Prensipal >> Dwòg Vs. Zanmi >> Zoloft vs Xanax: Diferans, resanblans, epi ki pi bon pou ou

Zoloft vs Xanax: Diferans, resanblans, epi ki pi bon pou ou

Zoloft vs Xanax: Diferans, resanblans, epi ki pi bon pou ouDwòg vs. Zanmi

BECA dwòg & diferans prensipal yo | Kondisyon trete | Efikasite | Asirans pwoteksyon ak konparezon pri | Efè segondè | Entèraksyon dwòg | Avètisman | FAQ

Si ou santi depresyon oswa enkyetid, ou pa poukont ou. Gwo maladi depresyon afekte 17.3 milyon granmoun Ameriken chak ane. Twoub enkyetid afekte 40 milyon granmoun Ameriken chak ane. De dwòg komen yo itilize pou kondisyon sante mantal sa yo se Zoloft ak Xanax. Zoloft ak Xanax se medikaman sou preskripsyon ki apwouve pa Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA).Zoloft (sertralin) se yon SSRI (inibitè selektif serotonin reuptake) ki endike pou tretman depresyon ak lòt kondisyon sikolojik. Yon SSRI travay nan ogmante nivo nan serotonin nan sèvo a, ede amelyore sentòm yo.Xanax (alprazolam) se yon benzodyazepin dwòg, ki travay nan sistèm nève santral la (CNS). Benzodiazepin travay lè yo ogmante aktivite nan reseptè pou asid gama-aminobutyrik (GABA), yon nerotransmeteur. Pa fè sa, benzodyazepin pwodwi yon efè ap detann ak kalme. Yon dòz Xanax kòmanse travay nan apeprè inèdtan, ak la efè dènye pou apeprè senk èdtan (grenn nan pwolonje-lage dire jiska apeprè 11 èdtan). Paske nan potansyèl la pou abi ak / oswa depandans, Xanax se yon sibstans kontwole epi li klase kòm yon Orè IV dwòg .

Ki diferans prensipal ki genyen ant Zoloft ak Xanax?

Zoloft se yon inibitè selektif serotonin reuptake (SSRI) epi ki disponib nan tou de fòm mak ak jenerik. Non jenerik la se sertralin. Zoloft ki disponib nan tou de grenn ak fòm likid.Xanax se yon benzodyazepin ki disponib nan tou de fòm mak ak jenerik. Non jenerik Xanax se alprazolam. Li disponib nan fòm grenn (imedya-lage oswa pwolonje-lage) ak kòm yon konsantre oral.

Diferans prensipal ant Zoloft ak Xanax
Zoloft Xanax
Klas dwòg Selektif serotonin reuptake inhibitor (SSRI) Benzodyazepin
Estati mak / jenerik Mak ak jenerik Mak ak jenerik
Ki non jenerik? Sertralin Alprazolam
Ki fòm dwòg la vini? Tablèt ak likid Tablèt (imedya-lage oswa pwolonje-lage), oral konsantre
Ki dòz estanda a? Dòz pou granmoun: 50-200 mg chak jou (maksimòm 200 mg chak jou)
Dòz pou timoun varye: Mwayèn 25 a 50 mg chak jou
Conique piti piti lè sispann
Egzanp: 0.5 mg pran 3 fwa chak jou; dòz varye
Conique piti piti lè sispann
Konbyen tan tretman tipik la? Mwa a ane Kout tèm; kèk pasyan itilize pi lontan anba sipèvizyon doktè
Ki moun ki tipikman itilize medikaman an? Granmoun; ki gen laj 6 ane jiska 17 ane pou OCD sèlman Granmoun

Vle pri a pi byen sou Xanax?

Enskri pou alèt pri Xanax epi chèche konnen lè pri a chanje!

Jwenn alèt prinivo glikoz san ki ba nan dyabetik ki pa

Kondisyon trete pa Zoloft ak Xanax

Zoloft se yon SSRI ki endike pou tretman gwo maladi depresyon, twoub obsession-konpulsif, twoub panik, twoub estrès pòs-twomatik (PTSD), twoub enkyetid sosyal, ak twoub dysforik premenstruèl.

Xanax endike pou soulajman a kout tèm nan sentòm yo nan enkyetid , ak soulajman kout tèm nan enkyetid ki asosye ak sentòm depresyon. Xanax endike tou pou tretman maladi panik, avèk oswa san agorafobi.

Kondisyon Zoloft Xanax
Gwo Depresyon (MDD) Wi Non (ka itilize koupe-mete etikèt sou )
Twoub obsession-konpulsif (OCD) Wi Off-mete etikèt sou
Twoub panik (PD) Wi Wi (avèk oswa san agorafobi)
Post-twomatik twoub estrès (PTSD) Wi Off-mete etikèt sou
Twoub enkyetid sosyal (TRISTE) Wi Off-mete etikèt sou
Maladi dysforik premenstruèl (PMDD) Wi Non
Jesyon nan maladi enkyetid Wi (gade maladi enkyetid espesifik anwo a) Wi
Kout tèm soulajman nan sentòm yo nan enkyetid Non Wi
Kout tèm soulajman nan enkyetid ki asosye ak sentòm depresyon Non Wi

Èske Zoloft oswa Xanax pi efikas?

Paske Zoloft ak Xanax yo nan klas dwòg diferan ak trete kondisyon diferan, syans pa konpare de dwòg yo tèt nan tèt. Zoloft se jeneralman itilize kòm yon tretman ki dire lontan, pandan y ap Xanax yo itilize kòm yon tretman kout tèm e li gen potansyèl pou abi ak / oswa depandans. Epitou, yo ka itilize swa dwòg kòm yon pati nan yon plan tretman konplè ki gen ladan sikoterapi. Tou depan de ki kondisyon w ap trete, yon dwòg ka pi apwopriye pase lòt la.Dwòg ki pi efikas pou ou ta dwe detèmine pa founisè swen sante ou, ki moun ki ka pran an kont istwa medikal ou, kondisyon medikal, ak lòt medikaman ou pran ki ta ka kominike avèk Zoloft oswa Xanax.

Vle pri a pi byen sou Zoloft?

Enskri pou alèt pri Zoloft epi chèche konnen lè pri a chanje!Jwenn alèt pri

Kouvèti ak konparezon pri nan Zoloft vs Xanax

Zoloft anjeneral kouvri pa tou de asirans prive ak Medicare Pati D. Jenerik Zoloft ap gen yon kopeman pi ba, tandiske non mak ka gen yon kopeman ki pi wo oswa li pa ka kouvri ditou. Pri a soti-of-pòch nan jenerik Zoloft varye, men yo ka otan ke $ 85. Avèk yon koupon SingleCare, 30 tablèt 100 mg sertralin jenerik yo mwens pase $ 10 nan famasi k ap patisipe yo.Xanax se tipikman kouvri pa asirans prive ak Medicare Pati D nan fòm jenerik nan alprazolam. Mak-non Xanax a pa ka kouvri oswa gen yon kopeman segondè. Yon preskripsyon tipik nan alprazolam ta dwe pou 60 tablèt 0.5 mg ka koute alantou $ 40 soti-of-pòch men mwens pase $ 10 ak yon koupon SingleCare nan famasi patisipan yo.

Zoloft Xanax
Tipikman kouvri pa asirans? Wi (jenerik) Wi (jenerik)
Tipikman kouvri pa Medicare Pati D? Wi (jenerik) Wi (jenerik)
Dòz estanda Egzanp:
# 30 tablèt 100 mg sertralin jenerik
Egzanp:
# 60 tablèt nan 0.5 mg jenerik alprazolam
Kopeman tipik Medicare Pati D $ 0- $ 13 (jenerik) $ 0- $ 33 (jenerik)
Pri SingleCare $ 10 + $ 8 +

Efè segondè komen nan Zoloft vs Xanax

Reyaksyon negatif ki pi komen nan Zoloft yo se kè plen, dyare, pwoblèm seksyèl, bouch sèk, lensomni, ak dòmi.Efè segondè nan Xanax anjeneral ogmante ak pi wo dòz. Efè segondè ki pi komen nan Xanax se sedasyon, vètij, ak feblès. Lòt efè segondè ka gen ladan fatig, toudisman, pwoblèm memwa, konfizyon, depresyon, gwo mouvman, lide komèt swisid / tantativ, enkoòdinasyon, mank de enèji, bouch sèk, konvulsyon / kriz, vètij, pwoblèm vizyèl, slurred lapawòl, pwoblèm seksyèl, maltèt, koma , depresyon respiratwa, vin pi grav nan apne dòmi oswa obstriktif maladi poumon, ak sentòm gastwoentestinal ki gen ladan kè plen, konstipasyon, oswa dyare.

Lòt efè segondè ka rive. Konsilte pwofesyonèl swen sante ou pou yon lis konplè sou efè segondè yo.

Zoloft Xanax
Efè segondè Aplikab? Frekans Aplikab? Frekans
Maltèt Wi % pa rapòte Wi 12.9-29.2%
Kè plen Wi 26% Wi 9.6-22%
Dyare Wi ven% Wi 10.1-20.6%
Twoub ejakulasyon / pwoblèm seksyèl Wi 8% Wi 7.4%
Bouch sèch Wi 14% Wi 14.7%
Dòmi Wi onz% Wi 41-77%
Lensomni Wi ven% Wi 8.9-29.5%
Toudisman Wi 12% Wi 1.8-30%
Feblès Non - Wi 6-7%

Sous: DailyMed (Zoloft) , DailyMed (Xanax)

Entèraksyon dwòg nan Zoloft vs Xanax

Inibitè MAO pa ta dwe itilize nan lespas 14 jou nan Zoloft. Konbinezon an ka ogmante risk pou yo sendwòm serotonin , yon ijans medikal ki menase lavi akòz yon rasanbleman nan serotonin. Triptan yo itilize pou trete migrèn, osi byen ke lòt depresè, pa ta dwe itilize nan konbinezon ak Zoloft akòz risk pou yo sendwòm serotonin. Nonsteroidal dwòg anti-enflamatwa (AINS) tankou aspirin, oswa antikoagulan tankou warfarin, pa ta dwe pran ak Zoloft paske nan yon risk ogmante senyen.

Xanax pa ta dwe pran an konbinezon ak kalman opioid, akòz ogmante risk pou sedasyon, depresyon respiratwa, ak surdozaj, petèt ki mennen nan lanmò. Si pa gen okenn lòt konbinezon posib, pasyan an ta dwe resevwa chak medikaman nan dòz ki pi ba posib epi pou dire ki pi kout la, epi yo dwe byen kontwole. Benzodiazepin tou pa ta dwe pran ak lòt depresan CNS tankou alkòl, antisikotik, depresè, sedan antihistamin, ak antikonvulsivan.

ki sa ki engredyan prensipal la nan viagra

Alkòl pa ta dwe itilize ak Zoloft oswa Xanax.

Lòt entèraksyon dwòg ka rive. Konsilte founisè swen sante ou pou yon lis konplè nan entèraksyon dwòg.

Dwòg Klas dwòg Zoloft Xanax
Phenelzine
Rasagilin
Selegiline
Tranylcypromine
MAOIs (inibitè monoamin oksidaz) Wi (separe itilize pa 14 jou) Non
Alkòl Alkòl Wi Wi
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
Triptans Wi Wi (sumatriptan)
Warfarin Antikoagulan Wi Wi
Plan St John a Sipleman Wi Wi
Codeine
Idrokodòn
Hydromorphone
Metadòn
Morfin
Tramadol
Kalman opioid Wi Wi
Aspirin
Celecoxib
Ibipwofèn
Meloksikam
Naproxen
NSAIDs (dwòg anti-enflamatwa ki pa esteroyid) Wi Non
Azitromisin
Klaritromisin
Eritromisin
Antibyotik makrolid Wi Wi (clarithromycin ak erythromycin)
Citalopram
Escitalopram
Fluoksetin
Fluvoksamin
Paroksetin
Sertralin
Antidepreseur SSRI Wi Wi
Desvenlafaxine
Duloxetine
Venlafaxine
SNRI depresè Wi Wi
Amitriptyline
Desipramine
Imipramin
Nortriptyline
TCA (depresè tricyclic) Wi Wi
Baclofen
Carisoprodol
Cyclobenzaprine
Metaxalone
Rilaks nan misk Wi Wi
Carbamazepine
Divalproex sodyòm
Gabapentin
Lamotrigine
Levetiracetam
Phenobarbital
Fenitoin
Pregabalin
Topiramate
Anticonvulsants Wi Wi
Difenidramin Sedatif antihistamin Wi Wi
Kontraseptif Kontraseptif Wi Wi
Itraconazole
Ketokonazòl
Antifonjik azòl Wi Wi

Avètisman nan Zoloft ak Xanax

Zoloft:

 • Zoloft gen yon bwat avètisman , ki se avètisman ki pi grav FDA a egzije. Timoun, adolesan, ak jèn adilt (jiska laj 24 ane fin vye granmoun) pran depresè gen yon risk ogmante nan panse komèt swisid ak konpòtman. Tout pasyan ki pran depresè yo ta dwe ak anpil atansyon kontwole.
 • Gen yon risk pou sendwòm serotonin, ki se yon ijans medikal ki menase lavi ki te koze pa rasanbleman nan serotonin. Pasyan k ap pran Zoloft yo ta dwe kontwole pou sentòm alisinasyon, kriz, ak / oswa ajitasyon.
 • Lè w sispann Zoloft, sentòm retrè tankou ajitasyon ka rive. Pasyan yo ta dwe koupe dwòg la trè dousman. Founisè swen sante ou ka ba ou yon orè diminuer.
 • Zoloft ta dwe itilize avèk prekosyon nan pasyan ki gen kriz.
 • Gen yon risk pou yo iponatremi (ki ba sodyòm) akòz sendwòm nan sekresyon òmòn antidiuretic apwopriye (SIADH). Sentòm yo ka gen ladan maltèt, difikilte pou konsantre, pwoblèm memwa, konfizyon, feblès, ak enstabilite, ki ka lakòz tonbe. Pasyan yo ta dwe chèche tretman imedyat si sentòm yo rive.
 • Zoloft ta dwe evite nan pasyan ki gen glokòm ang-fèmen.
 • Zoloft ka ogmante risk pou senyen. Risk sa a ogmante avèk itilizasyon NSAIDs oswa warfarin.
 • Zoloft ka presipite yon epizòd melanje / manyak nan pasyan ki gen twoub bipolè.
 • Zoloft ta dwe itilize sèlman nan gwosès si founisè swen sante ou detèmine ke benefis depasse risk yo. Zoloft ka lakòz ti bebe konplikasyon, sitou si yo pran li nan twazyèm trimès la. Si ou deja sou Zoloft epi chèche konnen ou ansent, kontakte founisè swen sante ou imedyatman.
 • Zoloft solisyon oral gen 12% alkòl e konsa pa ta dwe itilize pandan y ap ansent oswa bay tete.

Xanax :

 • Xanax tou te gen yon avètisman bwat. Xanax pa ta dwe itilize nan konbinezon ak opioid paske nan risk pou yo sedasyon ekstrèm, depresyon respiratwa grav, koma, oswa lanmò. Si konbinezon yon benzodyazepin ak opioid pa ka evite, yo ta dwe preskri pasyan an dòz ki pi ba a pou peryòd ki pi kout la nan tan epi yo dwe byen kontwole. Pasyan yo pa ta dwe kondwi oswa opere machin jiskaske efè yo li te ye.
 • Xanax ka lakòz risk la ogmante ak pi wo dòz, pi long dire nan itilize, oswa yon istwa nan abi dwòg oswa alkòl. Epitou, paske pasyan ki gen maladi panik ka itilize pi wo dòz Xanax, ka gen yon pi gwo risk pou depandans nan pasyan sa yo. Si ou pran Xanax, pran medikaman an sèlman jan yo preskri li. Pa pran dòz adisyonèl.
 • Kenbe soti nan rive nan timoun yo ak lòt moun. Kenbe anba kle epi si posib.
 • Xanax ta dwe itilize kòm yon tretman kout tèm. Lè w sispann, li ta dwe dousman kon pou evite sentòm retrè yo. Pasyan ki gen maladi kriz malkadi yo nan pi gwo risk pou sentòm retrè. Moun ki preskri ou a ka ba ou yon orè diminuer.
 • Gen yon risk pou swisid nan pasyan ki gen depresyon. Pasyan ki gen depresyon yo ta dwe trete avèk yon depresè epi yo ta dwe byen kontwole yo.
 • Xanax yo ta dwe itilize avèk prekosyon nan pasyan ki gen pwoblèm pou l respire tankou COPD oswa apne dòmi.
 • Sèvi ak prekosyon epi sèvi ak dòz pi ba nan pasyan ki gen pwoblèm fwa grav.
 • Xanax pa ta dwe itilize nan gwosès paske nan risk pou fetis la. Si w ap pran Xanax epi chèche konnen ou ansent, konsilte doktè ou imedyatman.
 • Xanax se sou Lis byè yo (dwòg ki ka apwopriye nan granmoun aje). Granmoun aje yo te ogmante sansiblite nan benzodyazepin e gen yon risk ogmante nan defisyans mantal, depale, tonbe, ka zo kase, ak aksidan otomobil nan granmoun aje lè Xanax yo itilize.

Kesyon yo poze souvan sou Zoloft vs Xanax

Ki sa ki Zoloft?

Zoloft (sertralin) se yon SSRI (inibitè selektif serotonin reuptake) ki endike pou tretman nan pi gwo maladi depresyon, twoub obsession-konpulsif, twoub panik, twoub estrès pòs-twomatik, twoub enkyetid sosyal, ak twoub disforik premenstruèl. Lòt dwòg nan klas medikaman SSRI yo se Prozac (fluoksetin), Celexa (citalopram), Lexapro (escitalopram), Luvox (fluvoksamin), ak Paxil (paroksetin).

Ki sa ki Xanax?

Xanax, ke yo rele tou non jenerik li yo, alprazolam, se yon dwòg benzodyazepin ki itilize pou trete enkyetid ak maladi panik. Lòt dwòg nan kategori benzodyazepin nan medikaman ke ou ka tande pale de gen ladan yo Valium (diazepam), Ativan (lorazepam), Dalmane (flurazepam), Restoril (temazepam), Klonopin (clonazepam), ak Halcion (triazolam). Tout medikaman sa yo apwouve pa FDA, epi yo kontwole sibstans tankou Xanax.

Èske Zoloft ak Xanax menm?

Zoloft se yon depresè SSRI ki endike pou yon varyete kondisyon (gade pi wo a) ak Xanax se yon medikaman benzodyazepin ki endike pou kèk nan menm kondisyon yo, ak kèk diferan. De dwòg yo gen anpil diferans, menm jan ou ka aprann sou nan seksyon ki anwo yo.

Èske Zoloft oswa Xanax pi bon? / Èske Zoloft pi an sekirite pase Xanax?

Zoloft oswa Xanax ka itilize pou endikasyon diferan, se konsa syans pa konpare de dwòg yo dirèkteman. Li difisil pou fè yon konparezon ant de dwòg yo paske yo diferan epi yo pa nan menm kategori medikaman yo. An tèm de sekirite, Xanax gen yon risk pou abi ak depandans, pandan y ap Zoloft pa fè sa. Dwòg entèraksyon dwe konsidere kòm byen, menm jan chak dwòg gen anpil entèraksyon potansyèl yo. Konsilte founisè swen sante ou pou konsèy medikal.

Èske mwen ka itilize Zoloft oswa Xanax pandan mwen ansent?

Zoloft se sèlman bay nan gwosès lè benefis yo depasse risk (e si pa gen okenn lòt altènatif ki pi an sekirite ki disponib). Lè w ap pran Zoloft nan twazyèm trimès la ka lakòz ti bebe konplikasyon. Xanax ka lakòz anomali fetis la epi li pa dwe itilize pandan gwosès la. Si ou deja pran Zoloft oswa Xanax, epi chèche konnen ke ou ansent, kontakte founisè swen sante ou pou konsèy.

Èske mwen ka itilize Zoloft oswa Xanax ak alkòl?

Non. Yo pa dwe itilize ni dwòg ak alkòl. Konbine yon depresè, tankou Zoloft, ak alkòl, ka vin pi mal sentòm yo nan depresyon oswa enkyetid, afekte panse ak vijilans, ak ogmante efè yo nan sedasyon ak somnolans. Konbine Xanax ak alkòl danjere epi li ka lakòz depresyon respiratwa, sedasyon ekstrèm, koma, oswa menm lanmò.

Èske 25 mg nan Zoloft ase pou enkyetid?

Dòz la efikas nan nenpòt ki dwòg depann sou moun nan epi yo ka yon kesyon de esè ak erè. Souvan, founisè swen sante kòmanse Zoloft nan yon dòz 25 mg. Pafwa, dòz sa a ase epi lòt fwa, si sa nesesè, dòz la ka dousman ogmante anba direksyon founisè swen sante ou. Mande moun ki preskri w la ki dòz ou ta dwe itilize pou trete kondisyon ou.

Èske Zoloft ka lakòz lanmò toudenkou?

Antideprese tricyclic tankou Elavil (amitriptyline) oswa Pamelor (nortriptyline) yo te asosye ak pwoblèm kè ak lanmò toudenkou kadyak (epi yo ta dwe evite nan pasyan ki gen risk pou aritmi oswa ki gen pwoblèm kè).

SSRI, tankou Zoloft, yo jeneralman byen tolere epi yo pa asosye avèk yon to mòtalite ogmante. Enfòmasyon manifakti a pou Zoloft rekòmande ke medikaman an ta dwe itilize avèk prekosyon nan pasyan ki gen risk pou aritmi.

Li enpòtan pou sonje ke depresyon trete se lye nan ogmante lanmò kadyovaskilè (osi byen ke ogmante risk pou swisid ak diminye kalite lavi). Genyen yon kantite faktè pou konsidere lè w kòmanse yon nouvo medikaman, tankou potansyèl pou entèraksyon dwòg ak lòt medikaman ou pran. Li pi bon pou konsilte avèk moun ki preskri ou a sou nenpòt faktè risk kadyak, epi li ka ede w deside ki dwòg ki pi bon pou ou.

Èske Zoloft ka vin pi mal enkyetid?

Zoloft yo itilize pou trete depresyon ak sèten kalite maladi enkyetid. Sepandan, gen kèk moun eksperyans ogmante enkyetid oswa ajitasyon , espesyalman nan kòmansman tretman an. Si ou pran Zoloft epi ou remake ou santi ou enkyete oswa ajite, kontakte founisè swen sante ou.

Epitou, panse komèt swisid ka rive nan kèk ka, ak risk la se pi wo nan pasyan ki gen laj 24 ane. Si w gen panse komèt swisid, chèche tretman ijans. Asire w ke moun ou renmen yo konnen posiblite pou panse komèt swisid ak / oswa konpòtman, pou yo ka vijilan pou nenpòt pwoblèm potansyèl epi ede ou chèche tretman si sa nesesè.