Prensipal >> Edikasyon Sante >> Lomotil vs Imodium: Diferans, resanblans, epi ki pi bon pou ou

Lomotil vs Imodium: Diferans, resanblans, epi ki pi bon pou ou

Lomotil vs Imodium: Diferans, resanblans, epi ki pi bon pou ouEdikasyon Sante

BECA dwòg & diferans prensipal yo | Kondisyon trete | Efikasite | Asirans pwoteksyon ak konparezon pri | Efè segondè | Entèraksyon dwòg | Avètisman | FAQ

Lomotil (difenoksilat / atropin) ak Imodium (loperamid) se de medikaman antidyare ki itilize pou trete egi ak dyare kwonik . Medikaman sa yo travay nan fason ki sanble diminye kantite ak frekans nan mouvman entesten. Lomotil ak Imodium yo fèt pou pran pou dyare kout tèm, ki anjeneral rezoud nan kèk jou apre yo fin pran medikaman an.Nan anpil ka, dyare, byenke yon eksperyans dezagreyab, se souvan twò grav epi li ale pou kont li. Tretman prensipal pou dyare se ranplase likid ak elektwolit yo nan lòd yo anpeche dezidratasyon. Sepandan, medikaman tankou Lomotil ak Imodium ka itil pou dyare egi osi byen ke dyare kwonik ki asosye ak sendwòm entesten chimerik (livr).Malgre resanblans yo nan itilizasyon, Lomotil ak Imodium gen kèk diferans yo dwe bliye nan. Pou egzanp, dwòg sa yo gen engredyan diferan epi yo gen sèten limit. Nou pral eksplore diferans yo ak resanblans isit la.

Ki diferans prensipal ki genyen ant Lomotil ak Imodium?

Lomotil

Lomotil se yon dwòg mak-non ki ka jwenn sèlman avèk yon preskripsyon. Li gen yon konbinezon de difenoksilat (yon opioid) ak atropin (yon dwòg antikolinerjik).Diphenoxylate se engredyan prensipal la ki mare reseptè opioid nan zantray la pou ralanti mobilite entesten an. Atropin ajoute nan dekouraje abi dwòg depi difenoksilat se yon sibstans kontwole sou pwòp li yo.

Imodium

Imodium, tou stilize kòm Imodium A-D, se non mak pou loperamid. Kontrèman ak Lomotil, Imodium ka achte sou kontwa an (OTC). Se poutèt sa, li pi lajman disponib.

Loperamid se yon opioid sentetik ki mare reseptè opioid nan miray entesten an pou ralanti mouvman zantray yo. Li tou bloke yon pwodui chimik ki rele asetilkolin ak mennen nan diminye likid ak elektwolit pèt. Paske Imodium gen absòpsyon minimòm nan sistèm nève santral la (CNS), li pwodui mwens efè segondè CNS ki komen ak lòt opioid, ki gen ladan difenoksilat.Diferans prensipal ant Lomotil ak Imodium
Lomotil Imodium
Klas dwòg Antidyare Antidyare
Estati mak / jenerik Mak ak jenerik vèsyon ki disponib Mak ak jenerik vèsyon ki disponib
Ki non jenerik? Difenoksilat / Atropin Loperamid
Ki fòm dwòg la vini? Tablèt oral
Solisyon likid
Tablèt oral
Kapsil oral
Sispansyon likid
Ki dòz estanda a? Dyare egi:
2 tablèt (2.5 mg difenoksilat / 0.025 mg atropin) kat fwa chak jou jiskaske kontwòl inisyal la nan dyare te reyalize.
Dyare kwonik:
Diminye dòz inisyal la nan yon dòz antretyen (anjeneral 2 tablèt chak jou) jan yon doktè dirije li. Sispann si sentòm yo pa amelyore nan lespas 10 jou.
Dyare egi:
4 mg okòmansman, ak Lè sa a, 2 mg apre chak poupou ki lach. Dòz maksimòm chak jou: 16 mg
Dyare kwonik:
Sèvi ak yon dòz antretyen nan 4 a 8 mg chak jou. Sispann si sentòm yo pa amelyore nan lespas 10 jou.
Konbyen tan tretman tipik la? Kout tèm dyare ki rezoud nan lespas 10 jou. Itilizasyon alontèm ka nesesè pou dyare kwonik. Kout tèm dyare ki rezoud nan lespas 10 jou. Itilizasyon alontèm ka nesesè pou dyare kwonik.
Ki moun ki tipikman itilize medikaman an? Adilt ak timoun ki gen 13 zan ak plis. Adilt ak timoun ki gen 2 zan ak plis. Timoun ki poko gen 6 an ta dwe konsilte avèk yon doktè anvan yo pran Imodium likid.

Vle pri a pi byen sou Lomotil?

Enskri pou alèt pri Lomotil epi chèche konnen lè pri a chanje!

Jwenn alèt pri

Kondisyon trete pa Lomotil ak Imodium

Lomotil FDA apwouve kòm yon tretman adjwen pou dyare. Sa vle di ke Lomotil rekòmande kòm terapi adisyonèl ansanm ak metòd tretman prensipal tankou anpeche dezidratasyon.Tankou Lomotil, Imodium FDA apwouve pou trete plizyè kalite dyare. Imodium ka itilize pou trete Dyare vwayajè a osi byen ke dyare ki te koze pa medikaman tankou chimyoterapi. Lomotil ak Imodium kapab tou trete dyare kwonik ki te koze pa sendwòm entesten chimerik (livr).

Dyare se tipikman defini kòm gen poupou ki lach twa oswa plis fwa nan yon sèl jou. Dyare egi souvan twò grav epi anjeneral li pa dire plis pase youn oubyen de jou. Anpwazònman Manje se youn nan kòz ki pi komen nan dyare egi.Dyare kwonik se pi grav epi li ka dire pou plis pase kat semèn nan yon moman. Sentòm dyare ka ale poukont yo oswa dire pou pi lontan ankò, ki ka mande pou tretman avèk medikaman.

Kondisyon Lomotil Imodium
Dyare egi Wi Wi
Dyare vwayajè a Wi Wi
Dyare kwonik Wi Wi
Dyare ki gen rapò ak chimyoterapi Wi Wi

Èske Lomotil oswa Imodium pi efikas?

Lomotil ak Imodium se ajan antidyare ki pi souvan itilize. Yo tou de efikas epi yo travay relativman vit pou soulaje sentòm dyare yo. Dwòg ki pi bon pou ou pral depann de kondisyon jeneral ou, ki ta dwe evalye pa founisè swen sante ou.Sa yo te di, Imodium ka medikaman ki pi efikas. Malgre ke pa gen okenn esè klinik ki konpare dirèkteman Lomotil ak Imodium, kèk etid sijere ke Imodium se yon opsyon pi pito pou trete dyare. Yon doub avèg, etid kwazman te jwenn ke loperamid te siperyè difenoksilat pou trete dyare menm nan yon dòz 2.5-pli ba.
Yon lòt etid kwazman konpare loperamid, difenoksilat, ak kodein pou trete dyare kwonik. Anvan tretman, 95% nan patisipan ki gen eksperyans ijans kòm sentòm prensipal yo nan dyare. Etid la te jwenn ke loperamid ak kodein yo te pi efikas pase difenoksilat pou soulajman. Diphenoxylate te jwenn ki gen efè segondè ki pi pandan y ap loperamid te montre yo gen pi piti a.

Kouvèti ak konparezon pri nan Lomotil vs Imodium

Pifò Medicare Pati D ak plan asirans yo pa kouvri mak non Lomotil. Sepandan, anpil plan asirans kouvri vèsyon jenerik dwòg la. Plan Medicare Pati D yo ta dwe kouvri difenoksilat / atropin depann sou pwoteksyon ou. Pri an mwayèn Yo Vann an Detay nan jenerik Lomotil se anviwon $ 38. Tcheke avèk famasi ou pou wè si ou ka itilize yon kat ekonomi rabè. Koupon SingleCare Lomotil ka bese pri a pou ou peye anviwon $ 12.Imodium se yon dwòg OTC ki pa ta ka kouvri pa Medicare ak plan asirans. Kèk plan ka kouvri fòm jenerik la avèk yon preskripsyon. Li pi bon yo tcheke fòm asirans plan ou a asire w. Pri mwayèn loperamid la se anviwon $ 26. Avèk yon rabè SingleCare, ou ka jwenn grenn loperamid jenerik pou apeprè $ 14. Yo nan lòd yo pran avantaj de ekonomi OTC, ou pral toujou gen yo ka resevwa yon preskripsyon nan men doktè ou .

Lomotil Imodium
Tipikman kouvri pa asirans? Non Non
Tipikman kouvri pa Medicare? Non Non
Dòz estanda 2.5 mg difenoksilat / 0.025 mg atropin, kantite 30 tablèt 2 mg, kantite 30 tablèt
Kopeman Medicare tipik $ 0– $ 150 $ 0– $ 99
Pri SingleCare $ 12 $ 14

Efè segondè komen nan Lomotil vs Imodium

Efè segondè nan Lomotil gen ladan somnolans, vètij, ak kè plen. Konpare ak Imodium, Lomotil ka gen plis efè segondè CNS ki gen ladan maltèt, ajitasyon, ak konfizyon.

Efè segondè ki pi komen ki asosye avèk Imodium se konstipasyon . Lòt efè segondè komen gen ladan vètij, kè plen, ak kranp nan vant oswa nan vant.

Nan pi wo dòz, efè segondè grav nan Lomotil ak Imodium ka gen ladan somnolans grav, alisinasyon, ak letaji. Efè segondè grav tankou respire ralanti (depresyon respiratwa) ka rive tou avèk dòz toksik.

Lomotil Imodium
Efè segondè Aplikab? Frekans Aplikab? Frekans
Konstipasyon Non - Wi 5.3%
Toudisman Wi * pa rapòte Wi 1.4%
Kè plen Wi * Wi 1.8%
Kranp nan vant Wi * Wi 1.4%
Vomisman Wi * Wi *
Bouch sèch Wi * Wi *
Somnolans Wi * Wi *
Maltèt Wi * Non -
M'enerve Wi * Non -
Konfizyon Wi * Non -

Sa a pa pouvwa ap yon lis konplè nan efè negatif ki ka rive. Tanpri al gade doktè ou oswa founisè swen sante ou yo pou aprann plis.
Sous: DailyMed ( Lomotil ), DailyMed ( Imodium )

Entèraksyon dwòg nan Lomotil vs Imodium

Lomotil ka kominike avèk dwòg tankou inibitè monoamin oksidaz (MAOIs) ak depresyon CNS. Lè w ap pran yon MAOI, tankou selegilin oswa fenelzin, ak Lomotil ka ogmante risk pou yo kriz tansyon wo, oswa danjere tansyon wo. Risk efè negatif yo ka ogmante tou pandan y ap pran dwòg depresyon CNS tankou barbiturik, benzodyazepin, ak relaksan nan misk .

Kontrèman ak Lomotil, Imodium pi plis trete nan fwa pa anzim tankou anzim CYP3A4 ak anzim CYP2C8. Dwòg ki anpeche, oswa bloke, anzim sa yo ka ogmante nivo Imodium nan san an. Kòm yon rezilta, pran dwòg sa yo ansanm ka ogmante risk pou yo efè segondè negatif.

Dwòg Gwoup dwòg Lomotil Imodium
Selegiline
Phenelzine
Isokarboksazid
Tranylcypromine
Inibitè monoamin oksidaz (MAOIs) Wi Non
Phenobarbital
Pentobarbital
Alprazolam
Lorazepam
Trazodone
Oksikodòn
CNS depresan Wi Wi
Saquinavir
Itraconazole
Inibitè CYP3A4 Non Wi
Gemfibrozil Inibitè CYP2C8 Non Wi
Kinidin
Ritonavir
Inibitè P-glikoprotein Non Wi

Sa a se pa yon lis konplè nan entèraksyon dwòg. Tanpri konsilte doktè ou anvan ou pran medikaman sa yo.

Avètisman nan Lomotil ak Imodium

Lomotil pa ta dwe itilize nan timoun ki gen mwens pase 6 ane ki gen laj akòz yon risk ogmante nan respiratwa ak depresyon CNS. Moun ki gen lajònis obstriktif oswa yon sansibilite li te ye nan difenoksilat oswa atropin ta dwe evite tou lè l sèvi avèk Lomotil.

Imodium te rapòte pou koze Torsades de Pointes , arestasyon kadyak, ak lanmò lè yo pran nan pi wo pase dòz rekòmande yo. Li rekòmande sèlman pran dòz la minimòm obligatwa jan enstwi pa founisè swen sante ou. Imodium pa ta dwe itilize nan timoun piti ak tibebe ki gen mwens pase 2 zan akòz risk pou yo respiratwa ak depresyon CNS.

Lomotil ak Imodium pa ta dwe itilize pou trete dyare ki te koze pa enfeksyon bakteri. Dwòg sa yo pa ta dwe itilize pou trete dyare ki te koze pa òganis tankou Clostridium difficile ak Salmonèl .

Konsilte doktè ou si ou gen nenpòt kondisyon medikal anvan ou pran medikaman sa yo. Li rekòmande yo pran medikaman sa yo ak konsèy medikal nan men founisè swen sante ou.

Kesyon yo poze souvan sou Lomotil vs Imodium

Ki sa ki Lomotil?

Lomotil se yon medikaman sou preskripsyon ki itilize kòm terapi adjwen pou dyare. Lomotil ki disponib nan vèsyon mak-non ak jenerik. Li ka pran pou dyare egi oswa kwonik nan granmoun ak timoun ki gen 13 ane ki gen laj ak pi gran.

Ki sa ki Imodium?

Imodium se yon medikaman san preskripsyon (OTC) ki apwouve pa FDA pou trete dyare. Imodium se tipikman itilize nan trete dyare vwayajè a byenke li ka trete tou dyare kwonik ki te koze pa livr. Imodium ka trete granmoun ak timoun ki gen 2 zan oswa plis.

Èske Lomotil ak Imodium menm?

Non Lomotil ak Imodium yo pa menm bagay la. Malgre ke yo travay nan fason ki sanble, Lomotil ka sèlman jwenn ak yon preskripsyon. Imodium ka achte sou kontwa an.

Èske Lomotil oswa Imodium pi bon?

Lomotil ak Imodium se tou de dwòg efikas pou trete dyare. Kèk rechèch te montre ke pa gen okenn diferans enpòtan nan efikasite ant de la. Sepandan, lòt etid yo yo te montre ke Imodium se pi efikas ak pi byen tolere yo. Konsilte doktè ou pou pi bon opsyon tretman ki bon pou ou.

Èske mwen ka itilize Lomotil oswa Imodium pandan mwen ansent?

Gen kèk doktè ki ka pèmèt yo itilize Lomotil oswa Imodium pandan gwosès sèlman si li nesesè. Sinon, Lomotil ak Imodium yo pa jeneralman rekòmande pandan gwosès akòz posibilite pou mal fetis la. Pale ak doktè ou pou opsyon antidyare pandan ou ansent.

Èske mwen ka itilize Lomotil oswa Imodium ak alkòl?

Li pa rekòmande yo bwè alkòl pandan w ap itilize Lomotil oswa Imodium. Lomotil ak Imodium ka lakòz efè negatif tankou somnolans ak vètij. Bwè alkòl ka ogmante efè segondè sa yo.

Poukisa Lomotil entèdi?

Lomotil se pa yon dwòg entèdi. Sepandan, li se yon Orè V sibstans ki sou kontwòl jan klase pa DEA a. Sa vle di ke gen yon potansyèl pou move itilizasyon ak abi lè w ap itilize dwòg sa a. Pou kont li, difenoksilat, prensipal engredyan aktif nan Lomotil, se yon sibstans Orè II ak yon gwo potansyèl pou abi.

Èske ou ka pran Lomotil alontèm?

Lomotil pa rekòmande pou itilize pou plis pase 10 jou pou dyare egi. Nan kèk ka, Lomotil ka itilize pou itilize alontèm, espesyalman pou dyare kwonik. Yon long tèm itilizasyon Lomotil ta dwe kontwole pa yon doktè.

Kisa k ap pase si Imodium pa sispann dyare?

Imodium ta dwe soulaje sentòm dyare twò grav nan lespas 48 èdtan. Si ou fè eksperyans nenpòt nan bagay sa yo, ou ta dwe rele doktè ou imedyatman:

  • San nan poupou a
  • Lafyèv oswa tanperati ki pi wo pase 101,3 ° F
  • Gwo doulè nan vant
  • Pase sis oswa plis poupou ki lach chak jou
  • Dyare ki dire pi lontan pase 48 èdtan
  • Sentòm tankou toudisman grav, konfizyon, doulè nan pwatrin, oswa malèz