pataje sante yo pa asirans sante. Olye de sa, yo ap plan ki pataje depans swen sante nan mitan manm nan gwoup la pataje sante. Ou peye yon prim (ki baze sou plan ou chwazi a) ki depoze nan yon fon kominotè. Lè ou bezwen swen medikal, bòdwo a peye soti nan fon an. Li enpòtan sonje, menm si, ke anpil nan plan sa yo ki baze sou lafwa, ak sèten sèvis medikal (tankou kontwòl nesans oswa avòtman) pa ta ka kouvri. Epi paske yo pa konstitye asirans sante, plan sa yo pataje yo pa ACA konfòme, epi yo ka pa kouvri moun ki gen kondisyon pre-egziste. Gen kèk plan pou pataje sante tou ki gen yon limit nan kantite lajan yo ka peye soti pou reklamasyon manm yo, ki ta ka pwoblèm pou moun ki devlope pwoblèm medikal grav.Opsyon asirans sante kout tèm

COBRA

Tli konsolidasyon Omnibus bidjè rekonsilyasyon Lwa (COBRA) garanti ou dwa pou yon ti tan rete anba plan asirans sante yon ansyen patwon apre ou fin kite travay ou. Konbyen tan ou ka rete sou varye. Pou egzanp, si w ap sispann nan travay ou pou rezon lòt pase move kondwit brit, ou ka rete sou jiska 18 mwa; pou lòt evènman ki kalifye, ou ka rete jiska 36 mwa. Selon Depatman Travay Etazini, gen lòt kondisyon kalifikasyon. Ki sa ki nan plis, menm si pwoteksyon an se menm bagay la, ou pral oblije peye plis soti-of-pòch pou asirans la depi patwon ou se pa gen okenn sibvansyone ankò nan nenpòt nan li.

Plan sante kout tèm

Plan sante kout tèm yo se tanporè, pou tout ane, ba-prim / segondè franchiz plan swen sante ki, nan diskresyon nan konpayi asirans lan, yo ka renouvle pou jiska twa zan. Men, yo tonbe kout nan yon anpil nan zòn nan. Premye a tout, yo pa kouvri kondisyon pre-egziste yo. Yo menm tou yo pa kouvri swen matènite, sante mantal, oswa medikaman sou preskripsyon. Ak anpil nan yo pa bouchon sa ou ta ka peye nan soti-of-pòch depans yo.5 bagay ou dwe konsidere lè w ap chwazi asirans sante endepandan

Avèk anpil opsyon ki disponib, konsidere bagay sa yo lè redui chwa ou yo:

1. Sèvi ak yon koutye oswa ajan

Gen souvan plizyè nivo lè li rive plan asirans sante. Pou egzanp, ka gen Platinum, Silver, oswa Bwonz-tout nan yo ki ofri pwoteksyon diferan nan depans diferan. Yon koutye oswa ajan ka ede w sòt nan tout opsyon yo ak jagon epi jwenn yon plan ki bon pou ou.Tout eta yo gen yon Pwogram Asistans Asirans Sante Eta (SHIP), ki ka bay asistans san patipri pou jwenn yon plan ki adapte ak bezwen ou yo. Ou kapab tou jwenn asistans san patipri nan jwenn yon plan lè w rele liy asistans Marketplace, oswa 1-800-Medicare (si ou kalifye pou Medicare).

2. Gade nan sibvansyon

Tou depan de bracket revni ou, ou ka elijib pou asirans sante a yon pri redwi oswa ki pa koute (Medicaid). Li itil pou konnen ki sibvansyon ou kalifye pou pandan wap jwenn pi bon plan pou ou.

3. Kalkile nivo revni ou kòrèkteman

Lè ou achte asirans nan Marketplace Swen Sante, prim ou yo baze sou revni ou pou ane aktyèl la. Sa vle di, kòm yon endependan, ou gen eseye epi avèk presizyon predi konbyen lajan ou pral fè pou kat ka yo nan ane a. Sa ka difisil, kidonk pran kèk tan pou reflechi sou fason ou te fè nan tan lontan, mande tèt ou si estimasyon ou se reyalis, epi konsidere sa k ap pase nan endistri ou ki ka gen enpak sou revni ou. Si ou fè plis lajan pase sa ou te panse, ou ka oblije remèt lajan ou touche nan kredi taks. Si ou estime twò piti, ou ka te manke soti sou ekonomi.

4. Konsidere pri a nan plan yo

Kase bank lan sou yon plan asirans sante kòm yon travayè endepandan evidamman pa ideyal. Men, ou ka pa vle rezoud sou opsyon nan chèr, swa. Lè ou travay endepandan epi kouri pwòp biznis ou se estrès ase. Ou pa bezwen enkyetid la te ajoute nan sa ki pral rive ou menm oswa manm fanmi ou si yon kriz sante-yo ak aliye bòdwo medikal yo ki akonpaye li-rive.

Yon bon règ nan gwo pous se konnen ki pi ba franchiz yon plan an se, ki pi wo a prim lan pral chak mwa. Pou triye si wi ou non yon plan swen sante ki ba / segondè (oswa vis vèrsa) bon pou ou, konsidere laj ou, sante jeneral, konbyen fwa ou ale nan doktè, epi si ou gen kondisyon sante pre-egziste yo.

5. Konnen ki moun ki genyen ladan yo

Konpayi asirans anjeneral chaje plis pou plan swen sante ki gen ladan plis pase jis yon sèl moun. Si ou gen yon mari oswa madanm oswa patnè domestik ki moun ki nan travay, li nan benefisye yo chèche konnen pri pou peye pou trape sou plan yo anvan yo enskri pou yon nouvo.

Poukisa ou pa vle yo pa gen asirans

Paske nan gwo depans pou asirans prive ak lòt opsyon, li ta ka tante ale san yo pa. Men, chwazi ale san asirans ka lakòz yon ti ponyen nan rezilta negatif.

Sanksyon taks

Pandan ke gouvènman federal la pa gen okenn ankò chaje yon penalite si ou kapab peye kouvèti asirans sante, men patisipe pa achte li, sa pa vle di eta ou ap kite ou koupe scot-gratis. Se konsa, lwen, Massachusetts, New Jersey, ak Vermont chaje penalite bay rezidan ki abandone asirans sante, ak plis eta yo ap panse a swiv kostim.

Benefis taks

IRS la pèmèt ou pran yon dediksyon asirans sante endepandan si ou te fè yon pwofi ane sa a. Sa a se yon ajisteman nan revni (pa yon dediksyon taks detaye) pou prim ou peye sou asirans sante pou pwoteksyon medikal ak alontèm swen asirans pou tèt ou, mari oswa madanm ou, ak depandan ou yo. Ki sa ki nan plis, ou ka kapab dedwi kantite lajan an nan depans medikal ou (pou bagay sa yo tankou vizit doktè, frè lopital, e menm linèt preskripsyon) ki depase 7.5% nan revni brit ou ajiste.

Depans ki soti nan pòch ou

Moun ki gen asirans anjeneral gen yon bouchon sou kantite lajan yo pral peye soti-of-pòch ou. Moun ki pa gen asirans pa gen limit sa yo. Moun ki pa gen asirans ka fè fas a yon bòdwo dè dizèn oswa dè santèn de milye de dola si yo soufri nan yon bagay tankou yon atak kè oswa aksidan ki menase lavi yo. Pa gen asirans ka vin chè, vit.

Konbyen ap asirans sante koute lè w ap travay endepandan?

Avèk anpil varyab tankou laj ou, kote w ap viv, kote ou jwenn asirans lan ak ki plan ou te chwazi, se yon kesyon ki prèske enposib pou reponn. Selon yon sondaj 2019 sou benefis sante patwon ki fèt pa la Kaiser Family Foundation , prim pou moun ki pa marye ki enskri nan asirans sante konpayi yo te kouri $ 7,188 chak ane, ak anplwaye a peye 18% nan sa-oswa sou $ 400 yon mwa. Epi se yon plan konpayi ki patwone ki pasyèlman sibvansyone. Kòm yon kontraktè endepandan (sof si ou kalifye pou yon sibvansyon gouvènman an oswa Medicare), ou ka atann yo peye omwen sa anpil, ak pwobableman plis. Benefis taks mansyone anwo yo ka ede konpanse pri a. Se konsa, ka SingleCare.

La SingleCare gratis-a-itilize kat preskripsyon ekonomi yo ka sove ou jiska 80% sou preskripsyon nan plis pase 35,000 famasi nan tout peyi a, ki gen ladan CVS, Sib, Walmart, ak plis ankò. Nan mwayèn, itilizatè SingleCare sove yon mwayèn de $ 150 nan yon ane sou preskripsyon yo. Pa gen okenn frè oswa abònman ak SingleCare e menm moun ki gen plan preskripsyon asirans ka itilize li epi sove. Pri nou pafwa ap ba ou yon pri pi ba pase asirans ou kopeman. Sèvi ak singlecare.com pou chèche preskripsyon ou epi jwenn famasi ki pi pre ou ki gen medikaman ou pou pri ki pi ba a.

Anba liy: Pa riske pa gen asirans sante-ou ka fini depanse plis si ou rete san asirans. Asirans sante plan pou endepandan ka varye selon kote w ap viv ak revni ou. Pran tan pou fè devwa ou epi konsidere plizyè fason ou ka ekonomize sou pwoteksyon an.