Prensipal >> Info Dwòg >> Kòman ou kapab jwenn kontwòl nesans gratis (menm san asirans)

Kòman ou kapab jwenn kontwòl nesans gratis (menm san asirans)

Kòman ou kapab jwenn kontwòl nesans gratis (menm san asirans)Info dwòg

Ou te wè doktè a, ou gen preskripsyon an, men ou pa gen lajan an. Li se yon senaryo tout-twò-komen anpil moun pral, malerezman, eksperyans nan kèk pwen. Koulye a, miltipliye enkyetid ak ensèten pa 12 si ou bezwen ranplir yon preskripsyon kontwòl nesans chak mwa.

Swasant-de pousan nan fanm kounye a itilize kontwòl nesans nan kèk kalite, dapre Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini (DHHS). San asirans, sepandan, twa ka nan fanm sa yo pa ta kapab peye kontwòl nesans si pri a depase $ 20 chak mwa, jan Enstiti a Guttmacher jwenn. Youn nan sèt pa kapab peye kontwòl nesans nan nenpòt pri. Kontwòl nesans abòdab, pou anpil fanm, reyèlman gen vle di kontwòl nesans gratis.Erezman, sa posib. Opsyon kontwòl nesans fanm bezwen yo disponib menm san asirans ak nan yon fraksyon nan pri a-oswa menm pou gratis.Kòman ou kapab jwenn kontwòl nesans san asirans

Ann kòmanse ak Basics yo. Menm san asirans, nenpòt moun ki gen yon preskripsyon pou kontwòl nesans ka achte li nan yon famasi.

Sa vle di yon vwayaj nan biwo doktè a obligatwa. Pasyan ki pa wè yon doktè regilyèman ka pran yon randevou nan yon planin familyal, sante piblik, oswa klinik Tit X.Pou pifò metòd kontwòl nesans, vizit doktè a pral trè senp. Trè ti kras yo mande yo pou yon doktè preskri planin. Doktè a pral poze kèk kesyon ki gen ladan istwa medikal pasyan an e petèt pran kèk siy vital. Tès yo pa nesesè sof si pasyan an gen youn oswa plis faktè risk, tankou tansyon wo oswa yon istwa fimen.

Pou metòd kontwòl nesans pi konplèks, tankou esterilè, dyafram, oswa enplantasyon, plis travay ap bezwen fèt, tankou yon tès pap, egzamen basen, oswa ensèsyon nan aparèy la kontwòl nesans. Tchekòp adisyonèl ak yon pwosedi pou retire ta ka nesesè tou. Pwosedi sa yo ap koute plis.

Men, ki jan ou aktyèlman jwenn kontwòl nesans? Sa depann de metòd ou chwazi a.Kontwòl san preskripsyon san preskripsyon, tankou kapòt, espèmisid, ak grenn maten an tou senpleman enplike yon vwayaj rapid nan famasi a. Planifikasyon familyal ak klinik STI ka bay kapòt ak espèmisid gratis. Ou ka kapab tou senpleman mache nan epi mande metòd sa yo kontwòl nesans.

Grenn planin ak kèk aparèy medikal, tankou yon bouchon kòl matris, yo pral mande pou pran yon preskripsyon nan yon famasi, byenke kèk klinik ka bay medikaman an oswa aparèy sou plas.

Yon pi konplèks, alontèm metòd kontwòl nesans, tankou enplantasyon ak esterilè, yo dwe mete pa yon pwofesyonèl swen sante nan yon biwo medikal.Konbyen se planin san asirans?

Si ou pa fè devwa ou, repons lan senp se twòp. Bidjè pou kontwòl nesans difisil. Pri yo tout lòt peyi sou plas la. Si ou gen asirans oswa ou pa, ap resevwa kontwòl nesans nan yon pri abòdab pran yon ti jan nan konnen ki jan-.

Pri a nan kontwòl nesans pa kalite

Kòmanse pa konpare opsyon kontwòl nesans. Chak moun varye nan pri, valè, efikasite, ak efè segondè. Tou de kapòt gason ak fi koute $ 1 oswa $ 2, men yo ka itilize sèlman yon fwa. Grenn planin ka koute tankou ti kòm $ 8 pou chak mwa, men anjeneral koute alantou $ 20- $ 30 chak mwa. Pi long tèm kontwòl nesans, tankou dyafram, bag nan vajen, esterilè, enplantasyon, ak vaksen òmòn, ka koute soti nan $ 100 a $ 1,500.Vizit doktè ak depans egzamen fizik

Vizit doktè yo se yon pri adisyonèl. Atann yo peye soti nan $ 20 a $ 200 pou chak vizit si ou pa gen asirans. Pri a pral depann de ki kote ou chèche sèvis medikal. Klinik sante piblik, founisè 340B, ak klinik Tit X ka chaje pasyan tankou $ 0 depann sou revni, men anjeneral ou ka espere peye anviwon $ 20 oswa $ 25. Yon espesyalis, tankou yon jinekolojist, ka koute otan ke $ 125 pou chak vizit.

Tès ak depans pwosedi yo

Pou aparèy konplèks, tankou esterilè, dyafram, oswa enplantasyon, ou pral peye plis pou egzamen yo adisyonèl ak tès yo. Metòd kontwòl nesans sa yo ka mande pou plis vizit swivi ak yon pwosedi pou retire ki ogmante pri a.Pri inicio nan kontwòl nesans vs valè alontèm

Gen kèk metòd kontwòl nesans, tankou kapòt gason, espèmisid, ak kontrasepsyon ijans, yo ka achte san preskripsyon san yo pa peye pou wè yon doktè. Men, paske sa yo se yon sèl-fwa kontraseptif sèlman, pri a nan repete achte yo ka ajoute moute sou tan. Pi long tèm kontwòl nesans, tankou esterilè, dyafram, ak vaksen kontwòl nesans, pouvwa gen yon valè pi bon sou tan pase metòd kout tèm.

Pou egzanp, fòm nan chèr nan kontwòl nesans, kapòt gason an, ap koute $ 1 pou chak itilizasyon. Pa gen vizit doktè ki nesesè. Sepandan, sa te kapab ajoute jiska $ 100- $ 300 pa ane. Pi chè, alontèm kontrasepsyon ka ajoute jiska pri a chak ane oswa mwens. Yon manbràn de ane ta ka koute $ 200 ki gen ladan vizit doktè a. Yon esterilè 12 ane ta ka koute $ 1,300, ki gen ladan vizit doktè. Epitou, pou kontwòl nesans ki dire lontan, tou de vizit doktè a ak medikaman an oswa aparèy yo gen plis chans pou yo bay nan yon pri ki ba oswa yon bagay fèmen nan gratis nan yon klinik sante piblik pou pasyan ki satisfè kalifikasyon revni yo.èske gen yon remèd lakay pou chanpiyon zong pye

Konbyen se planin ak asirans?

Moun ki gen asirans gen chans. Avèk asirans, kontwòl nesans pa koute anyen. Sa a dwat. Lwa sou Swen Abòdab (ACA) administrasyon Obama a manda ke tout plan asirans sante kouvri kontwòl nesans fanm, ki gen ladan operasyon, epi yo pa chaje yon kopeman pou vizit doktè a oswa metòd la kontwòl nesans preskri. Asirans pa gen pou kouvri tout mak medikaman oswa aparèy, men omwen yon opsyon nan chak kategori kontwòl nesans kouvri eksepte pou kapòt gason an.

Pri a nan kontwòl nesans san asirans
Kalite Preskripsyon nesesè? Non mak popilè Efikasite Mwayèn soti-of-pòch pri * Mwayèn pri ak koupon SingleCare
Grenn planin Wi Ortho Tri-Cyclen Lo (grenn konbinezon)

Erin (grenn pwojestin sèlman)

93% -99% $ 50 $ 9- $ 13
Ijans kontrasepsyon (maten apre grenn) Non Plan B yon sèl etap 89% -95%, tou depann de lè li pran $ 11- $ 50 $ 10
Piki kontwòl nesans Wi Depo Tcheke 94% $ 150 $ 20
Implants Wi Nexplanon > 99% $ 1,300 $ 967
Transdermal patch Wi Xulane 91% $ 0- $ 150 $ 85
IUD Wi Kyleena > 99% $ 1,300 $ 987
Bag nan vajen Wi NuvaRing ( Li konte se sèl lòt bag kontwòl planin FDA apwouve) 91% $ 0- $ 200 $ 165
Dyafram (ak espèmisid) Wi Caya 92% -96% $ 0- $ 250 $ 79
Kap matris Wi Femcap 71% -86% $ 90 $ 78
Kapòt fanm Non FC2 (sèl kapòt entèn FDA apwouve) 79% -85% $ 2- $ 3 $ 187 pou chak bwat
Kapòt gason Non Durex 83% -95% $ 2 $ 9 pou chak bwat
Eponj kontwòl nesans Non Jodi a 76% -88% $ 15 Fè enspeksyon kat SingleCare ou a pou jwenn pri ki pi ba a

* Dapre depans planifikasyon paran planifye, ki pa ka gen ladan pri pou vizit yon doktè oswa ensèsyon / retire yon aparèy.

Kòman ou kapab jwenn kontwòl nesans rabè oswa gratis

Gen nèf fason pou jwenn rabè oswa kontwòl nesans gratis.

1. SingleCare

Premyèman, pasyan ki gen oswa san asirans ka konte sou SingleCare pou tout medikaman sou preskripsyon yo. Koupon sa yo gratis, ki kapab itilize ankò, epi fasil pou itilize. Koupon SingleCare ka diminye pri kontwòl nesans preskri a otan ke 80%.

2. Ale jenerik

Majorite nan metòd kontwòl nesans gen opsyon jenerik ak mak-non. Tankou pifò medikaman, mak-non kontwòl nesans ka koute plis pase vèsyon jenerik. Toujou mande yon doktè si yo ka preskri yon kontwòl nesans jenerik olye pou yo yon non mak.

3. Mande yon rezèv pou 90 jou

Achte nan esansyèl ka sove kliyan famasi yon anpil lajan nan kouri nan longè. Pri a nan yon rezèv pou 90-jou nan kontwòl nesans ka pi wo nan kesye, men ou pral ekonomize sou pri a nan kopeman miltip pou ranpli pi piti preskripsyon pi souvan.

Kat.Asirans sante

Menm plan asirans ki pi bon mache a diminye depans pou kontwòl nesans lan desann nan $ 0. Sa gen ladan vizit doktè a ak medikaman kontwòl nesans la oswa aparèy la li menm.

Asirans sante se yon opsyon vo eksplore. Tou depan de revni ou, prim yo ou peye yo ka pasyèlman oswa konplètman ranbouse ou kòm yon kredi taks. Asirans sante gratis ki pa gen okenn kopeman vle di aksè a kontwòl nesans gratis.

5.Medicaid

Benefis swen sante Medicaid yo disponib pou granmoun aje ki pa gen anpil revni, moun andikape, fanm ansent, oswa fanmi ki gen timoun ki poko gen 18 an. Prim yo swa ba oswa yo anile nèt. Medicaid pwoteksyon kontraseptif gen ladan kontwòl nesans gratis.

6.340B òganizasyon swen sante

340B lopital, klinik, ak lòt founisè swen sante sekirite-nèt ka achte dwòg nan yon rabè, ki gen ladan grenn planin, epi distribye dwòg sa yo nan yon pri rezonab. Tou depan de revni ou , Klinik sa yo ap bay grenn planin, vaksen, ak enplantasyon gratis oswa nan yon pri rabè.

7.Klinik planifye pou paran yo

Klinik planifye pou paran yo aksepte plan Medicaid ak pifò asirans sante. Pou pasyan san yo pa swa, klinik sa yo pral souvan bay yon rabè sou kontwòl nesans depann sou revni.

8.Kominote oswa sant sante piblik

Kominote w la ka gen klinik sante ki pa gen pwofi, sant sante piblik, oswa klinik planin familyal ki bay rabè oswa sèvis sante repwodiksyon gratis. Pou yon frè nominal, anjeneral $ 25 oswa mwens, ou ka wè pa yon doktè, preskri yon metòd kontwòl nesans ki apwopriye, epi pafwa resevwa metòd la kontraseptif ou bezwen, tankou yon piki, implant, oswa aparèy entra.

Klinik ki konsantre sou sante fanm, sante seksyèl, oswa STI (enfeksyon seksyèlman transmisib), osi byen ke klinik Tit X, se avni ki pi serye pou jwenn rabè oswa gratis kontwòl nesans.

9.Pwogram asistans pasyan yo

Finalman, anpil konpayi pharmaceutique, konpayi aparèy medikal, ak òganizasyon ki pa Peye-bay dwòg ak aparèy pou gratis pasyan ki pa gen asirans ki nan bezwen. Gen kèk ki kouvri kopeman an antye pou pasyan asirans yo. Pwogram asistans pasyan sa yo anjeneral ede pasyan yo preskri pwodwi yo pi chè, mak-non. Sepandan, si ou kalifye, asistans pasyan sou yon mak-non pwodwi se souvan yon pri ki pi ba oswa ki pa koute altènativ a pri ki ba-jenerik.

Resous ki gen rapò