Prensipal >> Edikasyon Sante >> 411 la sou A1C: Nòmal nivo A1C ak 15 fason pou bese segondè A1C

411 la sou A1C: Nòmal nivo A1C ak 15 fason pou bese segondè A1C

411 la sou A1C: Nòmal nivo A1C ak 15 fason pou bese segondè A1CEdikasyon Sante

Emoglobin A1C tès la se bagay ki pi pre yon skorec dyabèt ou ka jwenn. Kit yon moun te gen dyabèt mellitus pou ane oswa si yo te jis te dyagnostike, yo te pwobableman tande pale de tès sa a. Kontrèman ak mèt sik nan san moun itilize nan kay la, A1C a mezire yon nivo sik nan san mwayèn pandan plizyè mwa ki sot pase yo lè yo analize konbyen nan selil emoglobin yon pasyan an gen glikoz tache ak yo. Rezilta tès yo kenbe tras kijan yon moun ap jere dyabèt li.

Ki sa A1C kanpe pou?

Emoglobin A1C (HbA1C), ki rele souvan A1C, kanpe pou emoglobin glikozilat. Yon tès A1C (pafwa yo rele tès la HbA1C oswa tès glikohemoglobin) bay enfòmasyon sou ki jan byen kontwole dyabèt yon moun se. Li fè sa lè li mezire pousantaj nan pwoteyin emoglobin globil wouj nan san ki gen sik kole nan li epi li bay yon mwayèn twa mwa nan nivo glikoz nan san ou, eksplike Marie Bellantoni , MD, yon andokrinològ ki sètifye nan Sant Endokrinoloji nan Mercy Medical nan Baltimore. Pi wo nivo sik nan san yo, plis glikoz atache emoglobin. Rezilta yo bay pasyan yo ak founisè swen sante yo enfòmasyon sou kouman tretman yo, rejim alimantè yo, ak medikaman ap travay epi si ajisteman nesesè.RELATED: Medikaman ak tretman pou dyabètA1C tès

Gen kèk rezon ki fè yon doktè ta ka sijere yon tès A1C:

ki pri an mwayèn nan viagra
 • Pou fè yon dyagnostik dyabèt tip 2
 • Pou teste pou prediabetes
 • Pou kontwole nivo sik nan san
 • Pou detèmine si ajisteman tretman yo nesesè

Tès san A1C a pa pou dyagnostike dyabèt tip 1, dyabèt jestasyonèl, oswa dyabèt ki gen rapò ak fibwoz sistik, dapre Enstiti Nasyonal pou dyabèt ak dijestif ak maladi ren ( NIDDK ).Èske ou gen jèn pou yon tès san A1C?

Kontrèman ak glikoz nan plasma jèn (FPG) ak tès yo OGTT, pa gen okenn bezwen fè jèn anvan yo gen tès la A1C. Si rezilta tès A1C endike yon moun gen oswa ta ka gen dyabèt, yon founisè swen sante ta ka sijere youn nan tès sa yo konfime rezilta yo. Yon lòt tès, tès o aza glikoz ikid ki nan san, ki pa mande pou ret san manje, kapab tou pou itilize. Si rezilta yo fwontyè oswa si rezilta yo nan tès yo diferan pa matche ak, yon doktè ta ka sijere repete tès la nan plizyè semèn oswa mwa.

Kouman egzakteman tès A1C yo?

Nivo A1C monte byen anvan aparisyon nan klinik nan dyabèt, sa ki fè dyagnostik bonè posib selon la 2017 Estanda Swen Medikal nan Dyabèt pa Asosyasyon Dyabèt Ameriken an (ADA). Pafwa, sepandan, nan premye etap yo nan dyabèt, nivo sik nan san yo pa wo ase yo montre moute kòm pwoblèm. Tès anviwònman, tankou tanperati nan laboratwa a, ekipman yo itilize, ak manyen echantiyon, ka afekte rezilta yo; sepandan, sa a se pi komen nan glikoz nan plasma jèn ak laOGTT pase nan A1C la. Kontwòl kalite strik ak avansman nan tès yo te fè tès la A1C pi egzak pase nan tan lontan an, dapre NIDDK la. Doktè yo ta dwe okouran de laboratwa ki itilize yon metòd NGSP ki sètifye nan tès pou nivo A1C. NIDDK a avèti ke echantiyon san yo te pran nan kay la oswa analize nan biwo yon founisè swen sante pa ta dwe itilize pou dyagnostik.

Gen kèk kondisyon sante ak sitiyasyon ki ta ka fose rezilta tès la. Men sa yo enkli: • Anemi
 • Echèk ren
 • Maladi fwa
 • Anemi selil foule
 • Tretman eritropoyetin
 • Dyaliz
 • Pèt san oswa transfizyon san

Epitou, tès la ka enfidèl pou moun ki gen desandan Afriken, Mediterane, oswa Sidès Azyatik, moun ki gen yon manm fanmi ki gen anemi selil digo, ak moun ki gen talasemi. Pou moun ki tonbe nan gwoup sa yo, yon founisè swen sante ta ka sijere yon tès diferan oswa yon A1C espesyalize.

Konbyen fwa yo teste A1C?

Pou kenbe nivo A1C yo nan chèk, pasyan yo ta dwe fè tès la repete regilyèman. Si A1C a mwens pase 5.7, ki endike ou pa gen dyabèt, ou ta dwe fè li tcheke chak twa zan, dapre Robert Williams, MD, yon doktè fanmi ak jeryat nan Lakewood, Colorado, ak yon konseye medikal pou eMediHealth . Si li ant 5.7 ak 6.4, ki endike ou gen risk pou yo devlope dyabèt, ou ta dwe fè li verifye ankò chak youn a de zan. Si ou gen yon dyagnostik dyabèt konfime, epi sik nan san ou byen kontwole, ou ta dwe fè yon tès A1C chak sis mwa. Si ou deja gen dyabèt ak medikaman ou chanje, oswa sik nan san ou pa byen kontwole, ou ta dwe fè yon tès A1C chak twa mwa.

Nòmal nivo A1C

Gen kèk direktiv jeneral pou entèprete rezilta A1C yo. Sepandan, genyen tou eksepsyon, selon ADA a. Gid jeneral yo se: • Anba 5.7: Ki pa Peye-dyabetik
 • Ant 5.7 ak 6.4:Prediabetes
 • Ant 6.0 ak 6.9: Dyabèt kontwole
 • Ant 7.0 ak 8.9: Dyabèt san kontwòl
 • Plis pase 9.0: Kritikman wo

Pou referans, nivo A1C nòmal pou moun ki pa gen dyabèt se 4% a 5.6%.

Ki sa ki se yon bon nivo A1C?

Nivo ant 5.7 ak 6.4 yo konsidere prediabetes . Pou pifò moun ki gen dyabèt, objektif A1C jeneral la se gen yon nivo ant 6.0 ak 6.9. Pandan ke li ta ka son tankou sib ideyal la A1C se anba 6.0, pou moun ki gen dyabèt, nivo sa a ka endike nivo sik nan san ki ba, ki ka menm danjere tankou nivo sik nan san. Si rezilta A1C tonbe ant 7.0 ak 8.9, yon doktè ta ka sijere chanjman fòm oswa medikaman pou ede diminye nivo yo nan sa yo konsidere kòm kontwole. Sepandan, pou kèk moun, nivo sa yo ta ka apwopriye, tankou: • Moun ki gen yon esperans lavi limite
 • Moun ki gen dyabèt depi lontan ki gen pwoblèm pou yo rive nan yon objektif ki pi ba
 • Moun ki gen ipoglisemi grav oswa enkapasite pou yo santi ipoglisemi

Ki nivo danjere A1C?

Lè nivo monte a 9.0, risk pou domaj nan ren ak je ak neropati ogmante. Gen kèk moun ki fèk dyagnostike te kapab gen nivo plis pase 9.0. Chanjman Lifestyle ak petèt medikaman ka bese nivo byen vit. Pou yon moun ki gen dyabèt ki la lontan, nivo monte pi wo pase 9.0 te kapab siyal bezwen pou yon chanjman nan plan tretman yo.

Gen kèk laboratwa ki estime mwayèn glikoz nan san (eAG), ki koresponn ak mèt glikoz lakay ou lekti (mg / dL), sa ki pèmèt pasyan yo konprann rezilta yo pi byen.Poukisa A1C mwen an wo?

Kòm nivo sik nan san ap monte, se konsa nivo A1C. Yon A1C segondè endike ke kontwòl sik nan san se pa pi bon. Sa a nan tèt li se pa yon ijans, men li bay founisè swen sante ou yon foto ki jan glikoz nan san te, oswa ou pa, yo te kontwole, di Dr Williams.

Move kontwòl dyabèt oswa yon bezwen pou ajisteman medikaman ka lakòz pi wo A1C. Chanjman rejim alimantè, egzèsis chak jou, oswa ajisteman medikaman ta ka byen vit bese A1C. Paske Kalite 2 dyabèt se yon maladi pwogresis, ajisteman nan tretman yon sèl ta ka yon pati nan pwosesis la nan kontwole dyabèt. Move kontwòl dyabèt pa toujou vle di yon pasyan ap fè yon bagay ki mal. Men, gen lòt rezon poukisa nivo ta ka segondè.Kòm mansyone deja, lòt kondisyon sante ka lakòz rezilta fose. Men sa yo enkli maladi ren, anemi, maladi fwa, aspleni, pèt san, ipothyroidism, uremi, ak anemi selil digo. Lòt faktè ki ta ka mennen nan yon nivo segondè A1C gen ladan laj ogmante, gwosès, ak dyabèt jestasyonèl.

Èske ou ka gen A1C segondè epi ou pa dwe dyabetik?

Daprè youn 2009 etid , 3.8% nan moun ki pa gen yon istwa nan dyabèt gen yon nivo A1C ki wo (plis pase 6.0). Gwoup sa a gen plis chans pou gen lòt faktè risk pou dyabèt tip 2 ak maladi kadyovaskilè. Chèchè yo te jwenn ke gwoup sa yo te gen plis chans pou yo gen yon A1C elve san yo pa gen yon dyagnostik dyabèt:

 • Ki pi gran
 • Gason
 • Ki pa Peye-Panyòl nwa ak Meksiken Ameriken
 • Tansyon wo
 • Obezite
 • Pi wo nivo pwoteyin C-reyaktif

Yon rezilta segondè A1C ta ka siyal ke gen yon pwoblèm. Menm yon ogmantasyon modès nan sik nan san ou, pi wo pase nivo nòmal, ka ogmante risk pou maladi kè, menm lè ou pa gen dyabèt plen kònen, di Dr Bellatoni. Yon doktè ka revize rezilta tès yo epi pale ak pasyan yo sou faktè risk ak chanjman fòm pou amelyore nivo sik nan san.

Ki jan yo bese nivo A1C ou

Li enpòtan pou jwenn nivo emoglobin A1C ou yo tou pre nòmal ke posib, di Dr. Bellatoni, Diminye emoglobin A1C ou a diminye risk pou ou gen konplikasyon nan dyabèt. Menm si ou pa ka jwenn A1C ou tounen nan seri a nòmal, nenpòt amelyorasyon diminye risk ou genyen pou konplikasyon dyabèt.

Swivi ak tretman dyabèt

 • Swiv plan tretman dyabèt ou an : Konprann plan tretman an anvan ou kite biwo founisè swen sante a epi diskite sou baryè (emosyonèl, fizik, finansye) ki ta ka anpeche ou swiv pwogram nan. Patisipe nan tout vizit swivi.
 • Toujou pran medikaman preskri : Si yon founisè swen sante preskri medikaman pou diminye nivo sik nan san, pran yo regilyèman. Gen kèk moun ki sèlman pran medikaman lè yo pa santi yo byen, men medikaman sa yo pa travay sof si yo pran toujou.
 • Siveye epi swiv sik nan san : Siveyans regilye sik nan san se etap ki pi enpòtan nan jesyon dyabèt, selon la CDC . Founisè swen sante ka enfòme pasyan yo sou diferan kalite mèt epi ede pasyan yo jwenn youn ki pi bon pou yo. Founisè yo ka di pasyan yo tou souvan yo tcheke sik nan san yo ak sa ki ranje sib sik nan san yo se. Kenbe yon boutèy demi lit nan nivo sik nan san ou yo gade pou modèl ak deklannche pou Spikes sik nan san ak ba. Si ou mete yon monitè glikoz kontinyèl, ou ka itilize done yo. Aprann kisa ki lakòz sik nan san monte oswa diminye ka ede w kreye yon plan pou kenbe li konsistan.

Chanjman rejim alimantè

 • Pèdi pwa : Ou pa ta ka bezwen pèdi pwa kòm anpil jan ou panse. Yon etid pibliye nan 2019 te jwenn ke moun ki gen dyabèt tip 2 ki redwi pwa kò yo pa 10% nan lespas senk ane nan dyagnostik yo reyalize remisyon nan maladi a. Travay avèk yon founisè swen sante yo vini ak yon objektif pèdi pwa. Travay avèk yon nitrisyonis oswa dyetetist pou ede kreye yon plan repa posib.
 • Planifye makèt makèt ak manje : Manje sou wout la souvan enplike manje ki malsen. Pran tan pou planifye manje epi sèvi ak sa yo pou kreye yon lis makèt ki an sante.
 • Pa sote dejene : POU etid pibliye nan jounal la Obezite te jwenn ke moun ki te manje yon gwo manje maten ki rich nan pwoteyin ak grès te ede diminye A1C ak san presyon.
 • Manje yon rejim alimantè ki an sante ak pòsyon apwopriye : Vize pou mwatye nan plak ou yo dwe legim ki gen lanmidon ki ba, yon katriyèm pwoteyin mèg, ak yon katriyèm grenn antye. Nivo sik nan san ka ogmante si ou manje plis pase kò ou bezwen. Sèvi ak balans manje ak tas tas ak kiyè pou asire ke pòsyon yo apwopriye.
 • Siveye konsomasyon idrat kabòn : Manje glusid ki gen anpil fib ak eleman nitritif, tankou grenn antye, fwi ak legim antye, ak legum. Evite glusid tankou sirèt, gato, pen blan, diri, ak pasta.
 • Rete nan yon orè repa: Gen kèk moun ki gen dyabèt ki jwenn li pi bon yo manje nan menm tan an chak jou. Sèten medikaman dyabèt oswa ensilin ka lakòz sik nan san tonbe twò ba si ou sote yon repa, selon la NIDDK . Pale ak yon founisè swen sante si ou pa fin sèten ki pi bon orè manje a. Yon nitrisyonis, dyetetist, oswa edikatè sètifye dyabèt (CDE) ka ede w jwenn rejim alimantè ki dwat.

Chanjman Lifestyle

 • Fè egzèsis regilyèman : Tou de fòmasyon aerobic ak rezistans ede diminye kontwòl glisemi, dapre yon etid pibliye nan 2016 . Egzèsis amelyore kontwòl glikoz nan san, diminye faktè risk kadyovaskilè, kontribye nan pèdi pwa, ak amelyore byennèt. Pou moun ki gen prediabetes , egzèsis regilye ta ka anpeche oswa retade devlopman dyabèt tip 2.
 • Kontinye deplase : Kenbe aktif fè kò a pi sansib a ensilin, dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ( CDC ). Malgre ke egzèsis regilye enpòtan, aktivite chak jou konsidere tou kòm modere entansite aktivite fizik. Aktivite chak jou gen ladan jadinaj, mache, danse, koupe gazon an, naje, e menm fè travay nan kay la.
 • Konsidere sipleman: Gen rechèch limite nan si wi ou non sipleman ak remèd fèy ka ede pi ba sik nan san. Pou egzanp, yon revizyon pibliye nan 2013 teste aloès Vera pou dyabèt nan rat epi li jwenn li ta ka ede. Anplis de sa, yon etid pibliye nan 2017 jwenn moun ki gen prediabetes ki te itilize grenn fenugreek an poud yo te mwens chans resevwa yon dyagnostik dyabèt. Ak byenke prèv la se konfli, yon meta-analiz ki fèt nan 2013 jwenn konsome kannèl siyifikativman diminye glikoz. ADA a pa rekòmande kannèl diminye glikoz, epi li pa ta dwe yon tretman premye liy. Toujou pale ak yon founisè swen sante anvan ou pran sipleman.

Ajisteman sikolojik

 • Sèvi ak zouti jesyon estrès: POU etid pibliye nan 2018 te jwenn ke lè l sèvi avèk atensyon diminye estrès a nan diminye nivo A1C kòm byen ke ogmante byennèt ak sante jeneral.
 • Evite deklarasyon refi : Refi ka pran anpil fòm, selon la GENYEN . Evite di (oswa panse) bagay sa yo tankou, Yon mòde pa pral fè mal, mwen pa gen tan manje an sante jodi a, oswa dyabèt mwen an pa grav.
 • Konekte ak lòt moun ki gen dyabèt : Santi w poukont ou ka fè li pi difisil pou w kenbe yon plan tretman. Jwenn yon gwoup sipò an pèsòn oswa gade pou youn sou entènèt. Konekte ak lòt moun ki nan yon sitiyasyon ki sanble ka ofri sipò, konsèy, ak responsablite.

Sonje byen, tès A1C mezire nivo sik nan san sou twa mwa. Chanjman Lifestyle ak rejim alimantè pran plizyè mwa anvan yo fè yon enpak siyifikatif.