Prensipal >> Byennèt >> Ki tanperati ki konsidere kòm yon lafyèv?

Ki tanperati ki konsidere kòm yon lafyèv?

Ki tanperati ki konsidere kòm yon lafyèv?Byennèt

Pran yon gade nan direktiv yo konje maladi pou pifò lekòl yo ak lye travay, epi w ap mare yo jwenn yon referans a lafyèv. Konsansis jeneral la pou tanperati kò ki pi wo pase nòmal se rete lakay ou. Men poukisa?

Dayè, lafyèv se pa yon maladi. Li se yon endikatè. Nan pifò ka yo, yon tanperati ki wo se fason kò a konbat yon viris oswa enfeksyon bakteri oswa reponn a chòk oswa lòt kondisyon medikal. Kò tout moun kouri nan yon tanperati nòmal yon ti kras diferan, men mwayèn lan se 98.6 degre Farennayt, ak anyen ki pi wo pase 100.9 F (oswa 100.4 F pou timoun) konstitye yon lafyèv.ki jan yo debarase m de dèrmatoz perioral vit

Pandan ke yon lafyèv ta ka alèz (e menm yon ti kras inkyétan), li pa natirèlman move. Olye de sa, li nan yon repons natirèl kòporèl, yon siy ke sistèm iminitè a se angrenaj moute pou yon batay. Tanperati ki wo ede selil iminitè yo deplase pi vit , kidonk li se yon bon lide pou kite lafyèv monte nan pifò ka yo.Toujou, kesyon rete. Se avèk prévalence la ap grandi nan lafyèv kòm yon kowonaviris (COVID-19) sentòm, repons yo pi enpòtan pase tout tan. Ki fason ki pi egzat pou mezire tanperati kò a? Kilè lafyèv twò wo? Ki jan ou trete yon sèl? Moun sa yo ki repons (ak plis ankò) yo se jis yon ti woulo liv lwen.

Ki jan yo pran tanperati ou

Aparisyon nan sentòm komen yon lafyèv anjeneral envit paran yo, doktè yo, ak nenpòt moun ki ap chèche yon jou malad unsheathe tèmomèt yo. Sentòm sa yo ale pi lwen pase tou senpleman santi cho. Lafyèv souvan akonpaye pa swe, frison, doulè ak doulè, feblès, yon pèt apeti, oswa dyare. E gen plizyè metòd mezi. Men kèk: • Tanperati nan bouch: Mete yon pwent tèmomèt dijital anba lang lan epi rete tann pou yon bip ki endike ke lekti tanperati a fini. Sa a se metòd ki pi komen nan kay la, men pwodui mezi ki anjeneral yon degre pi ba pase tanperati zòrèy oswa rektal.
 • Zòrèy (tympanic) tanperati: Zòrèy tèmomèt yo pa byen tankou komen nan kay yo, men yo ka pwodwi mezi tanperati pi egzak. Aparèy sa yo itilize reyon enfrawouj pou mezire tanperati nan kanal zòrèy la. Mete fen a nan kanal la epi rete tann pou bip la.
 • Tanperati rektal: Li fasil timid lwen metòd sa a, men li aktyèlman pi egzat la (espesyalman pou timoun piti). Li enplike nan mete yon tèmomèt dijital vazlin ki kouvri apeprè demi pous nan anus la jiskaske tanperati a anrejistre. Gen tèmomèt espesifik rektal, men pi souvan, yon estanda dijital yon sèl pral fè jis amann.
 • Fwon (tanporèl) tanperati: Tèmomèt fwon yo mezire tanperati atè tanporèl la. Sepandan, sa yo, se tipikman pi chè epi yo pa byen tankou egzat. Yo souvan enskri mwatye yon degre pi ba pase tanperati zòrèy ak rektal.
 • Tanperati anbabra (aksèl): Sa a ta ka metòd la pi piti pwogrese, men li la tou pi piti egzat la. Li ka jiska de degre pi ba pase yon tanperati tympanic oswa rektal.

Ki sa ki se yon tanperati kò nòmal?

Yon tanperati kò nòmal se 98.6 degre Farennayt oswa 37 degre Sèlsiyis. Omwen, se repons tradisyonèl la. Sepandan, syans sou syèk ki sot pase yo te dekouvri ke imen modèn aktyèlman kouri pi pre 97.5 F. . Natirèlman, sa a se yon mwayèn, ak tanperati nòmal nenpòt moun bay yo ka varye ant 97 a 99 degre Farennayt.

Gen kèk konsiderasyon enpòtan konsènan tanperati kò, menm si. Premye a se ke tanperati yon moun nan chanje pandan tout jounen an epi yo ka modera enfliyanse pa plizyè faktè, ki gen ladan:

 • Egzèsis difisil
 • Estrès
 • Fimen
 • Manje
 • Lè nan jounen an (tanperati kò a pi ba bonè nan maten)

Sèten soulaje doulè ka bese tanperati kò tou, espesyalman Advil ( ibipwofèn ), Aleve ( napwoksèn ), ak Tylenol (asetaminofèn).Epi sonje ke tanperati kò ka varye ki baze sou ki jan ak ki kote yo ap pran. Tanperati rektal ak zòrèy yo pi wo (ak pi egzat) pase tanperati oral ak anbabra.

RELATED: About Advil | About Aleve | Konsènan Tylenol

Jwenn yon koupon preskripsyonLafyèv tanperati tablo

Li fasil panse ke yon lafyèv se tou senpleman anyen plis pase 99 °, men chenn tanperati kò yo gen plis nuans pase sa. Gen kat nivo: ipotèmi, nòmal, lafyèv / ipèrmèrmi, ak ipèryèksi.

 • Ipotèmi rive lè chalè kò a gaye pi vit pase kò a ka pwodwi li, sa ki lakòz gout danjere nan tanperati a.
 • Ranje nòmal la (97 a 99 F) depann sou moun nan ak aktivite yo.
 • Hyperthermia se yon lafyèv ki ba, yon tipik nan maladi enfeksyon modere ak reyaksyon dwòg negatif.
 • Hyperpyrexia manifeste kòm yon tanperati ki pi wo e souvan rezilta nan emoraji nan sèvo, sepsis, oswa enfeksyon grav.

Tanperati kò nou piti piti monte pandan nou ap laj, kidonk lafyèv gen diferan paramèt pou granmoun ak timoun.Tablo tanperati kò pou timoun yo

Sèlsiyis Farennayt
Ipotèmi <35.0° <95.0°
Nòmal 35,8 ° - 37,5 ° 96.4 ° - 99.5 °
Hyperthermia (lafyèv ki ba-klas) > 38.0 ° > 100.4 °
Hyperpyrexia (gwo lafyèv) > 40.0 ° > 104,0 °

Tablo tanperati kò pou granmoun

Sèlsiyis Farennayt
Ipotèmi <35.0° <95.0°
Nòmal 36,5 ° - 37,5 ° 97,7 ° - 99,5 °
Hyperthermia (lafyèv ki ba-klas) > 38.3 ° > 100.9 °
Hyperpyrexia (gwo lafyèv) > 41,5 ° > 106,7 °

Remak: tablo sa yo reflete tanperati rektal yo, ki se tipikman yon degre (Farennayt) pi wo pase tanperati oral oswa anbabra.

pòm vinèg sidr chanpiyon zong pye konbyen tan

Yon lafyèv pi ba ka benefisye, yon fonksyon ki nesesè enfeksyon-batay. Men, yon fwa li travèse yon papòt sèten, ka gen konsekans tèt chaje. Hyperpyrexia souvan endike yon pwoblèm grav ki kache epi li mande swen medikal ijan. Si li pa kontwole, yon tanperati ekstrèmman wo ka potansyèlman lakòz domaj nan sèvo pèmanan e menm lanmò.Sentòm grav tankou vomisman ki pèsistan, maltèt, ak konfizyon mande pou atansyon medikal.Lafyèv ki dire pi lontan pase twa jou ta dwe evalye tou pa yon pwofesyonèl medikal.

Yon fwa tanperati yon timoun frape 102 F epi li pa diminye nan yon jou, li lè yo rele yon doktè. Si lafyèv la akonpaye pa respire iregilye, gwo maltèt, gratèl sou po, vomisman, dyare grav, kou rèd, difikilte pou pipi, oswa kriz febril , chèche medikaman ijans. Limit sa a se 100.4 F pou ti bebe ki gen mwens pase 3 mwa ak 102 F pou ti bebe ki gen 6 a 12 mwa.Lafyèv se tou youn nan pi komen an Sentom kovid19 . Nenpòt moun ki gen yon lafyèv ak yon tous sèk oswa difikilte pou respire ta dwe fè tès pou koronavirus pi vit ke posib.

Kouman kraze yon lafyèv

Nan pifò ka yo, yon lafyèv ap vini epi ale san li pa fè okenn mal. Paske yo ede kò a konbat enfeksyon, li souvan bon pou kite lafyèv ki pa gen anpil klas (anba a 102 F) kouri kou yo. Nan pifò ka yo, yon lafyèv pral sèlman dire youn a twa jou. Men, si li kòmanse monte oswa lakòz malèz, li ta ka tan yo pran aksyon.

Lafyèv ka pwovoke swe, se konsa rete idrate se kritik. Bwè dlo frèt pa pral toujou bese yon tanperati ki wo, men li ka ede bese sentòm yo ak malèz. Medikaman san preskripsyon tankou ibipwofèn (Advil) ak asetaminofèn (Tylenol) yo souvan efikas nan diminye lafyèv.

RELATED: Ki pi bon soulaje doulè oswa redukteur lafyèv pou timoun yo?

èske Walmart toujou gen $ 4 preskripsyon

Repoze se menm jan vital. Kite kò a refè ale yon fason lontan nan batay nenpòt enfeksyon kache ki ta ka lakòz lafyèv. Abiye nan rad limyè, Airy ak pran basen tyèd ka ede tou kenbe kò a fre ak konfòtab. Li ta ka sanble tankou yon beny glas ta atake yon lafyèv menm pi bon, men sa a se pa ka a. Beny glas ka lakòz frison, ki pral aktyèlman ogmante tanperati kò, espesyalman nan timoun yo.

Vizite yon founisè swen sante pou konsèy medikal pwofesyonèl sou kòman yo fè dyagnostik ak trete kòz kache yon lafyèv la se yon fason trè surefire yo ale.