Prensipal >> Info Dwòg >> Ki pi bon soulaje doulè oswa redukteur lafyèv pou timoun yo?

Ki pi bon soulaje doulè oswa redukteur lafyèv pou timoun yo?

Ki pi bon soulaje doulè oswa redukteur lafyèv pou timoun yo?Info dwòg

Lè timoun ou yo malad, bagay la sèlman nan tèt ou se ede yo santi yo pi byen-pi vit ke posib. Li difisil yo gade ti moun soufri ak yon lafyèv oswa doulè. Se pa tout tanperati ki pi wo pase nòmal oswa doulè ak doulè ki mande tretman. Men, si pitit ou a fè, li enpòtan pou trete kondisyon sa yo san danje.

Maladi souvan frape nan mitan lannwit lan, ak yon timoun fatige anjeneral vle di yon paran fin itilize. Anplis de sa, gen yon anpil nan opsyon yo chwazi nan. Si ou jwenn tèt ou santi ou akable nan ale nan soulaje doulè timoun yo, oswa seksyon redukteur lafyèv timoun nan famasi a, sèvi ak gid sa a yo chwazi pi bon medikaman an san preskripsyon.Èske pitit ou bezwen medikaman?

Pandan ke anpil moun kwè nenpòt tanperati ki pi wo pase 98.5 Farennayt mande pou med, verite a se: Se pa tout lafyèv mande tretman. Mwen toujou renmen fanmi mwen yo konnen ke gen yon anpil nan move enfòmasyon yo deyò konsènan lafyèv nan timoun yo, diCorey Pwason, MD, FAAP, yon pedyat ak lako-fondatè ak chèf ofisye medikal nan Swen brav .Lafyèv se yon sentòm maladi tankou yon tous oswa nen k ap koule. Konsiderasyon enpòtan an se pa sentòm lan, li nan kòz la nan sentòm la.Ansyen konsèy te di ke yon lafyèv ki pi wo pase 104 degre Farennayt merite yon vwayaj nan sal dijans la, e ke tout lafyèv bezwen redwi. Koulye a, anpil pedyat rekòmande pou trete lafyèv sèlman si li fè pitit ou alèz. Sa vle di, trete li pa pral geri pitit ou nenpòt ki pi vit, li ka jis ede fè ke yo te malad yon ti kras pi fasil. Yon paran pa janm dwe bay medikaman pou fè lafyèv desann, doktè Fish di. Mwen tipikman rekòmande pou kite lafyèv la kouri kou li, kenbe sou anpil likid, epi bay asetaminofèn oswa ibipwofèn ki baze sou ki jan timoun nan santi, pa nimewo a sou tèmomèt la.

konbyen mg Melatonin ou ta dwe pran

Menm bagay la tou ale pou doulè. Si li nan yon jenou grate, oswa kouri-of-moulen an gòj fè mal, ou pa toujou bezwen yo rive jwenn pou ibipwofèn pou timoun yo. Yon pansman, oswa tretman natirèl tankou yon popsicle, ta ka ede doulè a ​​ale. Pou pi grav, kondisyon enflamatwa-tankou yon mal dan, amidalit, oswa doulè nan zòrèy-yon remèd san preskripsyon ta ka yon bon chwa.Ki pi bon: Tylenol Timoun oswa Motrin Timoun yo?

Gen de kalite prensipal medikaman pou trete doulè ak diminye lafyèv pou timoun yo: Tylenol Timoun yo (ke yo rele tou asetaminofèn) ak Timoun Motrin oswa Advil Timoun yo (ke yo rele tou ibipwofèn).Sa yo se konsiderasyon prensipal yo lè w ap chwazi ki pou itilize:

Sekirite ak efikasite

Tylenol (asetaminofèn) ak Advil (ibipwofèn) yo san danje pou pifò timoun yo, apre yo fin tcheke avèk founisè swen sante a asire yo ke yo pa gen yon kondisyon medikal ki kontr youn oswa lòt la, di Leann Poston, MD, yon pratikan medikaman pedyatrik ak kontribitè pou Ikon Sante .

Pou egzanp, gen kèk timoun ki fè alèji ak dwòg anti-enflamatwa ki pa esteroyid (AINS) tankou ibipwofèn, men se pa asetaminofèn. Oswa, yon maladi fwa ka fè asetaminofèn danjere pou kèk timoun. Lè w ap chwazi ant Tylenol [asetaminofèn] ak Advil [ibipwofèn], konsidere ke ibipwofèn ka pi rèd sou lestomak la, sistèm kadyovaskilè, ak ren, men li diminye enflamasyon, ak Tylenol pa fè sa, Dr Poston eksplike.Yo tou de se tretman akseptab , dapre Akademi Ameriken pou Pedyat yo (AAP). Menm si, li enpòtan sonje ke lòt AINS yo pa rekòmande, oswa san danje, pou timoun yo. Aleve (napwoksèn) pa itilize pou lafyèv nan tibebe oswa timoun ki poko gen laj 12. Pandan ke anpil granmoun rive jwenn Bayer, Doktè Pwason di, Aspirin nan nenpòt kalite pa ta dwe janm bay timoun yo akòz enkyetid pou yon efè segondè ra, men grav yo rele Sendwòm Reye a.

RELATED: Tylenol kont AINS

Efikasite

Tou de medikaman sa yo efikas nan trete tou de doulè ak lafyèv, di Dr Fish. Li reyèlman depann de preferans pèsonèl, ak sa ki travay pi byen pou pitit ou a.

èske plan b travay 4 jou aprè

Kèk etid yo montre ke asetaminofèn pi bon pou trete lafyèv ki gen sentòm grip la. Men, ibipwofèn diminye enflamasyon, ak dire pi lontan pase asetaminofèn, selon la Lopital pou operasyon espesyal . Nan lòt mo, kite sentòm yo ak repons pitit ou a nan tretman nan tan lontan an dwe gid ou.

Laj

Ibipwofènpa ta dwe itilize nan tibebe ki gen mwens pase 6 mwa, di doktè Pwason. Asetaminofèn an sekirite pou tibebe ak timoun ki gen tout laj, selon AAP; sepandan, pa sèvi ak asetaminofèn ki poko gen 12 semèn laj sof si pedyat ou dirije sa paske lafyèv pandan 12 premye semèn yo nan lavi yo ta dwe dokimante nan yon anviwònman medikal.

Pou timoun ki gen mwens pase 3 mwa (oswa 90 jou), ou ta dwe toujou rele pedyat ou imedyatman pou yon lafyèv ki pi gran pase oswa egal a 100.4, eksplike Doktè Pwason.

Dòz ak kalite

Lè w ap medikaman lafyèv oswa doulè yon timoun,Toujou pran dòz ki pi ba efikas, Dr Poston di. Dòz ki baze sou pwa, epi yo pa depase dòz la maksimòm chak jou.

RELATED: Aprann ki jan yo mezire medikaman pitit ou a byen

Si pitit ou a pa ka vale grenn, oswa li gen pwoblèm pou kenbe manje desann, gen likid, moulen, ak fòm sipozitwa ki disponib. Opsyon ki pi bon pou yon timoun vomisman se pwobableman asetaminofèn paske li ka administre rektal si sa nesesè epi li gen mwens potansyèl fache nan vant la konpare ak ibipwofèn, Dr Fish di.

Si ou itilize yon fòm likid, jis asire w ke ou sèvi ak tas la ki fèmen oswa sereng. Li fasil pou administre dòz la mal lè l sèvi avèk yon ti kiyè kwizin. Twòp medikaman pa pral efikas, ak twòp ka danjere. Gen yon orè dòz espesifik ak dòz maksimòm pou chak jou pou fè pou evite efè segondè ki ka grav, eksplike Martha Rivera, MD, pedyat nan Advantis Health White Memorial nan Boyle Heights, Kalifòni. Asetaminofèn metabolize nan fwa a. NSAIDS [ibipwofèn] yo metabolize nan ren yo. Twò wo nan yon dòz ka lakòz fwa oswa domaj nan ren.

Akademi Ameriken pou Pedyatri ofri tablo dòz ak konsèy pou asetaminofèn isit la ak ibipwofèn isit la .

kisa sik nan san sipoze ye

RELATED: Ki kantite ibipwofèn san danje pou pran?

Altène Tylenol ak Motrin

Tylenol ak Advil ka altène ede pote desann yon lafyèv fè tèt di oswa pou doulè, sepandan, risk pou surdozaj se pi wo, di Dr Poston. Ou ka bay ibipwofèn chak sis èdtan, ak asetaminofèn chak kat èdtan. Altène ant de la ka diminye kantite tan ant dòz lè pitit ou a pa trete. Pou egzanp, ou ta ka bay yon timoun asetaminofèn nan 9 a.m., ibipwofèn nan 12 p.m., asetaminofèn ankò nan 3 p.m., ak ibipwofèn ankò nan 6 p.m.

Li ka difisil ase pou w sonje lè dènye fwa ou te bay pitit ou yon sèl medikaman nan mitan lannwit lan. Ajoute yon dezyèm medikaman plis konplike sitiyasyon an. Chwazi youn oswa lòt okòmansman, Dr Poston di. Si ou fè dòz ak tou de, ekri orè dòz ou pou misyon pou minimize chans pou surdozaj . Dòz ak tou de pèmèt ou bay yon medikaman chak twa èdtan olye pou yo kat pou Tylenol [asetaminofèn] ak sis pou ibipwofèn.

Kèlkeswa medikaman ou chwazi a, tou de tretman yo fèt pou soulajman kout tèm sentòm yo. Si doulè pitit ou a oswa lafyèv pèsiste pou plis pase 24 èdtan oswa pitit ou a montre lòt siy detrès, pa ezite kontakte pedyat ou pou èd.

Anba liy lan se paran yo konnen pitit yo, Dr Rivera di. Lè gen enkyetid ke gen yon siyal ke [timoun nan] pa byen tanpri kontakte founisè sante [ou] pou konsèy, konsèy, ak dòz ki apwopriye yo.Kòm toujou, li enpòtan nan magazen medikaman soti nan rive nan timoun yo. Kenbe bouchon timoun yo sou boutèy, epi li etikèt pwodwi konbinezon yo (tankou alèji, tous, oswa fòmilasyon frèt) pou anpeche engredyan ki twòp. Si pitit ou a aksidantèlman pran yon medikaman oswa si ou overdose pitit ou a, rele Kontwòl Pwazon imedyatman nan 1-800-222-1222 anvan ou fè nenpòt lòt bagay sof si yo bezwen swen ijans 911.