Prensipal >> Info Dwòg >> Ki jan yo rete an sante si w ap pran yon imunosupresè

Ki jan yo rete an sante si w ap pran yon imunosupresè

Ki jan yo rete an sante si w ap pran yon imunosupresèInfo dwòg

Sèten medikaman yo pa gen anyen ki kout nan mirak pou pasyan yo ki bezwen yo. Medikaman tankou biyolojik, dwòg anti-rejè, chimyoterapi, ak kortikoterapi yo sove lavi pou anpil pasyan, men tankou anpil tretman, mèvèy pharmaceutique sa yo vini ak efè segondè. Ak omwen youn nan efè segondè sa yo mande pou kèk ajisteman fòm potansyèlman enpòtan.

Efè segondè nan kesyon an? Medikaman sa yo ka ogmante risk enfeksyon ou .Nan lòt mo, la adalimumab , prednisone , vinkristin , oswa tacrolimus w ap pran ka konpwomèt sistèm iminitè ou. Yo se dwòg imunosupresè.Son alarmant, men ki sa li vle di menm?

Kisa sa vle di si yon dwòg se yon imunosupresè?

Sa vle di medikaman an gen potansyèl pou entèfere ak pwosesis nan kò a ki anpeche enfeksyon, di Jeff Fortner, Pharm.D ., yon pwofesè asosye nan Inivèsite Pasifik nan Forest Grove, Oregon. Li eksplike ke entèferans sa a se sa ki pèmèt medikaman an travay.Ki jan ak poukisa sa rive depann sou dwòg la an patikilye, Dr Fortner di. An jeneral, sepandan, medikaman an lakòz tout oswa yon pati nan sistèm iminitè ou a fèmen pou ke kò ou pa ale nan mòd atak, fè lagè kont tou sa li wè kòm yon okipan etranje.

Chimyoterapi, pou egzanp, touye globil blan yo. Blan globil blan yo konbat enfeksyon, se konsa mwens globil blan mennen nan yon risk ogmante nan enfeksyon, la Sant pou Kontwòl Maladi (CDC) eksplike. Avèk dwòg biyolojik tankou Humira , Yo itilize pou trete yon varyete kondisyon otoiminitè tankou maladi Crohn ak atrit rimatoyid, se sèlman sèten reseptè enflamatwa ki afekte, espesyalman timè nekwoz faktè alfa. Estewoyid ak medikaman anti-rejè sib selil T yo, ki se lenfosit ki kontwole repons iminitè yo.

Anti-rejè [pwotokòl la] jeneralman se jis yon eksplozyon nan sistèm ou a siprime tout bagay, di Ramzi Yacoub, Pharm.D., Ofisye an famasi chèf pou SingleCare.Oke, se konsa sa vle di ke si w ap pran youn nan medikaman sa yo ou pral tonbe malad chak fwa ou pase pa yon moun ki gen sniffles yo? Oswa se li sèlman bagay la gwo, tankou la grip oswa tibèkiloz? Èske ou pral bezwen viv nan yon ti wonn soti isit la sou soti?

Ki efè segondè imunosupresè yo?

Erezman, nan pifò ka yo, yon kouran jarèt pa pral nesesè. Sepandan, li trè enpòtan pou konprann ramifikasyon yo nan k ap viv ak yon sistèm iminitè konpwomèt pou ou ka pwoteje tèt ou ak / oswa fanmi iminitè ou konpwomèt ak zanmi, di Ali Olyaei, Pharm.D ., yon pwofesè ak famasyen transplantasyon nan Oregon Sante ak Syans Inivèsite nan Portland, Oregon.

Efè segondè nan medikaman imunosupresè ka gen ladan pwoblèm gastwoentestinal tankou dyare, kè plen, ak vomisman. Sepandan, efè segondè ki pi grav nan pran yon imunosupresè se risk pou enfeksyon.Sa ta ka vle di pwan chak ensèk sèl pitit ou pote lakay li lekòl oswa posibilite a reyèl ke yon dyagnostik grip pral ateri ou nan lopital la. Ou gen plis chans tou pou fè eksperyans konplikasyon nan maladi manje, mòde ensèk, ak danje nan anviwònman an (tankou mwazi). Oh, epi ou konnen tout moun sa yo dènye epidemi lawoujòl ? Ou ta ka nan risk, menm si yo te ajou sou MMR ou anvan ou te kòmanse pran nouvo medikaman ou an. Imunosupresè tou kite ou nan risk pou enfeksyon ki ra anpil ak difisil a trete, tankou nemoni chanpiyon ak sèten kalite lenfom.

Ou se kole ant yon wòch ak yon kote ki difisil, Dr Olyaei di, pandan l ajoute ke degre endividyèl ou nan risk depann sou medikaman yo w ap pran ansanm ak anpil lòt faktè (byenke yon etid resan endike ke pou pasyan k ap pran kortikoterapi yo, chak 5 miligram ogmante nan dòz Koehle ak yon ogmantasyon 13% nan risk enfeksyon).Ki jan yo rete an sante pandan w ap pran imunosupresè

Se konsa, ki sa ki yon moun iminitè-konpwomèt fè? Men kèk konsèy:

  1. Fè dilijans sou pwosedi ijyèn debaz tankou lave men ou . Tout moun konnen ke lave men se pi bon bagay ou ka fè pou evite malad, men li menm plis enpòtan pou moun ki gen iminitè-konpwomèt ak nenpòt ki moun ki vin an kontak avèk yo.
  2. Asire ou ke ou lave fwi ak legim .
  3. Evite moun ki gen enfeksyon aktif (pa dwe timid sou di moun yo kenbe distans yo, swa).
  4. Ou ka bezwen mete yon mask nan fwa (si ou se nan yon avyon ak moun ki ap touse, pou egzanp), epi li se tou ki gen bon konprann pou fè pou evite gwo foul moun.
  5. Rete ajou sou tout vaksen ou yo trè enpòtan.
  6. Adopte pratik vi ki an sante (dòmi anpil, fè egzèsis, epi manje yon rejim alimantè ki an sante).
  7. Asire ou ke ou mete gan lè w ap fè fas ak bagay tankou èkskreman bèt kay.

Si ou panse ou ta ka malad oswa montre nenpòt siy enfeksyon, rele doktè ou imedyatman. Plan pou tann ak wè ki aplike a anpil lòt moun fè pa aplike nan popilasyon imunokompromize a. Sa a se laverite espesyalman ak lafyèv.Si yo gen yon gwo lafyèv, yo bezwen kouri nan sal dijans la pou yo ka wè yon founisè swen sante, doktè Olyaei di.