Prensipal >> Konpayi >> Kòman ou kapab jwenn asirans sante apre enskripsyon ouvè fini

Kòman ou kapab jwenn asirans sante apre enskripsyon ouvè fini

Kòman ou kapab jwenn asirans sante apre enskripsyon ouvè finiKonpayi

Open enskripsyon pou la federal Asirans Sante Marketplace tipikman kouri soti nan 1 novanm jiska 15 desanm chak ane. (Plizyè eta, nan tan lontan an, te pwolonje dat limit la pase 15 desanm.) Pandan peryòd sis semèn, kliyan yo ofri opòtinite pou enskri nan nouvo pwoteksyon swen sante, chanje plan sante aktyèl yo nan yon nouvo, ak / oswa aplike pou asistans pri. Plan ki te enskri nan pandan tan sa a pran efè sou 1 janvye nan ane kap vini an.

Depi dè milyon de Ameriken yo te aplike pou èd chomaj akòz la KOVID-19 pandemi, anpil moun ap fè fas ak yon lòt defi: pèdi asirans sante yo. Si w ap pa resevwa benefis medikal ankò, men ki jan yo ka resevwa asirans sante apre enskripsyon ouvè.Èske ou ka enskri pou asirans sante deyò nan enskripsyon ouvè?

Li posib pou jwenn asirans sante oswa chanje plan Marketplace ou apre peryòd enskripsyon ouvè a sèlman si ou fè eksperyans omwen yon evènman lavi ki kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal .Li enpòtan sonje ke ou ka pa kalifye pou asistans pri si w ap enskri nan pwoteksyon sante apre a anyèl peryòd enskripsyon louvri . Moun ki pa kalifye pou pwoteksyon nan 2020 atravè yon Peryòd Enskripsyon Espesyal ka enskri nan asirans sante pandan regilye ACA enskripsyon ouvè pou 2021 kòmanse 1 novanm 2020.

Medicare tou gen yon lis evènman ki kalifye pou yon peryòd enskripsyon espesyal. Sepandan, sof si ou gen revni ki ba (ki kalifye pou yon pwogram tankou Medicaid, Pwogram Ekonomi Medicare, oswa Pati D Èd Siplemantè), yon enskripsyon an reta nan nenpòt pati nan Medicare B ka lakòz yon prim ki pi wo, selon medicare.gov . Si ou kalifye pou youn nan pwogram sa yo revni ki ba, ou ka kapab elaji kalifikasyon ou pou sèten pati nan Medicare, osi byen, andeyò peryòd enskripsyon abityèl yo dekri anwo a.Kòman ou kapab jwenn asirans sante apre enskripsyon ouvè

Si w ap chèche enskri nan yon plan asirans sante apre dat limit la enskripsyon louvri, isit la se yon opsyon kèk:

1. Mache Peryòd Enskripsyon Espesyal

Yon evènman lavi ki kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal defini kòm:

 • Yon chanjman nan kay la (maryaj / divòs, gen oswa adopte yon ti bebe, elatriye)
 • Yon chanjman nan rezidans
 • Yon pèt nan pwoteksyon
 • Vin yon sitwayen ameriken
 • Jwenn manm nan yon branch fanmi federal rekonèt oswa estati kòm yon Alaska Natif Natal Reklamasyon Lwa Règleman (ANCSA) aksyonè Corporation
 • Kòmanse oswa fini sèvis kòm yon eta AmeriCorps ak Nasyonal, VISTA, oswa manm NCCC

Yo nan lòd yo chèche konnen si ou kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal pou plan Marketplace, vizite swen sante.gov reponn kèk kesyon. Si ou kalifye, kòmanse pa ranpli yon aplikasyon sou sit entènèt gouvènman an, ansanm ak vizite seksyon sa a nan sit la revize plan aktyèl yo ak prix.2. Peryòd Enskripsyon Espesyal Medicare

Genyen peryòd enskripsyon separe pou moun ki gen Medicare.

 • Premye peryòd enskripsyon: Enskri pou Medicare Pati A ak / oswa Pati B nan lespas sèt mwa depi ou fèk vin elijib pou Medicare jiska laj oswa andikap.
 • Otòn louvri peryòd enskripsyon: Reevalye epi fè chanjman nan pwoteksyon Medicare ou Medicare Advantage, oswa pwoteksyon Pati D ou, soti nan 15 oktòb rive 7 desanm.
 • Peryòd enskripsyon jeneral: Peryòd tan ant 1 janvye ak 31 mas chak ane se lè ou ka enskri nan Medicare Pati B la pou premye fwa. Ou ka elijib pou enskri nan yon plan Medicare Advantage (Pati C) oswa yon medikaman sou preskripsyon (Pati D) plan nan 1 avril rive 30 jen nan menm ane a ak pwoteksyon kòmanse nan 1 jiyè.

Menm jan ak plan Marketplace, Medicare tou gen Peryòd Enskripsyon Espesyal. Ou ka kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal Medicare si ou rankontre nenpòt nan kondisyon kalifikasyon sa yo , ki gen ladan pèdi kouvèti san okenn fòt nan pwòp ou a, k ap deplase nan oswa soti nan fasilite enstitisyonèl, ak fè eksperyans chanjman nan kalifikasyon ou pou sèten pwogram.

3. Medicaid oswa CHIP

Plan sante abòdab avèk Medicaid ak CHIP disponib pandan tout ane a kèlkeswa dat la. Si ou kalifye pou youn oswa toude nan pwogram sa yo, enskripsyon ka kòmanse imedyatman. Premye etap la se chèche konnen si ou kalifye pou Medicaid ak / oswa CHIP pa reponn kèk kesyon sou swen sante.gov . Si ou kalifye pou Medicaid ak / oswa CHIP, ou gen opsyon pou aplike pou pwoteksyon swa nan Mache Asirans Sante oswa atravè ajans Medicaid nan eta ou. Vizite swen sante.gov pou aprann plis sou kalite pwoteksyon sa yo.4. Kout tèm asirans sante plan yo

Epitou refere yo kòm tèm-asirans sante oswa asirans tanporè, plan kout tèm yo disponib nan kèk eta pou achte pandan tout ane a. Kalite pwoteksyon sa a ka konble diferans ki genyen ant politik yo. Pandan ke plan sa yo kouvri lòt moun nan fanmi ou, yo pa oblije kouvri benefis yo anpil ki kouvri pa plan ACA (tankou swen prevantif, pwoteksyon medikaman sou preskripsyon ak sèvis laboratwa), ansanm ak kouvri kondisyon pre-egziste, selon UnitedHealthcare . Asirans kout tèm ka anile nenpòt lè san yon penalite. Vizite healthinsurance.org pou konnen si leta w ofri kalite politik sa a. Si ou pèdi asirans sante ou akòz pèt travay oswa chanjman, ou ta ka kalifye tou pou pwoteksyon kontinyasyon COBRA, kote ou ka aprann plis sou isit la .

5. Asirans sante siplemantè

Plan asirans sante siplemantè yo fèt pou ede moun ak fanmi yo peye pou frè siplemantè ke yo pa ofri nan politik prensipal yo pandan sejou lopital (pa egzanp, franchiz ak yon chanm prive), selon State Farm . Aetna deklare ke asirans siplemantè ka ede tou avèk bòdwo esansyèl, tankou ipotèk ak Episri. Plan yo varye pou chak konpayi asirans eta a.Pri a pou yo pa gen asirans

Pa gen okenn dout sou li-achte benefis sante pou tèt ou ak / oswa fanmi ou se koute chè. Valuepenguin.com , yon sit finans pèsonèl ki posede pa LendingTree, estime ke prim an mwayèn chak mwa chenn nan $ 323 a $ 732 pou chak moun. Pri a se la rezon prensipal poukisa moun abandone asirans sante.

Baze sou Lwa sou Swen Abòdab (ACA), jiska 2018, moun ki pa t 'achte yon plan oswa ki gen asirans sante nan patwon yo, Medicare, Medicaid, elatriye-men te kapab peye yo achte asirans sante-yo te chaje yon frè (tou ke yo rekonèt kòm Peman Responsablite Pataje Endividyèl oswa Manda Endividyèl) lè w ap ranpli taks federal yo. Pandan ke penalite taks sa a pa aplike sou nivo federal la-yon chanjman ki te fèt nan 2019-kat eta bay pwòp amann yo pou yo pa gen pwoteksyon, ki gen ladan: • Distri Columbia
 • Massachusetts
 • New Jersey
 • Vermont

Sepandan, jis paske pa gen okenn ankò yon penalite taks federal pou pa gen asirans, pa vle di ke pa gen lòt risk finansye ki asosye ak yo te san asirans.

Selon demografik konpile pa la Kaiser Family Foundation , moun ki pa gen kouvèti asirans yo gen tandans chaje pi gwo pousantaj pa lopital konpare ak pasyan ki gen asirans nan yon konpayi prive oswa pwogram piblik. Epitou, moun ki pa gen benefis pou yon ane konplè peye plis pase yon tyè nan vizit ijans yo oswa randevou swen sante woutin soti-of-pòch-kote 64% yo kapab peye aliye bòdwo medikal yo, petèt ki mennen nan difikilte nan bay nesesite debaz yo, osi byen ke fayit.Plus, etid yo te montre ke moun ki pa gen asirans sante yo gen mwens chans resevwa swen prevantif ak sèvis medikal pou maladi grav ak kondisyon sante kwonik. Kèlkeswa konpayi asirans lan, plan asirans sante yo ofri gratis swen prevantif pou timoun ak granmoun (tankou tès depistaj, vaksen ak tchèk chak ane) osi lontan ke se yon doktè nan rezo a ki bay sèvis la.

Lòt fason pou konsève pou san asirans sante

Pandan ke se pa yon plan asirans sante, SingleCare se yon plan rabè preskripsyon ki ofri yon kat rabè gratis diminye pri a nan medikaman sou preskripsyon pou moun ki avèk oswa san asirans . Si ou san asirans oswa ou ap peye pri lajan kach pou medikaman ou, ou ta ka wè jiska 80% ekonomi ak kat nou an. Nou te asosye avèk plis pase 35,000 famasi nan tout peyi a (ki gen ladan CVS, sib, Walgreens ak Walmart), kidonk kòmanse pa chèche medikaman ou jodi a nan singlecare.com.