Prensipal >> Dwòg Vs. Zanmi >> Ampisilin vs amoksisilin: Diferans, resanblans, e ki pi bon pou ou

Ampisilin vs amoksisilin: Diferans, resanblans, e ki pi bon pou ou

Ampisilin vs amoksisilin: Diferans, resanblans, e ki pi bon pou ouDwòg vs. Zanmi

BECA dwòg & diferans prensipal yo | Kondisyon trete | Efikasite | Asirans pwoteksyon ak konparezon pri | Efè segondè | Entèraksyon dwòg | Avètisman | FAQ

Si ou te janm gen yon enfeksyon bakteri, chans ou te pran yon antibyotik. Ampisilin ak amoksisilin yo antibyotik itilize nan tretman divès kalite enfeksyon bakteri. Tou de medikaman yo apwouve pa US Food and Drug Administration (FDA). Antibyotik gen aktivite antibiotics epi yo itilize nan tretman enfeksyon bakteri sèlman-yo pa efikas nan trete enfeksyon viral (tankou grip la oswa rim sèvo).

Anpisilin ak amoksisilin yo klase nan yon gwoup medikaman ki rele penisilin (oswa aminopenisilin), oswa antibyotik beta-laktam. Yo travay nan anpeche bakteri ki fòme mi selil yo, ki mennen nan lanmò bakteri yo. Tou de antibyotik yo te itilize pou trete yon varyete enfeksyon bakteri (plis sou sa ki anba a).

Malgre ke ampisilin ak amoksisilin yo tou de penisilin antibyotik, yo pa egzakteman menm bagay la. Kontinye lekti pou aprann plis sou ampisilin ak amoksisilin.

Ki diferans prensipal ki genyen ant ampisilin ak amoksisilin?

Ampisilin se yon antibyotik penisilin. Li itilize pou trete anpil bakteri gram-pozitif ak gram-negatif. Non mak ampisilin se Principen; sepandan, Principen pa disponib ankò kòm yon dwòg mak-non. Medikaman an disponib kòm jenerik, ampisilin, kòm yon kapsil oral oswa kòm yon piki. Ampisilin disponib tou nan fòm piki kòm Unasyn, ki gen ampisilin ansanm ak sulbaktam (pou anpeche rezistans antibyotik). Unasyn pa disponib kòm mak-li disponib kòm jenerik ampicillin / sulbactam sèlman.

Amoxicillin se tou yon antibyotik penisilin. Li chimikman menm jan ak ampisilin e li gen yon gwo spectre nan aktivite kont anpil bakteri gram-pozitif ak gram-negatif.

Non mak amoksikilin se Amoksil; sepandan, Amoxil pa disponib ankò nan komès. Medikaman an disponib sèlman nan fòm jenerik amoksisilin. Amoksikilin se pi souvan preskri kòm kapsil amoksisilin pou granmoun, oswa sispansyon pou timoun yo, oswa nan konbinezon ak asid klavulanik (ki anpeche rezistans antibyotik) kòm yon medikaman ki rele Augmentin.

Li enpòtan sonje ke lè ou pran yon antibyotik, ou ta dwe pran li jan yo dirije, ak fini kou a plen , menm si ou santi ou pi byen anvan tretman an fini. Sepandan, si ou te pran antibyotik ou pandan plizyè jou epi ou pa santi ou pi byen oswa ou santi ou vin pi mal, kontakte founisè swen sante ou pou konsèy.

Diferans prensipal ant ampisilin ak amoksisilin
Anpisilin Amoksisilin
Klas dwòg Penisilin (beta-laktam) antibyotik Penisilin (beta-laktam) antibyotik
Estati mak / jenerik Jenerik Jenerik
Ki non mak la? Principen (pa disponib ankò nan non mak) Amoxil, Trimox (pa disponib ankò nan non mak)
Ki fòm dwòg la vini? Anpisilin: kapsil, piki

Unasyn: (ampicillin-sulbactam): piki

Amoksisilin: kapsil, sispansyon, grenn, grenn moulen

Augmentin : (amoxicillin-clavulanate): grenn, grenn moulen, sispansyon

Prevpac: yon kou nan tretman ki gen kapsil amoksikilin nan konbinezon ak lansoprazol ak clarithromycin (yo itilize pou maladi ilsè nan lestomak ki te koze pa bakteri H. pylori)

Ki dòz estanda a? Egzanp: ampisilin 500 mg chak 6 èdtan pandan 10-14 jou Egzanp: amoksisilin 500 mg 3 fwa pa jou pandan 10 jou
Konbyen tan tretman tipik la? 10-14 jou; ka varye 7-10 jou; ka varye
Ki moun ki tipikman itilize medikaman an? Granmoun ak timoun Granmoun ak timoun

Kondisyon trete pa ampisilin ak amoksisilin

Ampisilin yo itilize pou trete enfeksyon bakteri ki gen ladan:

 • Enfeksyon nan aparèy jenito-urinè, ki gen ladan gonore, ki te koze pa coli, P. mirabilis , enterokok, Shigella, S. typhosa ak lòt Salmonèl ak ki pa penisilinaz-pwodwi N. gonorrhoeae
 • Enfeksyon nan aparèy respiratwa ki te koze pa pwodwi ki pa penisilinaz influenzae ak stafilokok, ak strèptokok ki gen ladan Streptococcus pneumoniae
 • Enfeksyon nan aparèy gastwoentestinal ki te koze pa Shigella, S. typhosa ak lòt Salmonèl, E. coli, P. mirabilis , ak enterokok
 • Menenjit ki te koze pa Meningitidis

Amoksisilin yo itilize pou trete yon varyete enfeksyon bakteri:

 • Enfeksyon nan zòrèy (otit medya), enfeksyon nan nen, oswa enfeksyon nan gòj ki te koze pa sèten tansyon nan Strèptokòk , nemoni , Staphylococcus spp., oswa Haemophilus influenzae
 • Enfeksyon nan aparèy urin ki te koze pa Escherichia coli, P. mirabilis, oswa Enterococcus faecalis
 • Enfeksyon po oswa enfeksyon estrikti po ki te koze pa tansyon sèten nan Streptokòk, Stafilokòk (tankou Staphylococcus aureus), oswa E. coli
 • Lower enfeksyon nan aparèy respiratwa ki te koze pa tansyon sèten nan Strèptokòk , Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus , oswa H. influenzae
 • Egi gonore konplike nan gason ak fi ki te koze pa Neisseria gonorrhoeae
 • Eradikasyon nan pilori diminye risk pou yo repetition ilsè duodnal
 • Amoksisilin se tou itilize kòm terapi trip ak lansoprazol ak clarithromycin (tankou Prevpac) nan pasyan ki gen pilori enfeksyon ak ilsè duodnal

Antibyotik tankou ampisilin oswa amoksisilin yo ta dwe itilize sèlman nan enfeksyon bakteri lè founisè swen sante ou detèmine yo apwopriye. Sa a ede anpeche rezistans antibyotik. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ( CDC ) ap ankouraje itilizasyon apwopriye antibyotik yo lè li ede founisè swen sante yo chwazi antibyotik ki apwopriye a epi redwi itilizasyon antibyotik ki pa nesesè lè y ap trete divès maladi enfeksyon. Yo rele sa jesyon antibyotik.

Èske ampisilin oswa amoksisilin pi efikas?

Etid konpare de dwòg yo pa resan ak / oswa itilize yon ti gwosè echantiyon. Yon sèl etid , ki soti nan 1974, konpare de dwòg yo pou enfeksyon zòrèy nan timoun yo epi li te jwenn tou de dwòg yo dwe efikas menm jan an. Amoxicillin te pi byen tolere, ak mwens efè segondè pase ampicillin.

Ampisilin pou kont li pa preskri otan ke li te nan tan lontan an , akòz devlopman nan rezistans dwòg. Kounye a, amoksisilin se pi plis preskri lajman. Sepandan, anpisilin nan konbinezon ak sulbaktam (Unasyn) souvan bay kòm yon piki nan anviwònman lopital la. Sulbaktam se yon dwòg ki rele yon inibitè beta-laktamaz epi li ede anpeche rezistans dwòg. Nan anviwònman pou pasyan ekstèn, sa a se menm jan ak yon pasyan k ap pran Augmentin, ki se amoksikilin plis asid klavulanik, yon inibitè beta-laktamaz.

ou ka pran xanax ak prozac ansanm

Medikaman ki pi efikas ka detèmine pa founisè swen sante ou, ki moun ki ka dyagnostike enfeksyon ou kòm bakteri oswa viral. Si enfeksyon an se bakteri, desizyon an sou ki antibyotik yo itilize yo pral baze sou sa ki bakteri sa ki lakòz enfeksyon an (si li te ye, oswa si yo pa li te ye, ki sa ki bakteri yo sispèk ki ka lakòz enfeksyon an). Moun ki preskri w la ap gade istwa medikal konplè ou ansanm ak lòt kondisyon medikal ou genyen ak lòt medikaman ou pran ki ka kominike avèk ampisilin oswa amoksisilin.

Jwenn kat rabè famasi a

Kouvèti ak pri konparezon ampicillin vs amoxicillin

Ampisilin ak amoksisilin yo kouvri pa pifò plan asirans ak Medicare Pati D.

Yon preskripsyon tipik ampisilin ta dwe pou 40, 500 mg kapsil. Pri a soti-of-pòch ta dwe sou $ 30. Sèvi ak yon kat SingleCare pou ampisilin ka bese pri a mwens pase $ 20.

Yon preskripsyon tipik nan amoksikilin ta dwe pou 30, 500 mg kapsil. Pri a soti-of-pòch ka plis pase $ 20. Avèk yon koupon rabè amoksisilin SingleCare ou ka peye tankou ti kòm $ 5.

Anpisilin Amoksisilin
Tipikman kouvri pa asirans? Wi Wi
Tipikman kouvri pa Medicare Pati D? Wi Wi
Dòz estanda 40, 500 mg kapsil 30, 500 mg kapsil
Kopeman tipik Medicare Pati D $ 0- $ 1 $ 0- $ 1
Pri SingleCare $ 20 + $ 5 +

Efè segondè komen nan ampicillin vs amoxicillin

Efè segondè ki pi komen nan ampisilin ak amoxicillin yo gen rapò ak sansiblite penisilin epi yo gen plis chans rive nan pasyan ki te deja gen yon sansibilite nan penisilin ak nan pasyan ki gen yon istwa de alèji ak / oswa opresyon. Efè segondè ki pi komen yo gen ladan kè plen, vomisman, dyare, ak reyaksyon gratèl po / sansibilite. Reyaksyon anafilaktik grav mande pou tretman ijans.

An jeneral, tretman antibyotik ka fè ou pi fasil pou dyare oswa yon enfeksyon ledven. Mande founisè swen sante ou si ou ta dwe pran yon probyotik .

Sa a se pa yon lis konplè nan efè segondè-lòt efè segondè ka rive. Konsilte founisè swen sante ou pou yon lis konplè nan evènman negatif.

Anpisilin Amoksisilin
Efè segondè Aplikab? Frekans Aplikab? Frekans
Dyare Wi Pa rapòte Wi > 1%
Kè plen Wi Pa rapòte Wi > 1%
Doulè nan vant Wi Pa rapòte Wi Pa rapòte
Vomisman Wi Pa rapòte Wi > 1%
Gratèl Wi Pa rapòte Wi > 1%

Sous: DailyMed ( anpisilin ), DailyMed ( amoksisilin ), Etikèt FDA ( amoksisilin )

Entèraksyon dwòg nan ampicillin vs amoxicillin

Ampisilin ak amoksisilin gen yon lis ki sanble nan entèraksyon dwòg paske yo se medikaman estriktirèl ki sanble.

Lè w ap pran ampisilin oswa amoksisilin ak yon antikoagulan tankou warfarin ka afekte senyen - pasyan yo ta dwe kontwole si sou konbinezon sa a. Epitou, allopurinol, yon medikaman gout, nan konbinezon ak ampicillin oswa amoxicillin ka ogmante chans pou devlope yon gratèl.

Kontraseptif oral (ke yo rele tou grenn planin) ka mwens efikas lè yo pran yo an konbinezon ak antibyotik tankou ampisilin oswa amoksisilin. Konsilte founisè swen sante ou sou bezwen pou kontwòl nesans backup (tankou yon kapòt) pandan w ap pran yon antibyotik.

Ampisilin ak amoksikilin tou de kominike avèk vaksen an viv tifoyid oral, Vivotif Berna. Antibyotik la ka inaktive vaksen an.

Sa a se pa yon lis konplè nan entèraksyon dwòg-lòt entèraksyon dwòg ka rive. Konsilte founisè swen sante ou pou yon lis konplè nan entèraksyon dwòg.

Dwòg Klas dwòg Anpisilin Amoksisilin
Warfarin Antikoagulan Wi Wi
Allopurinol Xanthine oksidaz inibitè (yo itilize pou gout) Wi Wi
Kontraseptif nan bouch Kontraseptif nan bouch Wi Wi
Probenecid Uricosuric Wi Wi
Vivotif Bern Vaksen kont tifoyid (viv) Wi Wi
Bupropion Aminoketone kont depresyon Wi Wi
Metotreksat Antimetabolit Wi Wi
Sitrat Manyezyòm Salin laksatif Wi Wi

Avètisman sou ampisilin ak amoksisilin

Avètisman pou ampisilin ak amoksisilin:

 • Clostridium difficile -dyare asosye te rapòte ak pifò antibyotik epi yo ka varye nan severite soti nan dyare twò grav kolit fatal. Sa a dyare ka rive pandan oswa apre itilize antibyotik (menm plizyè mwa pita). Si ou gen dyare, kè plen, doulè nan vant, ak / oswa lafyèv, kontakte founisè swen sante ou imedyatman.
 • Si ou gen yon istwa de yon reyaksyon alèjik nan penisilin, pa pran ampisilin oswa amoksisilin.
 • Reyaksyon grav, detanzantan fatal, ipèrsansibilite (anafilaksi) yo te rapòte ak penisilin. Sa a ka rive tou nan pasyan ki ap trete avèk yon cephalosporin tankou cephalexin . Pasyan yo pa ta dwe preskri ampisilin oswa amoksisilin si te gen yon reyaksyon anvan yo. Si yon reyaksyon alèjik rive, ampicillin oswa amoxicillin ta dwe sispann imedyatman epi ou ta dwe chèche tretman ijans.
 • Ampisilin oswa amoksisilin ta dwe itilize sèlman pou trete yon enfeksyon bakteri. Sèvi ak yon antibyotik pou yon enfeksyon viral pa pral trete maladi a, epi li ka tou mennen nan rezistans antibyotik.
 • Itilizasyon longè antibyotik ka lakòz enfeksyon chanpiyon, ki pral bezwen trete.

Lòt avètisman sou ampisilin:

 • Pasyan ki gen tou de gonore ak sifilis bezwen tou apwopriye penisilin parenteral (penisilin G) tretman.
 • Malgre tretman ak ampisilin, pasyan an ka toujou bezwen yon pwosedi chirijikal, patikilyèman nan enfeksyon stafilokòk.

Kesyon yo poze souvan sou ampisilin vs amoksisilin

Ki sa ki ampisilin?

Ampisilin se yon beta-laktam, penisilin antibyotik, ki itilize pou trete anpil enfeksyon bakteri diferan nan granmoun ak timoun. Unasyn gen ampisilin ak sulbaktam. Li disponib nan fòm piki sèlman. Sulbaktam se yon inibitè beta-laktamaz, ki ajoute nan ampisilin nan Unasyn pou anpeche rezistans antibyotik.

Ki sa ki amoksisilin?

Amoxicillin se yon antibyotik beta-lactam, ki gen rapò ak penisilin, ki itilize pou trete yon varyete enfeksyon bakteri nan granmoun ak timoun. Amoksisilin se yon antibyotik preskripsyon trè komen. Augmentin (ki gen amoksisilin ak asid klavulanik) se yon lòt antibyotik trè komen ki preskri pou anpil enfeksyon bakteri. Asid klavulanik se yon inibitè beta-laktamaz, ki ajoute nan amoksikilin nan Augmentin pou ede anpeche rezistans antibyotik.

Èske anpisilin ak amoksisilin menm?

Ampisilin ak amoksisilin sanble anpil. Yo estriktirèlman sanble youn ak lòt epi yo nan menm klas dwòg la. Yo gen efè segondè ki sanble ak entèraksyon dwòg, men kèk endikasyon diferan ak dòz diferan. Ou ka li plis enfòmasyon sou de dwòg yo nan enfòmasyon ki endike anwo a.

Èske ampisilin oswa amoksisilin pi bon?

Tou de dwòg yo ka efikas lè yo itilize pou kont yo; sepandan, ampisilin se pi fasil pou rezistans dwòg, se konsa amoksisilin se pi lajman preskri. Sepandan, sa pa vle di li se pi bon, sou pwòp li yo, men gen plis chans yo dwe reyisi kont bakteri yo li gen entansyon atake. Lè yo itilize swa dwòg an konbinezon ak yon inibitè beta-laktamaz (Unasyn kòm yon piki oswa Augmentin kòm yon medikaman oral), pwoteksyon antibiotik la pi efikas, ak risk pou rezistans dwòg la pi ba.

Èske mwen ka itilize ampisilin oswa amoksisilin pandan mwen ansent?

Tou de medikaman yo gwosès kategori B . Pa gen okenn etid adekwa ak byen kontwole nan fanm ansent. Founisè swen sante ou ap peze risk vs benefis lè w ap deside si ou bezwen yon antibyotik, epi ki antibyotik ki bon pou ou lè ou ansent.

Èske mwen ka itilize ampisilin oswa amoksisilin ak alkòl?

Pandan ke ampicillin ak amoxicillin yo pa kontr ak alkòl, Remak ki alkòl ka anpeche kò ou nan batay yon enfeksyon. Alkòl kapab tou fè efè segondè gastwoentestinal vin pi mal. Li pi bon pou evite alkòl jiskaske ou santi ou pi byen.

Èske ampisilin se yon antibyotik fò?

Anpisilin ka efikas kont yon varyete bakteri ki lakòz sèten enfeksyon. Sepandan, li pa preskri otan ke li itilize yo dwe, paske nan pwoblèm nan nan rezistans lè yo itilize pou kont li kòm ampisilin. Li se souvan itilize (kòm yon piki) nan anviwònman lopital la kòm Unasyn, ki gen sulbactam nan adisyon a ampisilin, ede anpeche rezistans bakteri.

Konbyen jou yo ta dwe pran ampisilin?

Kantite jou depann sou kalite ak gravite enfeksyon an epi founisè swen sante ou ap detèmine li. Anjeneral, ampisilin pral pran pou apeprè 10 a 14 jou. Asire ou ke ou fini kou a plen nan antibyotik-pa sispann sibitman menm si ou santi ou pi byen paske bakteri yo te kapab retounen.

Ki bakteri anpisilin touye?

Ampisilin yo itilize pou trete divès enfeksyon bakteri ki gen ladan sèten enfeksyon nan aparèy urin, enfeksyon nan aparèy respiratwa, enfeksyon nan aparèy gastwoentestinal, ak menenjit. Gade seksyon ki anwo la a Kondisyon trete pa ampisilin ak amoksisilin pou plis enfòmasyon sou kalite bakteri ki anpisilin ap travay kont nan chak nan kalite enfeksyon sa yo.