Prensipal >> Konpayi >> Ki diferans ki genyen ant HSA, FSA, ak HRA?

Ki diferans ki genyen ant HSA, FSA, ak HRA?

Ki diferans ki genyen ant HSA, FSA, ak HRA?Konpayi Mande SingleCare

Asirans pa kouvri tout bagay. Se la HSA, FSA, ak HRA plan ekonomi vini nan-yo se yon fason yo mete sou kote lajan pou depans sante ou konnen yo ap vini, ki pa tonbe anba parapli benefis ou.

Si ou se yon travayè endepandan, oswa achte asirans pwòp ou a, w ap sèlman kalifye pou yon HSA. Si ou jwenn asirans nan patwon ou, ou ka gen aksè tou a yon sèl-oswa tout kalite kont sa yo. Epi w ap pwobableman mande ki jan (e poukisa) ou ta dwe chwazi youn sou lòt la.Nan soup alfabè a nan akwonim plan ekonomi pewòl, li fasil pèdi tras. Ki sa ki chak abrevyasyon reyèlman vle di? Ki jan yo diferan? Ki sa ki nan menm? Si ou melanje règleman yo, li ta ka fini koute ou lajan. Sèvi ak gid sa a pou di yo apa.Ki sa HSA kanpe pou?

Yon kont epay sante (HSA) se yon fason espesyal pou mete sou kote lajan pou kouvri depans medikal ou anvan ou rankontre franchiz asirans ou an. Li disponib pou nenpòt moun ki gen yon gwo plan sante franchiz (HDHP).

Ki sa ki kalifye kòm yon gwo franchiz chanjman chak ane. Nan 2019 , li nan $ 1,350 oswa pi wo pou yon moun, ak $ 2,700 oswa pi wo a pou yon fanmi. Nan 2020, kantite lajan sa yo ale jiska $ 1,400 ak $ 2,800. Li enpòtan pou konnen ki depans yo dwe peye soti nan pòch ou anvan franchiz la te rankontre nan HDHP a, di Tim Church, Pharm.D., Direktè kontni nan Famasyen finansye ou . Malgre ke prim yo pral jeneralman pi ba, si yon sèl se pa kapab kouvri dè milye de dola pou swen inatandi, sa a ta ka mennen nan dèt medikal oswa dekouraje anpil nan chèche swen an plas an premye.Entansyon an nan yon HSA se fè li pi fasil pou peye pou depans medikal (tankou vizit inatandi nan doktè a oswa swen pou yon kondisyon kwonik) anvan franchiz ou a te rankontre ak asirans ou kòmanse kouvri depans yo. Kont lan finanse yon ti kras nan chak chèk pewòl; patwon yo ka ajoute lajan kòm yon pati nan yon plan benefis sante tou. Mwen panse ke nenpòt moun ki dyagnostike ak youn oswa plis kondisyon kwonik gen anpil chans itilize swen sante pi souvan, e konsa gen plis opòtinite yo sèvi ak HSA yo pou vizit, kopeman preskripsyon, ak / oswa founiti oksilyè ki pa ka kouvri pa asirans yo, di Jeffrey Bratberg, Pharm.D ., yon pwofesè klinik nan University of Rhode Island College of Pharmacy.

Avantaj yo se:

 • Nenpòt lajan ou ekonomize se taks anvan. Sa vle di, li diminye revni brit ou, ak kantite lajan taks ou peye.
 • Enterè sou lajan ki nan kont ou se taks-gratis.
 • Ou posede kont lan. Se konsa, si ou chanje anplwayè ou kenbe lajan ou, epi pa gen okenn ekspirasyon nan fon nan fen ane a. Si ou pa depanse tout lajan ou te sove, balans lan woule. Ou ka fè retrè pou depans ki pa kalifye sou kont lan, men ou pral peye yon penalite taks jiskaske ou gen plis pase 65 an.

Anplis de sa, pou moun ki gen bon koule lajan kach oswa lòt ekonomi yo kouvri depans medikal nan yon plan sante segondè franchiz (HDHP), yon moun ka trete yon HSA kòm yon kont retrèt taks-favorize ak lajan an ke yo te envesti, eksplike Dr Legliz la. Avèk benefis taks trip li yo, kontribisyon jiska limit maksimòm yo ap diminye revni brit ajiste yon sèl la (AGI), grandi san taks, epi distribisyon yo ka fèt san taks pou depans medikal ki kalifye oswa kèlkeswa itilizasyon apre laj 65 an.Ou resevwa yon kat debi oswa chèk ki desine sou balans HSA ou pou depans ki kalifye, tankou aparèy oditif oswa frè laboratwa paske yo te rale san. Mwen rekòmande ke gen moun ki sèvi ak yo pou peye pou kopeman preskripsyon dwòg, medikaman OTC, krèm pwotèj kont solèy, kopay vizit, e menm sèvis klinik famasyen si kouvri pa HSA yo, di Dr Bratberg. Pou ekonomize menm plis lajan, sèvi ak kat SingleCare ou nan kontwa famasi a, pou asire ke ou jwenn pi bon pri a.

Ou ka kontribye jiska $ 3,500 pou yon moun oswa $ 7,000 pou yon fanmi nan 2019. Nan 2020, maksimòm yo monte a $ 3,550 ak $ 7,100 respektivman.

Ki sa FSA kanpe pou?

Yon kont epay fleksib (FSA) - pafwa yo rele yon aranjman depans fleksib - se yon fason yo mete sou kote dola anvan taks pou depans swen sante si ou gen asirans nan patwon ou. Anplwayè yo kapab kontribye nan FSA ou, men li pa obligatwa.Ou ka sove jiska $ 2.650 yon ane pou chak patwon. Nenpòt kontribisyon nan FSA ou diminye revni brit ou, ak kantite lajan taks ou pral peye. Gen de fason yo ap depanse lajan an nan FSA ou: lè l sèvi avèk yon kat debi yo peye jan ou depanse, oswa pa soumèt resi (ak lòt dokiman sipò) pou ranbousman.

Lajan sove nan yon FSA ka peye pou yon gran varyete depans medikal ak founiti-ak kèk anplwayè ofri swen depandan FSAs pou konsève pou depans gadri. Jis dwe fè atansyon, paske FSAs gen sèten restriksyon: • Ou gen deklare konbyen lajan yo kontribye chak peryòd peye, epi byen souvan yo pa ka chanje li jiskaske yon peryòd enskripsyon louvri.
 • Patwon ou posede kont lan. Sa vle di si ou chanje anplwayè, ou pèdi lajan an.
 • Pifò FSA yo mande pou ou depanse nenpòt lajan anvan fen ane a. Si ou pa depanse balans lan, FSAs pa woule sou lajan ki pa itilize yo. Ou pèdi lajan an.

Si ou gen yon kondisyon sante kwonik ke ou konnen ap koute yon sèten kantite pandan tout ane a, li kapab yon bon fason diminye bòdwo taks yo. Oswa, nan sèten sikonstans si ou frape kontribisyon maksimòm lan pou yon HSA, ou ka gen yon FSA, tou. Men, si ou se jèn ak an sante ak yon tandans bliye sou swen sante, yon FSA pa pouvwa ap bon chwa a.

HSA vs FSA

HSAs ak FSAs gen anpil bagay an komen. Ou kontribye lajan pretax-ki diminye revni brit ou pou rezon taks-Lè sa a, sèvi ak li pou peye pou depans medikal plan asirans ou pa kouvri. Ki diferans ki genyen ant HSA ak FSA? Men kèk enpòtan.HSAs

 • HSA yo se sèlman pou moun ki gen plan sante segondè-franchiz.
 • Limit kontribisyon an se $ 3,500 pou yon moun, $ 7,000 pou yon fanmi.
 • Ou ka chanje konbyen ou kontribye pandan tout ane a.
 • Lajan HSA woule de ane a ane.
 • HSA yo disponib pou travayè endepandan ak anplwaye regilye yo.
 • Moun nan posede kont HSA a.
 • Kont lan touche enterè, epi li san taks.
 • Kont lan se pou ou menm si ou chanje travay.

FSAs

 • FSA yo disponib nan anplwayè yo, avèk oswa san yon plan sante.
 • Limit kontribisyon an se $ 2.650.
 • Ou ka sèlman chanje kantite lajan kontribisyon ou pandan enskripsyon ouvè.
 • FSA yo itilize-li-oswa-pèdi-li, sa vle di, lajan rès ale nan fen ane a.
 • FSA yo pa disponib pou moun ki endepandan.
 • Patwon an posede kont FSA a.
 • Kont lan pa touche enterè.
 • Ou pèdi kont lan si ou chanje travay.

Ki sa HRA reprezante?

Yon kont ranbousman sante ( JWÈT ) - Pafwa yo rele yon aranjman ranbousman sante - se yon fason pou patwon ou pou peye pou depans swen sante soti nan pòch ou ak nenpòt ki kalite plan asirans. Ou pa ka ajoute lajan nan li, se sèlman patwon ou kapab. Anplwayè ou deside konbyen yo mete nan plan an, ak nenpòt lajan ki disponib nan kòmansman ane a.

Ou ka itilize lajan HRA lè ou peye pou depans medikal avèk yon kat debi HRA oswa lè ou soumèt depans pou ranbousman ou. Kont HRA travay avèk kont FSA ak HSA. Tipikman depans yo peye nan yon FSA oswa HSA an premye, Lè sa a, lajan ki sòti nan HRA yo te itilize pou diferans lan.Tou depan de ki jan plan an mete kanpe, lajan yo ta ka woule sou de ane a ane.

HRA vs HSA

Objektif la nan yon HRA ak yon HSA se menm bagay la: yo mete sou kote lajan pou peye pou depans swen sante ki pa kouvri pa asirans. Sa se kote resanblans yo fini. Diferans ki genyen ant HRA ak HSA? Li lis ki anba a.

HRAs

 • HRAs ka ofri ak nenpòt ki kalite plan asirans.
 • Pa gen okenn limit kontribisyon minimòm oswa maksimòm. Men, yon patwon dwe pwolonje menm benefis HRA yo bay tout anplwaye nan menm klas la.
 • Se patwon sèlman ki ka kontribye nan HRAs.
 • Fon HRA anjeneral retounen nan patwon an nan fen ane a. Gen kèk patwon ki ka pèmèt yon pòsyon nan lajan yo ranvèse.
 • HRA yo pa disponib pou endepandan yo.
 • Patwon an posede kont HRA a.
 • Kont lan pa touche enterè.
 • Ou pèdi kont lan si ou chanje travay.

HSAs

 • HSA yo se sèlman pou moun ki gen plan sante segondè-franchiz.
 • Limit kontribisyon an se $ 3,500 pou yon moun, $ 7,000 pou yon fanmi.
 • Nenpòt moun ka kontribye nan HSAs: moun, patwon, oswa manm fanmi yo.
 • Lajan HSA woule de ane a ane.
 • HSA yo disponib pou travayè endepandan ak anplwaye regilye yo.
 • Moun nan posede kont HSA a.
 • Kont lan touche enterè, epi li san taks.
 • Kont lan se pou ou menm si ou chanje travay.

HRA vs HSA vs FSA konparezon

Toujou fin sèten ki jan yo di kont sa yo apa? Gade nan tablo ki anba a, pou diferans prensipal yo.

HSA JWÈT FSA
Ou posede kont lan. +
Patwon ou posede kont lan. + +
Si ou kite patwon ou, ou ka kenbe lajan an. +
Ou mete lajan ladan. + +
Se sèlman patwon ou ki mete lajan ladan. +
Gen limit sou konbyen lajan ou ka kontribye chak ane. + +
Ou dwe gen yon plan asirans wo-franchiz. +
Lajan ki pa depanse toujou woule sou ane a ane. +