Prensipal >> Edikasyon Sante >> Ki jan yo fè diferans ki genyen ant yon atak enkyetid ak yon atak panik

Ki jan yo fè diferans ki genyen ant yon atak enkyetid ak yon atak panik

Ki jan yo fè diferans ki genyen ant yon atak enkyetid ak yon atak panikEdikasyon Sante

Mwen pa etranje pou enkyetid. Mwen pa sonje yon tan nan lavi mwen ke mwen pa te vizite pa panse yo abitye pèsistan nan enkyete ak sa ki-ifs. Pandan ke mwen ka te fè eksperyans kèk sentòm fizik tankou ogmante vitès batman kè ak epizòd enkyetid mwen, li te toujou enkyetid la ki fè m 'konnen enkyetid te koupab la.

Lè yon swa mwen te gen toudenkou kliyot cho, yon batman kè kous, twò grav doulè nan pwatrin, ak swe, mwen te panse mwen dwe gen yon atak kè. Mwen pa t 'santi enkyete-omwen pa jiskaske mwen te panse mwen te mouri-Se konsa, mwen pa t' konsidere posibilite pou sa a te enkyetid ki gen rapò. Li te ale apre apeprè mwatye yon èdtan, e mwen reyalize mwen te oke. Lè li te rive ankò kèk semèn apre, mwen te pale ak doktè mwen epi mwen te aprann ke mwen te gen atak panik.Kriz enkyetid ak atak panik yo souvan itilize interchangeable-men gen kèk diferans kle ant de la.

'Atak Anksyete' se yon tèm pwofàn la pou yon santiman enkyetid entansifye ki jeneralman bati sou tan akòz enkyetid twòp, di Shana Olmstead , MA, LMHC, yon sikoterapis nan Kirkland, Washington. Yon atak panik ka santi plis tankou li soti nan ble a, epi li ka rive akòz enkyetid kache oswa estrès men li pa nesesèman rive nan moman sitiyasyon estrès la.

Ki sentòm yon atak enkyetid kont yon atak panik?

Sentòm Kriz enkyetid Atak panik
Twòp enkyetid Wi Pafwa
Difikilte pou konsantre Wi Mwens chans
Chimerik Wi Mwens chans
M'enerve Wi Mwens chans
Fatig Wi Mwens chans
Tansyon nan misk Wi Mwens chans
Twoub dòmi Wi Mwens chans
Ogmantasyon repons sezisman Wi Mwens chans
Ogmantasyon batman kè / batman kè / batman kè Wi Wi
Toudisman Wi Wi
Sansasyon souf kout / difikilte pou respire Wi Wi
Santiman ireyèl Mwens chans Wi
Santi w detache de tèt ou Mwens chans Wi
Laperèz pou pèdi kontwòl oswa ale fou Mwens chans Wi
Laperèz pou mouri Mwens chans Wi
Twòp swe Mwens chans Wi
Tranbleman oswa souke Mwens chans Wi
Santi nan toufe Mwens chans Wi
Doulè nan pwatrin Mwens chans Wi
Kè plen oswa malèz nan vant Mwens chans Wi
Santi tèt ou, instable, oswa endispoze Mwens chans Wi
Pèt sansasyon nan pikotman sansasyon Mwens chans Wi
Frison Mwens chans Wi
Kliyot cho Mwens chans Wi

Ki jan yo fè diferans ki genyen ant yon atak enkyetid ak yon atak panik

Yon atak enkyetid jeneralman ki te koze pa entansite a eskalade nan enkyete an repons a yon reyèl oswa konnen estresan entèn oswa ekstèn, di Sharon D. Thomas , MS, LCMHC, yon konseye ki gen lisans nan klinik sante mantal nan Sant Swen MindPath nan Raleigh, North Carolina. Sa a enkyete bati ak twòp nan estrès la vin akablan, ki ka santi tankou yon atak.konbyen chabon aktive ki nan yon sèl kapsil

Panik atak yo menm jan an enfliyanse pa yon estresan entèn / ekstèn, di Thomas, men olye pou yo repons lan eskalade oswa bilding soti nan estresan a nan yon atak enkyetid, repons yo pè yo brid sou kou, entans, ak trè deranje kapasite moun nan fonksyone an repons pè a.

Atak enkyetid:

 • Èske se pa yon kondisyon rekonèt, men pito yon tèm pwofàn la pou santiman yo nan ogmante enkyetid. (Yo souvan yon sentòm yon maladi enkyetid rekonèt.)
 • Èske an repons a yon estrès (reyèl oswa konnen).
 • Vini non tou dousman ak bati ak enkyetid twòp.
 • Kapab santi akablan.
 • Se plis panse-konsantre, men ka gen kèk sentòm fizik.

Atak panik: • Èske yo rekonèt kòm yon kondisyon dyagnostike, anjeneral kòm yon pati nan yon maladi panik.
 • Vini non toudenkou epi yo gen sentòm ki pik nan minit nan kòmansman atak la.
 • Èske entans.
 • Kapab akòz enkyetid kache, men se pa nesesèman rive pandan yon tan nan enkyetid oswa estrès.
 • Rive nan epizòd, ki ka oswa pa ka rive ankò.
 • Ka rive poukont yo oswa kòm yon pati nan yon twoub enkyetid diferan tankou enkyetid sosyal, enkyetid jeneralize, oswa yon fobi espesifik.
 • Fè omwen kat nan sentòm atak panik ki fèt nan yon sèl epizòd.
 • Tipikman dire ant 20 a 30 minit, ak raman plis pase yon èdtan.

Ki sa ki fè pandan yon atak

Objektif la pandan tou de atak enkyetid ak atak panik se kalme. Gen etap imedyat ki ka pran pou ede ak tou de kalite atak.

 1. Eseye pwòp tèt ou-kalme pa respire fon nan pou yon konte nan kat, ak respire soti pou yon konte nan sis. Lè sa a, repete. Sa a ede ralanti respire ou ak batman kè desann ak kreye yon santiman an jeneral nan kalm.
 2. Pratike atensyon avèk egzèsis la 5-4-3-2-1. Obsève senk bagay ou ka wè, kat bagay ou ka tande, twa bagay ou ka manyen, de bagay ou ka pran sant, ak yon sèl bagay ou ka gou. Ranmase oswa manyen objè epi remake karakteristik yo: Èske yo mou oswa difisil? Ki koulè yo ye? Èske yo lou oswa lejè?
 3. Pratike detant nan misk pwogresif. Kòmanse ak pye yo, tansyon chak misk nan kò a pou 30 segonn epi lage, youn nan yon moman.
 4. Oto-pale. Raple tèt ou ou an sekirite e sa ap pase.
 5. Chache èd pa pale ak yon zanmi, yon pwofesyonèl medikal, oswa nenpòt lòt moun ki kalme nan moman sa a.

Tretman pou enkyetid ak atak panik renouvlab depann sou kòz ki kache pou yo. Li enpòtan yo wè yon pratikan medikal pou yon dyagnostik apwopriye. Tretman pou enkyetid ak maladi panik ka gen ladan:

 1. Chanjman Lifestyle. Pratike egzèsis detant tankou yoga, fè egzèsis regilyèman, ap resevwa ase dòmi , epi evite estimilan tankou fimen ak kafeyin ka ede ak santiman jeneral nan enkyetid.
 2. Kognitif terapi konpòtman (CBT). Konsantre sou panse ak modèl konpòtman.
 3. Terapi ekspoze. Repete fè eksperyans sansasyon yo panik nan yon anviwònman kontwole sa yo ke yo pwovoke mwens pè sou tan. Avèk enkyetid fobi-pwovoke oswa panik, sa a ka gen ladan yo te ekspoze a deklanche a fobi.
 4. Medikaman. Enkyetid ak maladi panik ka trete avèk medikaman ke yo pran regilyèman, tankou depresè tankou Prozac , Zoloft , Paxil , Lexapro , oswa Celexa . Atak panik yo ka trete avèk medikaman enkyetid rapid-aji tankou benzodyazepin tankou Xanax oswa Ativan . Benzodyazepin yo ka fòme abitid, epi itilizatè yo ta dwe ak anpil atansyon kontwole pa yon founisè swen sante. Antidepreseur kapab afekte diferan moun nan diferan fason —Swiv direksyon founisè swen sante ou yo.

Èske enkyetid ak atak panik danjere?

Pandan ke enkyetid ak atak panik santi yo detrès anpil, yo ye pa danjere pou kont yo.Sa te di, premye fwa yon moun fè eksperyans sentòm sa yo, yo ta dwe ale nan ER a règ soti yon bagay ki pi grav tankou yon atak kè oswa boul nan san.

Kouman pou mwen konnen plan b te travay

Moun ki gen enkyetid renouvlab oswa atak panik anjeneral kòmanse rekonèt sansasyon yo epi yo kapab distenge yo soti nan yon bagay ki pi grav .Anksyete ak atak panik raman dire pi lontan pase yon èdtan, epi anjeneral mwens pase mwatye yon èdtan. Si sentòm yo dire pi lontan pase dabitid, yo pi entans, yo santi yo diferan pase sa yo konn fè, pa reponn efò pou kalme yo, gen sentòm ki pa konsistan avèk yon atak panik (tankou doulè ki gaye nan machwè a oswa desann swa bra), oswa gen yon kesyon li ta ka yon lòt bagay pase yon enkyetid oswa yon atak panik, ale nan ER la.

Pandan ke enkyetid ak atak panik tèt yo yo pa danjere, yo ka yon sentòm nan kondisyon ki pi grav kache. Li enpòtan pou wè yon founisè swen sante pou teste kondisyon fizik yo, epi pou jwenn kòz espesifik atak yo.Kòz ak faktè risk pou maladi panik

Enkyetid ak atak panik ka tou de ki te koze pa maladi enkyetid, men atak panik ka gen kòz ki pa gen rapò ak sante mantal, ki gen ladan :

 • Mitral valv prolaps (yon pwoblèm minè kadyak ki rive lè youn nan tiyo kè a pa fèmen kòrèkteman.)
 • Hyperthyroidism (glann tiwoyid twòp aktif)
 • Ipoglisemi (sik nan san ki ba)
 • Itilize estimilan (amfetamin, kokayin, kafeyin)
 • Retrè medikaman

Gen kèk faktè ki ogmante risk ou genyen pou ou gen maladi panik. Gen ladan yo: • Lè ou fi. Fanm yo de fwa plis chans fè eksperyans maladi panik pase gason.
 • Jenetik. Twoub panik ka kouri nan fanmi yo.
 • Laj. Twoub panik anjeneral kòmanse ant jèn timoun yo ak laj karant.
 • Yon deklanche. POU evènman estrès tankou pèdi travay, chòk, oswa abi (sot pase oswa prezan) -ou menm evènman kè kontan tankou maryaj oswa nesans yon timoun-ka ogmante chans pou atak panik.
 • Kondisyon sante mantal. Atak panik kapab yon sentòm plizyè kondisyon sante mantal tankou agorafobi, depresyon , oswa maladi enkyetid.
 • Twoub itilize sibstans. Itilizasyon alkòl ak dwòg, osi byen ke fimen , ka kreye sansasyon fizik tankou toudisman oswa batman kè rapid ki ka mennen nan santiman enkyetid.

Kounye a ke mwen konnen ki sa atak panik mwen santi mwen tankou, mwen kapab pale tèt mwen nan yo. Lè mwen rekonèt sa k ap pase, mwen ka di tèt mwen ke sa yo toudenkou kliyot cho vle di mwen pwobableman sou yo gen yon atak panik, epi mwen ka prepare tèt mwen. Avèk èd nan yon regilye woutin medikaman , Zouti pou ede tèt mwen kalme, ak yon konpreyansyon sou sa k ap pase m ', atak panik mwen yo te vin pi plis dosil ak enkyetid an jeneral mwen bese.

Atak panik ak enkyetid yo pè ak deranje - men avèk èd ak tretman, li ka jwenn pi bon.